lnssCofinanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Proiect nr. 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP

Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor.

Durata Proiectului - 36 luni (15-10-2015-14-10-2018).

Obiectivul de bază al proiectului este consolidarea și modernizarea bibliotecilor și îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități a personalului de bibliotecă în Instituțiile superioare de Învățământ în Armenia, Moldova și Belarus, prin dezvoltarea de biblioteci inovatoare ca suport pentru educație și învățare continuă.

Curriculumul modular LNSS oferă o gamă completă de module moderne de competențe în bibliotecă și cursuri pentru personalul de bibliotecă care lucrează în țările partenere vizînd personalul de la toate nivelurile – atât managerii cât și restul personalului bibliotecii. Este o inovație în dezvoltarea personalului de bibliotecă și furnizarea de servicii noi de bibliotecă pentru țările partenere cu un program modern extrem de original. 

Planul de asigurare a calității (PAC). Acest document este creat de echipa de proiect și are ca scop asigurarea implementării eficiente a Proiectului, serviciilor și produselor finale pentru a contribui la dezvoltarea unei educații de calitate în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Planul de diseminare şi dezvoltare durabilă al BŞ USARB. Acest plan de diseminare şi dezvoltare durabilă îşi propune să adopte o serie de măsuri şi instrumente de comunicare, care urmează a fi aplicate şi monitorizate  pe  perioada de implementare a Proiectului şi care va asigura o bună vizibilitate.