BIBLIOTECA DIGITALĂ

0. Generalităţi
004. Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
005. Management
006. Standartizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc.
008. Civilizaţie. Cultură. Progres
1. Filosofie
159.9. Psihologie
2. Religie. Teologie
3. Ştiinţe sociale
316. Sociologie
33. Economie
34. Drept
37. Educaţie. Învăţămînt
5. Matematică şi ştiinţe ale naturii
51. Matematică
53. Fizică
54. Chimie
57. Biologie
58. Botanica
59. Zoologie
6. Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică
63. Agricultură
7. Artă. Sport
8. Limbă. Lingvistică. Literatură
91. Geografie
94. Istorie

0. Generalităţi

 1. Baciu, Daniela. Jurnalismul Radio - TV : Curriculum pentru specialitatea Jurnalism, secţia cu frecvenţă la zi anul II
 2. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat "Alecu Russo" : Ghid = Scientific Library of "Alecu Russo" State University Balts Moldova : Guide
 3. Condrat, Viorica. Curriculum la disciplina "Metodologia şi etica cercetării". Ciclul II - studii superioare de masterat. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 14 Ştiinţe ale educaţiei 22 Ştiinţe umanistice. Denumirea programului de master: Didactica limbilor străine (engleză) Limbi moderne aplicate (engleză) : Forma de învăţămînt: cu frecvenţă la zi
 4. Gorbul, Valeriu. Curriculum la disciplina Presa scrisă : Secţia cu frecvenţă la zi, anul I, semestrul II
 5. Răileanu, Ludmila. Curriculum la disciplina Bazele culturii informaţiei : Anul universitar 2017/2018 : Pentru studenţii anului I de la toate facultăţile USARB
 6. Secrieru, Luminiţa. Curriculum Cursul universitar Metodologia şi etica cercetării. Ciclul II Master : Anul universitar 2014
    

004. Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

 1. Bleandură, Nicoleta. Curriculum Aplicaţii generice : ciclu I, studii superioare de licenţă, învăţămînt cu frecvenţă
 2. Bleandură, Nicoleta. Curriculum Aplicaţii generice : ciclu I, studii superioare de licenţă, învăţămînt cu frecvenţă redusă
 3. Bleandură, Nicoleta. Curriculum Editoare grafice : ciclu I, studii superioare de licenţă, învăţămînt cu frecvenţă
 4. Bleandură, Nicoleta. Curriculum la unitatea de curs Editoare grafice : Ciclu I, studii superioare de licenţă. Codul denumirii domeniului general de studiu: 44 Ştiinţe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 5. Bleandură, Nicoleta. Curriculum la unitatea de curs Editoare grafice : Ciclu I, studii superioare de licenţă. Codul denumirii domeniului general de studiu: 44 Ştiinţe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 6. Cabac, Eugeniu. Curriculum Grafica computațională pentru specialitățile 141.02 „Informatica” Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență
 7. Cabac, Eugeniu. Curriculum Grafica computațională pentru specialitățile 141.02 „Informatica” Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă
 8. Cabac, Eugeniu. Curriculum Interacţiunea om-calculator pentru specialitățile 141.02 „Informatica” Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență
 9. Cabac, Eugeniu. Curriculum Interacţiunea om-calculator pentru specialitățile 141.02 „Informatica” Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă
 10. Cabac, Eugeniu. Curriculum Programarea orientată pe obiect I pentru specialitățile 141.02 „Informatica”, 141.01 „Matematica” și 141.02 „Informatica”, 444.1 „Informatica” Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență
 11. Cabac, Eugeniu. Curriculum Programarea orientată pe obiect I pentru specialitățile 141.02 „Informatica”, 141.01 „Matematica” și 141.02 „Informatica”, 444.1 „Informatica” Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă
 12. Cabac, Eugeniu. Curriculum Sisteme de operare și securitatea calculatorului pentru specialitățile 141.02 „Informatica”, 141.01 „Matematica” și 141.02 „Informatica”, 444.1 „Informatica” Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență
 13. Cabac, Eugeniu. Curriculum Sisteme de operare și securitatea calculatorului pentru specialitățile 141.02 „Informatica”, 141.01 „Matematica” și 141.02 „Informatica”, 444.1 „Informatica” Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă
 14. Cabac, Eugeniu. Curriculum Softuri educaționale și platforme de învățare pentru specialitățile 141.02 „Informatica” Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă
 15. Cabac, Eugeniu. Curriculum Softuri educaționale și platforme de învățare pentru specialitățile 141.02 „Informatica” Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă
 16. Cabac, Valeriu. Curriculum la unitatea de curs Aplicaţii generice : Ciclu I, studii superioare de licenţă. Codul denumirii domeniului general de studiu: 44 Ştiinţe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 17. Cabac, Valeriu. Curriculum la unitatea de curs Aplicaţii generice : Ciclu I, studii superioare de licenţă. Codul denumirii domeniului general de studiu: 44 Ştiinţe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 18. Cabac, Valeriu. Curriculum pentru unitatea de curs Didactica informaticii pentru specialitățile 141.02 „Informatica”, 141.01 „Matematica” și 141.02 „Informatica” Ciclul I, studii superioare de licență Învățământ cu frecvență
 19. Cabac, Valeriu. Curriculum pentru unitatea de curs Metodologia și etica cercetării pentru specialitățile „Administrarea bazelor de date și tehnologii Web”, „Programare Web” : Ciclul II, studii superioare de masterat Învățământ cu frecvență
 20. Cabac, Valeriu. Curriculum pentru unitatea de curs Metodologia și etica cercetării pentru specialitățile „Didactica matematicii”, „Didactica informaticii” : Ciclul II, studii superioare de masterat Învățământ cu frecvență
 21. Cabac, Valeriu. Curriculumul pentru unitatea de curs „Noile tehnologii informaționale în domeniu” Învățământ cu frecvență la zi : Ciclul II, studii superioare de masterat. Specialitățile Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 22. Cabac, Eugeniu. Curriculum pentru unitatea de curs „Tehnologii multimedia” pentru specialitățile 141.02 „Informatica” : Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă
 23. Consorţiul Resurse Electronice pentru Moldova. Raport de activitate, 2011 : Consorţiul eIFL Direct Moldova: 10 ani de activitate
 24. Cozniuc, Octavian. Curriculum Instrumente software pentru afaceri. Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă la zi
 25. Curriculum la disciplina „Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale”
 26. Curriculum la modulul „Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale” pentru cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare
 27. Curriculum la modulul C Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale pentru cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare
 28. Curriculum ``Tehnologii informaţionale``. Ciclul I studii superioare de licenţă, învăţămînt cu frecvenţă la zi
 29. Curriculum ``Tehnologii informaţionale``. Ciclul I studii superioare de licenţă, învăţămînt cu frecvenţă redusă
 30. Deinego, Nona. Curriculumul la unitatea de curs Bazele programării I : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul și denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul și denumirea specialității: 444.1 Informatică : Forma de învățământ: cu frecvență
 31. Deinego, Nona. Curriculumul la unitatea de curs Bazele programării I : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul și denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul și denumirea specialității: 444.1 Informatică : Forma de învățământ: cu frecvență redusă
 32. Deinego, Nona. Curriculumul la unitatea de curs Bazele programării II : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul și denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul și denumirea specialității: 444.1 Informatică : Forma de învățământ: cu frecvență
 33. Deinego, Nona. Curriculumul la unitatea de curs Bazele programării II : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul și denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul și denumirea specialității: 444.1 Informatică : Forma de învățământ: cu frecvență redusă
 34. Deinego, Nona. Curriculumul pentru unitatea de curs Bazele programării I: Domeniul general de studiu: Ştiinţe ale educaţiei şi Şiinţe exacte : Studii cu frecvenţa la zi, ciclul I, studii superioare de licenţă
 35. Deinego, Nona. Curriculumul pentru unitatea de curs Bazele programării I: pentru specialitatea Informatică : Ciclul I, studii superioare de licenţă
 36. Deinego, Nona. Curriculumul pentru unitatea de curs Bazele programării II: Domeniul general de studiu: Ştiinţe ale educaţiei şi Şiinţe exacte : Studii cu frecvenţa la zi, ciclul I, studii superioare de licenţă
 37. Deinego, Nona. Curriculumul pentru unitatea de curs Bazele programării II: pentru specialitatea Informatică : Ciclul I, studii superioare de licenţă
 38. Dumbrăveanu, Radu. Curriculum la unitatea de curs Structuri discrete : Ciclu I, studii superioare de licenţă. Codul denumirii domeniului general de studiu: 44 Informatica. Codul şi denumirea specialităţii: 444 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 39. Evdochimov, Radames. Curriculumul disciplinei Informatica aplicată ciclul II (studii superioare de masterat)
 40. Galiţ, Valeriu. Curriculum pentru unitatea de curs "Arhitectura, Administrarea şi Securitatea reţelelor" : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă
 41. Gorea, Adela. Curriculum pentru unitatea de curs „Programarea aplicaţiilor pe dispozitive mobile” pentru specialitatea Informatică : Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență
 42. Negara, Corina. Curriculum la unitatea de curs Gestiunea informaţiei : Ciclu I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Ştiinţe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 43. Negara, Corina. Curriculum la unitatea de curs Gestiunea informaţiei : Ciclu I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Ştiinţe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 44. Negara, Corina. Curriculum la unitatea de curs Practica SGBD : Ciclu I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Ştiinţe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 45. Negara, Corina. Curriculum la unitatea de curs Practica SGBD : Ciclu I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Ştiinţe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 46. Negara, Corina. Curriculum pentru unitatea de curs ``Arhitecturi pentru sisteme Software`` pentru specializarea Administrarea bazelor de date şi tehnologii Web. Ciclul II, studii superioare de masterat, învăţămînt cu frecvenţă la zi
 47. Negara, Corina. Curriculum pentru unitatea de curs "Baze de date avansate" pentru specialitatea Informatică. Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență
 48. Negara, Corina. Curriculum pentru unitatea de curs ``Gestiunea informaţiei`` pentru specialitatea Matematică şi Informatică. Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţămînt cu frecvenţă la zi˜
 49. Negara, Corina. Curriculum pentru unitatea de curs ``Gestiunea informaţiei`` pentru specialităţile Informatică, Informatică (Ştiinţe exacte). Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţămînt cu frecvenţă la zi
 50. Negara, Corina. Curriculum pentru unitatea de curs ``Limbajul HTML5`` pentru specialitatea Matematică şi Informatică. Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţămînt cu frecvenţă la zi
 51. Negara, Corina. Curriculum pentru unitatea de curs ``Limbajul HTML5`` pentru specialităţile Informatică, Informatică (Ştiinţe exacte). Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţămînt cu frecvenţă la zi
 52. Negara, Corina. Curriculum pentru unitatea de curs ``Practica SGBD`` pentru specialitatea Informatică. Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă˜
 53. Petic, Mircea. Curriculum Ingineria produselor program. Specialitatea: 141.02 Informatica (stiinţe ale educaţiei) : Ciclul I, învăţământ cu frecvenţă
 54. Petic, Mircea. Curriculum la unitatea de curs Ingineria programării : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 55. Petic, Mircea. Curriculum la unitatea de curs Ingineria programării : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 56. Petic, Mircea. Curriculum la unitatea de curs Programare funcțională (Python, Scala, etc.) : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 57. Petic, Mircea. Curriculum la unitatea de curs Programare funcțională (Python, Scala, etc.) : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 58. Petic, Mircea. Curriculum la unitatea de curs Programarea aplicaţiilor pe dispozitive mobile : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 59. Petic, Mircea. Curriculum la unitatea de curs Programarea aplicaţiilor pe dispozitive mobile : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 60. Petic, Mircea. Curriculum la unitatea de curs Programarea logică : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 61. Petic, Mircea. Curriculum la unitatea de curs Programarea logică : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 62. Petic, Mircea. Curriculum la unitatea de curs Programarea orientată pe obiect II : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 63. Petic, Mircea. Curriculum la unitatea de curs Programarea orientată pe obiect II : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 64. Petic, Mircea. Curriculum la unitatea de curs Rețele media sociale : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 65. Petic, Mircea. Curriculum la unitatea de curs Rețele media sociale : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 66. Petic, Mircea. Curriculum la unitatea de curs Siguranţa şi securitatea informaţiei : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 67. Petic, Mircea. Curriculum la unitatea de curs Siguranţa şi securitatea informaţiei : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 68. Petic, Mircea. Curriculum la unitatea de curs Sisteme inteligente : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 69. Petic, Mircea. Curriculum la unitatea de curs Sisteme inteligente : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 70. Petic, Mircea. Curriculum la unitatea de curs Testarea aplicațiilor soft : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 71. Petic, Mircea. Curriculum la unitatea de curs Testarea aplicațiilor soft : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 72. Petic, Mircea. Curriculum Programarea funcțională (Python, Scala, etc.) : Specialitatea: 141.02 Informatica (științe ale educației) Ciclul I, învăţământ cu frecvenţă
 73. Petic, Mircea. Curriculum Rețele media sociale : Specialitatea: 141.02 Informatica (științe ale educației) Ciclul I, învăţământ cu frecvenţă
 74. Petic, Mircea. Curriculum Testarea aplicațiilor soft. Specialitatea: 141.02 Informatica (științe ale educației) Ciclul I, învăţământ cu frecvenţă
 75. Petic, Mircea. Curriculum pentru unitatea de curs „Curs practic de rezolvare a problemelor din domeniul informaticii” pentru specialitatea Informatica : Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență. Domeniul de formare: Ştiinţe ale educaţiei pentru specialitatea: 141.02. Informatica
 76. Petic, Mircea. Curriculum pentru unitatea de curs Managementul proiectelor : Progr. de profesionalizare: Administrarea bazelor de date şi tehnologii WEB
 77. Petic, Mircea. Curriculum pentru unitatea de curs Managementul proiectelor : Progr. de profesionalizare: Programarea WEB
 78. Petic, Mircea. Curriculum pentru unitatea de curs Programarea Java. Teza anuală Specialitatea: 444.1 Informatica (Ştiinţe exacte) : St. cu frecvenţa la zi
 79. Petic, Mircea. Curriculum pentru unitatea de curs Sisteme distribuite : Progr. de profesionalizare: Administrarea bazelor de date şi tehnologii WEB
 80. Petic, Mircea. Curriculum Programarea funcţională (Python, Scala, etc.). Specialitatea: 141.02 Informatica (stiinţe ale educaţiei) : Ciclul I, învăţământ cu frecvenţă
 81. Petic, Mircea. Curriculum Programarea logică. Specialitatea: 141.02 Informatica (stiinţe ale educaţiei) : Ciclul I, învăţământ cu frecvenţă
 82. Petic, Mircea. Curriculum Programarea orientată pe obiect II. Specialitatea: 141.02 Informatica (stiinţe ale educaţiei) : Ciclul I, învăţământ cu frecvenţă
 83. Petic, Mircea. Curriculum Reţele media sociale. Specialitatea: 141.02 Informatica (stiinţe ale educaţiei) : Ciclul I, învăţământ cu frecvenţă
 84. Petic, Mircea. Curriculum Siguranţa şi securitatea informaţiei. Specialitatea: 141.02 Informatica (stiinţe ale educaţiei) : Ciclul I, învăţământ cu frecvenţă
 85. Petic, Mircea. Curriculum Sisteme inteligente. Specialitatea: 141.02 Informatica (stiinţe ale educaţiei) : Studii cu frecvenţă la zi
 86. Petic, Mircea. Curriculum Testarea aplicaţiilor soft. Specialitatea: 141.02 Informatica (stiinţe ale educaţiei) : Ciclul I, învăţământ cu frecvenţă
 87. Plohotniuc, Eugeniu. Curriculum la unitatea de curs „Informatica generală” : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 88. Plohotniuc, Eugeniu. Curriculum la unitatea de curs „Informatica generală” : Ciclul I, studii superioare de licență. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 44 Științe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 89. Popov, Lidia. Curriculum Tehnologii informoţionale şi comunicaţionale pentru studenţii Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale (DŞS), specialităţile Drept, Administraţie publică şi Asistenţă socială : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă
 90. Popov, Lidia. Curriculum Tehnologii informoţionale şi comunicaţionale pentru studenţii Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale (DŞS), specialităţile Drept, Administraţie publică şi Asistenţă socială : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă
 91. Popov, Lidia. Curriculum Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale pentru studenţi Facultăţii de Litere, Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului (ŞREM) şi Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte (ŞEPA) : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă
 92. Popov, Lidia. Curriculum Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale pentru studenţi Facultăţii de Litere, Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului (ŞREM) şi Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte (ŞEPA) : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă
 93. Scutelnic, Oxana. Curriculumul pentru unitatea de curs „Proiectarea asistată de calculator” pentru specialitatea Informatica (ştiinţe exacte) secia frecvenţă redusă
 94. Scutelnic, Oxana. Curriculumul pentru unitatea de curs „Proiectarea asistată de calculator” pentru specialitatea Informatica (ştiinţe exacte) secia zi
 95. Scutelnic, Oxana. Curriculumul pentru unitatea de curs „Sisteme de Operare şi Securitatea Calculatorului” pentru specialitatea (Fizica şi informatica; Matematica şi informatica; Informatica şi limba engleză) secţia zi
 96. Scutelnic, Oxana. Curriculumul pentru unitatea de curs „Sisteme de Operare şi Securitatea Calculatorului” pentru specialitatea (Informatica (Ştiinţe exacte) şi Informatica (profil pedagogic) secţia frecvenţă redusă
 97. Scutelnic, Oxana. Curriculumul pentru unitatea de curs „Sisteme de Operare şi Securitatea Calculatorului” pentru specialitatea (Informatica (Ştiinţe exacte) şi Informatica (profil pedagogic) secţia zi
 98. Stoian, Dumitru. Curriculum pentru unitatea de curs "Animaţia pe calculator" pentru specialităţile 141.02 "Informatică" : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă
 99. Stoian, Dumitru. Curriculum pentru unitatea de curs "Programarea multimedia" pentru specialităţile 141.02 "Informatică" : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă
 100. Stoian, Dumitru. Curriculum pentru unitatea de curs "Proiectarea asistată de calculator (AutoCad)" pentru specialităţile 141.14 "Informatică" : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă
 101. Ţicău, Vitalie. Curriculum la unitatea de curs Analiza numerică : Ciclu I, studii superioare de licenţă. Codul denumirii domeniului general de studiu: 44 Informatica. Codul şi denumirea specialităţii: 444 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 102. Ţicău, Vitalie. Curriculum la unitatea de curs Analiza numerică : Ciclu I, studii superioare de licenţă. Codul denumirii domeniului general de studiu: 44 Informatica. Codul şi denumirea specialităţii: 444 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 103. Ţicău, Vitalie. Curriculum la unitatea de curs Limbaje de programare structurată : Ciclu I, studii superioare de licenţă. Codul denumirii domeniului general de studiu: 44 Informatica. Codul şi denumirea specialităţii: 444 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 104. Ţicău, Vitalie. Curriculum la unitatea de curs Limbaje de programare structurată : Ciclu I, studii superioare de licenţă. Codul denumirii domeniului general de studiu: 44 Informatica. Codul şi denumirea specialităţii: 444 Informatica : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 105. Ţicău, Vitalie. Curriculum pentru unitatea de curs „Analiza numerică" pentru specialităţăle Informatică : Ciclul I, studii superioare de licenţă, îvăţămînt cu frecvenţă
 106. Ţicău, Vitalie. Curriculum pentru unitatea de curs „Bazele cursului liceal de informtatică I" pentru specialitatea Informatică : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă la zi
 107. Ţicău, Vitalie. Curriculum pentru unitatea de curs „Bazele cursului liceal de informtatică II" pentru specialitatea Informatică : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă la zi
 108. Ţicău, Vitalie. Curriculum pentru unitatea de curs „Limbaje de programare structurată" pentru specialităţile Informatică, Informatică (ştiinţe exacte) : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă
 109. Ţicău, Vitalie. Curriculum pentru unitatea de curs „Structuri discrete" pentru specialităţile Informatică, Informatică (ştiinţe exacte) : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă
    

005. Management

 1. Oleiniuc, Maria. Curriculum la unitatea de curs "Managementul aprovizionării şi vânzărilor" pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă specialitatea 363.l "Business şi administrare" învăţământ cu frecvenţă redusă
 2. Oleiniuc, Maria.Curriculum la unitatea de curs ``Managementul calităţii`` pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă spesialitatea 363.1 ``Business şi administrare`` : învăţămînt cu studii la zi
 3. Oleiniuc, Maria. Curriculum la unitatea de curs „Managementul IMM turistice” (Managementul întreprinderilor mici și mijlocii) pentru studenţii ciclului I – studii de licenţă specialitatea 812.1 „Turism” învățământ cu frecvență
 4. Suslenco, Alina. Curriculumul la unitatea de curs ``Management Social`` : Anul universitar 2015/2016 : Pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă, domeniul general de studiu 36 -``Ştiinţe Economice`` la specialitatea 363.1 ``Business şi Administrare`` (studii cu frecvenţă redusă)
 5. Suslenco, Alina. Curriculumul la unitatea de curs ``Managementul resurselor umane`` : Anul universitar 2015/2016 : Pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă, domeniul general de studiu 36 - ``Ştiinţe Economice`` la specialitatea ``Business şi Administrare`` (studii cu frecvenţă redusă)
 6. Suslenco, Alina. Curriculumul la unitatea de curs ``Managementul resurselor umane`` : Pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă, domeniul general de studiu 36 - ``Ştiinţe Economice`` la specialitatea ``Business şi Administrare`` (studii cu frecvenţă la zi)
    

006. Standartizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc.

 1. Rusnac, Vladislav. Curriculum la unitatea de curs ``Metrologie, standartizare şi controlul calităţii`` : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă. Specialitatea 141.14 ``Educaţia tehnologică``
 2. Rusnac, Vladislav. Curriculum la unitatea de curs ``Metrologie, standartizare şi controlul calităţii`` : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă. Specialitatea 141.14 ``Educaţia tehnologică``
    

008. Civilizaţie. Cultură. Progres

 1. Abramciuc, Maria. Curriculum disciplinar "Civilizaţia europeană"
 2. Cebotaroş, Viorica. Curriculum la disciplina Civilizaţia Marii Britanii
 3. Dolgov, Veaceslav. Curriculum la unitatea de curs Elemente de cultură rusă (Элементы русской культуры) : Ciclul I – studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.8 Limba română0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.10.4 Limba engleză Forma de învăţămînt: Învăţămînt cu frecvenţă
 4. Dolgov, Veaceslav. Elemente de cultură rusă = (Составляющие русской культуры) : Curriculum pentru specialităţile domeniului ştiinţe ale educaţiei: Limba şi literatura rusă/engleză, Limba şi literatura rusă/română : Secţia cu frecvenţă la zi. Anul I
 5. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Curriculum la disciplina universitară Culturologie (elemente de cultură naţională şi universală) : Pentru specialitatea Geografie şi biologie
 6. Pădureac, Lidia. Curriculum la disciplina universitară Civilizaţie şi cultură europeană
 7. Proceedings of the 6th edition of European exhibition of creativity and innovation
    

1. Filosofie

 1. Foca, Eugenia. Curriculum universitar la unitatea de curs Etica şi deontologia pedagogică
 2. Jacota-Dragan, Olga. Curriculum/Plan de curs la disciplina universitară Filozofia. Problemele filosofice ale domeniului (Pentru specialitatea administrația publică) : (Învăţământ cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă)
    

159.9. Psihologie

 1. Baciu, Inga. Întroducere în psihologie
 2. Bolboceanu, Aglaida. Curriculum Cursul universitar "Consiliere etativă" : studii superioare de masterat, ciclul II. Specializarea: Consiliere psihologică în instituţii şi organizaţii
 3. Bolboceanu, Aglaida. Curriculum Cursul universitar "Consiliere profesională" : studii superioare de masterat, ciclul II. Specializarea: Consiliere psihologică în instituţii şi organizaţii
 4. Bolboceanu, Aglaida. Curriculum Cursul universitar "Consiliere şcolară" : studii superioare de masterat, ciclul II. Specializarea: Consiliere psihologică în instituţii şi organizaţii
 5. Briceag, Silvia. Consiliere personală
 6. Briceag, Silvia. Psihologia educaţională : (curriculum)
 7. Briceag, Silvia. Psihologie diferenţiată
 8. Briceag, Silvia. Tulburări de personalitate: evaluare și intervenție în context judiciar : (curriculum)
 9. Cazacu, Daniela. Curriculum Cursul universitar Psihologia gender
 10. Cazacu, Daniela. Curriculum Cursul universitar Sănătate psihică și stil de viață
 11. Cazacu, Daniela. Elemente de cunoaştere netradiţională a personalităţii
 12. Cazacu, Daniela. Psihologia stresului : (curriculum)
 13. Chihai, Iana. Curriculum Cursul universitar "Psihoterapii" : studii superioare de masterat, ciclul II. Specializarea: Consiliere psihologică în instituţii şi organizaţii
 14. Corcevoi, Maria. Curriculum Cursul universitar Psihocorijarea comportamentului deviant. Specialitatea Psihologie
 15. Corcevoi, Maria. Curriculum Cursul universitar Tehnici de influenţă interpersonală
 16. Garbuz, Vasile. Curriculum Cursul universitar Asistenţa psihologică a persoanelor dependente. Specialitatea Psihologie
 17. Garbuz, Vasile. Psihodiagnostic : (curriculum)
 18. Garbuz, Vasile. Psihologia Managerială. Specialitatea – Psihologie : (curriculum)
 19. Garbuz, Vasile. Psihosexologie : (curriculum)
 20. Guţu, Natalia. Curriculum Cursul universitar Asistența psihologică a persoanelor cu dizabilităţi. Specialitatea Psihologie
 21. Guţu, Natalia. Curriculum Cursul universitar Asistența psihologică a persoanelor cu HIV/SIDA. Specialitatea Psihologie
 22. Guţu, Natalia. Curriculum Cursul universitar Etica şi deontologia profesională. Specialitatea Psihologie
 23. Guţu, Natalia. Curriculum la disciplina Psihologie. Practica de iniţiere (Facultatăţile cu profil pedagogic)
 24. Nacai, Lilia. Psihologia creativităţii : (curriculum)
 25. Psychology of Economic Self-Determination of Person and Community : Proc. of the 3 Intern. Sci. and Practical Seminar, Ch., Apr. 24th, 2015
 26. Secrieru, Luminiţa. Curriculum Cursul universitar Bazele investigaţiei ştiinţifice în psihologie
 27. Secrieru, Luminiţa. Curriculum Cursul universitar Istoria Psihologiei
 28. Secrieru, Luminiţa. Curriculum Cursul universitar Psihologia influenţei sociale
 29. Şleahtiţchi, Mihail. Curriculum Cursul universitar Psihologia mărturiei judiciare
 30. Şleahtiţchi, Mihail. Curriculum Cursul universitar Victimologie
 31. Психолого-педагогическая деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия : Материалы III межрегиональной заочной научно-практической интернет-конференции с международным участием (Кострома, 12–15 октября 2017 года)
    

3. Ştiinţe sociale

 1. Canţer, Nicoletta. Curriculum la disciplina universitară ``Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi``. Specialitatea: Asistenţă socială (învăţămînt cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă)
 2. Canţer, Nicoletta. Curriculum la disciplina universitară Monitorizare, evaluare şi supervizare în asistenţa socială. Specialitatea asistenţă socială (învăţămînt cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă)
 3. Canţer, Nicoletta. Curriculum la disciplina universitară Prevenirea traficului de fiinţe umane. Specialitatea asistenţă socială şi psihologie (învăţămînt cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă)
 4. Ciobanu, Elvira. Plan de curs la disciplina universitară ``Advocacy şi colectare de fonduri`` (învăţământ cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă)
 5. Ciobanu, Elvira. Plan de curs la disciplina universitară ``Conflictologia`` (învăţământ cu frecvenţă la zi)
 6. Ciobanu, Elvira. Plan de curs la disciplina universitară ``Organizarea timpului liber`` (învăţământ cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă)
 7. Ciobanu, Elvira. Plan de curs la disciplina universitară ``Servicii pentru persoanele cu probleme de Sănătate Mintală`` (învăţământ cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă)
 8. Cojocaru, Igor. Curriculum la disciplina Politologie
 9. Corcevoi, Maria. Curriculum Cursul universitar Consilierea familială. Ciclul II Master : Anul universitar 2014
 10. Corcevoi, Maria. Curriculum Cursul universitar Psihoconsilierea familiei şi a copilului cu dizabilităţi : Anul universitar 2015
 11. Corcevoi, Maria. Curriculum la disciplina universitară Consiliere în Asistenţa socială. Specialitatea asistenţă socială (învăţămînt cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă)
 12. Cozeriuc, Cristina. Curriculum-ul pentru disciplina "Instituţii alternative de ocrotire a copilului": anul universitar 2008-2009
 13. Cozeriuc, Cristina. Curriculum-ul pentru disciplina"Servicii alternative de tip familial" : anul universitar 2008-2009
 14. Garbuz, Vasile. Consilierea familiei şi a copilului Specializarea: Politici şi servicii sociale pentru familie şi copil Ciclul II - studii de masterat Anul de studii 2012-2013 : Curriculum
 15. Guţu, Natalia. Curriculum la disciplina Medicina socială (Specialitatea Asistenţă socială) Anul universitar 2011-2012
 16. Guţu, Natalia. Medicină socială : [Curriculum] : anul universitar 2008-2009
 17. Guţu, Natalia. Servicii de sănătate publică. (Specialitatea - Servicii de Asistenţă Socială) : [Curriculum] : anul universitar 2009-2010
 18. Lazo, Maria. Cursul universitar Consilierea psihologică : Anul universitar 2011-2012 : Curriculum
 19. Movilă, Irina. Curriculum universitar la modulul "Statistica: l. Bazele statisticii; 2. Statistica economiei". Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 36; Ştiinţe economice: 81; Servicii publice. Codul şi denumirea specialităţilor: 363.1 Business şi administrare; 364.1 Contabilitate; 364.1 Finanfe şi Bănci; 812.1 Turism. Forma de invăţământ: cu frecvenţă
 20. Pădureac, Lidia. Curriculum la disciplina universitară Construcţie Europeană
 21. Pădureac, Lidia. Curriculum/Plan de curs la disciplina universitară Construcţie europeană (învăţământ cu frecvenţă redusă)
 22. Petcu, Galina. Curriculum "Managementul serviciilor sociale pentru familie şi copil" : Specialitatea Politicii şi servicii sociale pentru familie şi copil : Ciclul II - studii de masterat
 23. Petcu, Galina. Curriculum "Organizarea timpului liber în asistenţa socială". Specialitatea Servicii de asistenţă socială
 24. Statistică teoretică şi economică : Partea I. Bazele statisticii : Caiet pentru lucrul individual al studentului
 25. Statistică teoretică şi economică : Partea I. Statistică economică : Caiet pentru lucrul individual al studentului
 26. Проблемы теории и практики этнопсихологии и этнологии
 27. Этносоциологические и этнопсихологические практики: методологические подходы и комментарии : (учеб.-метод. пособие для высш. шк.)
    

316. Sociologie

 1. Crudu, Cristina. Asistenţa socială comunitară : [Curriculum] : Specializarea - Politici şi Servicii Sociale pentru Familie şi Copil : anul universitar 2009-2010
 2. Nacai, Lilia. Curriculum Cursul universitar Psihoigiena comunicării în mediul educaţional : Anul universitar 2014-2015
 3. Nacai, Lilia. Curriculum-ul pentru disciplina Comunicarea eficientă
 4. Nacai, Lilia. Curriculum-ul pentru disciplina ``Comunicarea eficientă`` : Anul universitar 2013-2014
 5. Nacai, Lilia. Curriculum-ul pentru disciplina "Comunicarea în Asistenţa Socială" : anul universitar 2010-2011
 6. Nacai, Lilia. Curriculum-ul pentru disciplina ``Familia ca sistem relaţional`` : Anul universitar 2013-2014
 7. Nacai, Lilia. Curriculum-ul pentru disciplina "Psihologia comunicării" : anul universitar 2008-2009
 8. Nacai, Lilia. Curriculum-ul pentru disciplina "Psihologia comunicării" : Anul universitar 2014-2015
 9. Nacai, Lilia. Curriculum-ul pentru disciplina ``Psihologia familiei`` : Anul universitar 2014-2015
 10. Nacai, Lilia. Familia ca sistem relaţional : (curriculum)
 11. Nacai, Lilia. Psihologia comunicării : (curriculum)
 12. Nacai, Lilia. Psihologia familiei : (curriculum)
 13. Neagu, Gheorghe. Curriculum la unitatea de curs Sociologia conducerii (Învăţămînt cu frecvenţă la zi, Ciclul II, studii superioare de master)
 14. Neagu, Gheorghe. Curriculum la unitatea de curs Sociologia devianţei : (Ciclul II, studii superioare de masterat, specializarea: Ştiinţe penale şi criminologie)
 15. Neagu, Gheorghe. Curriculum la unitatea de curs Sociologia educaţiei (învăţămînt cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă Ciclul I, licenţă)
 16. Neagu, Gheorghe. Curriculum la unitatea de curs Sociologia familiei şi a copilăriei (învăţămînt cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă)
 17. Neagu, Gheorghe. Curriculum la unitatea de curs Sociologia mass-media (învăţămînt cu frecvenţă la zi)
 18. Neagu, Gheorghe. Curriculum la unitatea de curs Sociologia migraţiei (învăţămînt cu frecvenţă la zi, ciclul II, studii superioare de masterat)
 19. Popescu, Petru. Referat asupra tezei de doctorat Transcendenţa şi viaţa social-armonioasă a omului: În căutarea sau reasertarea unor principii : Elemente de sociologie creştin-ortodoxă
 20. Popescu, Petru. Transcendenţa şi viaţa social-armonioasă a omului: În căutarea sau reasertarea unor principii : Elemente de sociologie creştin-ortodoxă : [Tz. dr. în ştiinţe filosofice]
 21. Săptămîna Tineretului la Biblioteca Ştiinţifică : 11-18 noiem. 2014 : [Expoz. on-line]
 22. Secrieru, Luminiţa. Curriculum Cursul universitar Intervenţii psihosociale în situaţii de criză. Ciclul II Master : Anul universitar 2015
 23. Secrieru, Luminiţa. Curriculum Cursul universitar Psihologia socială : Anul universitar 2012-2013
 24. Secrieru, Luminiţa. Cursul universitar Psihologia socială : Anul universitar 2012-2013 : Curriculum
 25. Secrieru, Luminiţa. Psihologia socială : (curriculum)
    

33. Economie

 1. Amarfii-Railean, Nelli. Programa curriculară la disciplina Audit financiar avansat specializarea Contabilitate anul de studii 2012-2013
 2. Amarfii-Railean, Nelli. Programa curriculară la disciplina Audit financiar, specialitatea 361.1 Contabilitate anul de studii 2012-2013
 3. Amarfii-Railean, Nelli. Programa curriculară la disciplina Contabilitatea financiară aprofundată, specializarea Contabilitate, Ciclul II, masterat anul de studii 2012-2013
 4. Balînschi, Andrei. Curriculumul la disciplina ``Managementul proiectelor de cercetare, inovare şi dezvoltare``. Anul universitar 2014/2015 : Pentru studenţii ciclul II - studii de masterat, domeniul general de studiu 36 - ``Ştiinţe economice`` la specializarea ``Managementul financiar``
 5. Balînschi, Andrei. Curriculumul la disciplina ``Metodologia şi etica cercetărilor economice``. Anul universitar 2014/2015 : Pentru studenţii ciclul II - studii de masterat, domeniul general de studiu 36 - "Ştiinţe economice" la specializările "Managementul financiar","Bănci şi Asigurări" şi "Contabilitate"
 6. Balînschi, Andrei. Curriculumul la disciplina ``Pieţe financiare şi tranzacţii bursiere``. Anul universitar 2014/2015 : Pentru studenţii ciclul II - studii de masterat, domeniul general de studiu 36 - "Ştiinţe economice" la specializările "Managementul financiar" şi "Bănci şi Asigurări"
 7. Branaşco, Natalia. Curriculum la unitatea de curs "Monedă şi credit" pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă. Specialităţile: 363.1 "Business si Administrare", 361.1 "Contabilitate", 364.1 "Finanţe şi Bănci", 812.1 "Turism", (învăţământ cu frecvenţă)˜
 8. Branaşco, Natalia. Curriculum la unitatea de curs "Monedă şi credit" pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă. Specialităţile: 363.1 "Business si Administrare", 361.1 "Contabilitate", 364.1 "Finanţe şi Bănci", 812.1 "Turism", studii cu frecvenţă la zi˜
 9. Bulat, Gheorghe. Curriculum la unitatea de curs ``Analiza activităţii economico-financiare`` pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă. Specialităţile: 363.1 ``Business şi Administrare``, 361.1 ``Contabilitate``, 364.1 ``Finanţe şi bănci``, 812.1 ``Turism`` (studii cu frecvenţă la zi)
 10. Caia, Aurel. Economie agrară
 11. Cazac, Ianina. Curriculumul pentru unitatea de curs „Finanţele întreprinderii” pentru specialităţile 364.1, „Finanţe şi bănci”, 361.1 „Contabilitate”, 363.1 Business şi administrare şi 821 Turism : secţia zi
 12. Chiseliov, Lilia. Curriculum la unitatea de curs "Economia firmei" pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă. Specialităţile: 363.1 Business şi Administrare : (studii cu frecvenţă la zi)
 13. Chiseliov, Lilia. Curriculum la unitatea de curs "Economia firmei" pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă. Specialităţile: 363.1 Business şi Administrare : (studii frecvenţă redusă)
 14. Chiseliov, Lilia. Curriculum la unitatea de curs „Marketing” pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă. Specialităţile: 363.1 Business şi Administrare, 361.1 Contabilitate, 364.1 Finanţe şi Bănci, 812.1 Turism : (studii cu frecvenţă la zi)
 15. Chiseliov, Lilia. Curriculum la unitatea de curs „Marketing” pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă. Specialităţile: 363.1 Business şi Administrare, 361.1 Contabilitate, 364.1 Finanţe şi Bănci, 812.1 Turism : (studii frecvenţă redusă)
 16. Chiseliov, Lilia. Curriculum la unitatea de curs "Sisteme de planificare a resurselor întreprinderii" pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă. Specialităţile: 521.8 Inginerie şi Management în Transport Auto (studii cu frecvenţă la zi)
 17. Chiseliov, Lilia. Curriculum la unitatea de curs "Sisteme de planificare în afaceri" pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă. Specialitifile: 363.1 Business gi Administrare (studii cu frecvenţă redusă)
 18. Cociug, Victoria. Indicaţii metodice pentru realizarea stagiului practicii de master : Ciclul II, studii superioare de master. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 36. Ştiinţe economice. Specializarea: Bănci şi asigurări
 19. Cunoaştere, Interes, Responsabilitate
 20. Fotescu, Emil. Curriculum la disciplina Protecţia muncii
 21. Fotescu, Emil. Curriculum la disciplina Protecţia muncii (Secţia FR)
 22. Fotescu, Emil. Curriculum-ul pentru unitatea de curs Protecţia muncii
 23. Fotescu, Emil. Curriculum la unitatea de curs Securitatea muncii. Protecţia civilă, Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţămînt cu frecvenţă, specialitatea ``Educaţia tehnologică``
 24. Fotescu, Emil. Curriculum la unitatea de curs Securitatea muncii. Protecţia civilă, Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţămînt cu frecvenţă redusă, specialitatea ``Educaţia tehnologică``
 25. Garbuz, Veronica. Curriculum universitar la unitatea de curs ''Ecoturism şi turism rural". Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 81 Servicii turistice. Codul şi denumirea specialităţii: 812.1 Turism. Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 26. Garbuz, Veronica. Curriculum universitar la unitatea de curs "Turoperating" Ciclul I studii superioare de licenţă Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 81 Servicii publice Codul şi denumirea specialităţii: 812.1 Turism : Forma de învăţământ cu frecvenţă
 27. Gercheva, Dafina. Sustainable development : 17 GOALS to transform our world
 28. Griţco, Diana. Curriculumul pentru unitatea de curs Bazele contabilităţii : Anul universitar 2014/2015. Pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă, specialităţile 364.1 ``Finanţe şi bănci`` şi 361.1 ``Contabilitate`` (studii cu frecvenţă la zi)
 29. Movila, Irina. Curriculum la unitatea de curs "Sisteme şi tehnici de management în turism". Cicli I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 81. Servicii publice. Codul şi denumirea specialităţii: 812.1 Turism. Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 30. Nichitcin, Corina. Curriculumul pentru unitatea de curs „Contabilitate financiară I” pentru specialitatea 361.1 „Contabilitate” : secţia zi
 31. Postolache, Victoria. Curriculum la unitatea de curs "Achiziţii" : Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 52 Inginerie şi activităţi inginereşti. Codul şi denumirea specialităţii: 521.8 Inginerie şi management (in transportul auto). Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 32. Postolache, Victoria. Curriculum la unitatea de curs Achiziţii publice : Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 36 Ştiinţe economice. Codul şi denumirea specialităţii: 363.1 Business şi administrare. Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 33. Postolache, Victoria. Curriculum la unitatea de curs Achiziţii publice : Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 36 Ştiinţe economice. Codul şi denumirea specialităţii: 363.1 Business şi administrare. Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 34. Postolache, Victoria. Curriculum la unitatea de curs "Bazele activităţii bancare" : Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 36 Ştiinţe economice. Codul şi denumirea specialităţii: 363.1 Business şi administrare. Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 35. Postolache, Victoria. Curriculum la unitatea de curs "Bazele activităţii bancare" : Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 36 Ştiinţe economice. Codul şi denumirea specialităţii: 363.1 Business şi administrare. Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 36. Postolache, Victoria. Curriculum la unitatea de curs ``Finanţe publice pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă. Specialităţile 361.1 ``Contabilitate``, 364.1 ``Finanţe şi Bănci``, 363.1 ``Business şi administrare`` şi 812.1 ``Turism``
 37. Postolache, Victoria. Curriculum la unitatea de curs "Relaţii economice externe, comerţul extern şi servicii vamale" : Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 52 Inginerie şi activităţi inginereşti. Codul şi denumirea specialităţii: 521.8 Inginerie şi management (in transportul auto). Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 38. Postolache, Victoria. Curriculum la unitatea de curs "Tehnici şi operaţiuni bancare" pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă la specialitatea 812.1 "Turism", învățământ cu frecvență la zi
 39. Postolache, Victoria. Indicaţii metodice pentru realizarea stagiului practicii de producţie I : Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 36 Ştiinţe economice. Codul şi denumirea specialităţii: 364.1 Finanţe şi bănci. Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 40. Postolache, Victoria. Indicaţii metodice pentru realizarea stagiului practicii de producţie I : Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 36 Ştiinţe economice. Codul şi denumirea specialităţii: 364.1 Finanţe şi bănci. Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 41. Popa, Rodica. Curriculum universitar la unitatea de curs "Contabilitate". Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 36 ştiinţe economice. Codul şi denumirea specialităţii: 363.1 Business şi administrare, 812.1 Turism Forma de invăţământ: cu frecvenţă
 42. Slutu, Rodica. Curriculum la unitatea de curs ``Bazele tehnologiei`` : Pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă. Specialităţile: 363.1 - Business şi Administrare, 364 - Finanţe şi Banci, 361.1 Contabilitate : (studii cu frecvenţă la zi)
 43. Slutu, Rodica. Curriculum la unitatea de curs ``Bazele tehnologiei`` : Pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă. Specialităţile: 363.1 - Business şi Administrare, 364 - Finanţe şi Banci, 361.1 Contabilitate : (studii cu frecvenţă redusă)
 44. Slutu, Rodica. Curriculum universitar la unitatea de curs „Logistica firmei turistice” Ciclul I, studii superioare de licenţă Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 36 ştiinţe economice. Codul şi denumirea specialităţii: 812.1 Turism. Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 45. Slutu, Rodica. Curriculum la unitatea de curs "Logistica întreprinderii" pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă. Specialitatea: 363.1 - Business şi Administrare, (studii cu frecvenţă la zi)
 46. Slutu, Rodica. Curriculum la unitatea de curs "Logistica întreprinderii" Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă. Specialitatea Business şi Administrare
 47. Suslenco, Alina. Curriculumul la disciplina ``Resurse umane`` : Anul universitar 2014/2015. Pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă, domeniul general de studiu 52 - ``Inginerie şi activităţi inginereşti`` la specialitatea 521.8 ``Inginerie şi Management în Transport Auto`` : (studii cu freccvenţă la zi)
 48. Suslenco, Alina. Curriculumul la unitatea de curs "Catering" : anul universitar 2015/2016 : Pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă, domeniul general de studiu 36 - "Ştiinţe Economice" la specialitatea 812.1 "Turism" (studii cu frecvenţă la zi)
 49. Suslenco, Alina. Curriculumul la unitatea de curs ``Merchandising şi segmentarea pieţei`` : Pentru studenţii ciclului II - studii superioare de master, domeniul general de studiu 36 - ``Ştiinşe Economice`` la specializarea ``Administrarea Afacerilor Comerciale`` (studii cu frecvenţă la zi)
 50. Suslenco, Alina. Curriculumul la unitatea de curs ``Planificarea şi administrarea producţiei`` : Anul universitar 2015/2016 : Pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă, domeniul general de studiu 52 - ``Inginerie şi activităţi inginereşti`` la specialitatea 521.8. ``Inginerie şi Management în Transport Auto`` (studii cu frecvenţă la zi)
 51. Suslenco, Alina. Curriculumul la unitatea de curs ``Proiecte economice în turism`` : Anul universitar 2015/2016 : Pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă, domeniul general de studiu 36 -``Ştiinţe Economice`` la specialitatea 812.1. ``Turism`` (studii cu frecvenţă la zi)
 52. Suslenco, Alina. Curriculum la unitatea de curs "Sisteme şi tehnici de management". Anul universitar 2015/2016, pentru studenţii ciclului I - Studii de licenţă, domeniul general de studiu 36 - "Ştiinţe economice" la specialitatea 363.1 "Business şi Administrare" (studii cu frecvenţă redusă)
 53. Suslenco, Alina. Curriculumul la unitatea de curs ``Soluţii logistice avansate`` : Pentru studenţii ciclului II - studii de master, la specializarea ``Administrarea Afacerilor Comerciale`` (studii cu frecvenţă la zi)
 54. Suslenco, Alina. Curriculumul la unitatea de curs ``Strategii de marketing`` : Anul universitar 2015/2016 : Pentru studenţii ciclului II - studii de master, domeniul general de studiu 36 - ``Ştiinţe Economice`` la specializarea ``Administrarea Afacerilor Comerciale`` (studii cu frecvenţă la zi)
 55. Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice : : Materialele conf. şt.-practice intern., 28-29 mai 2010, Bălţi
 56. Tcaci, Carolina. Curriculum la unitatea de curs ``Fundamentele managementului organizaţiei I`` : Pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă zi şi frecvenţă redusă, domeniul general de st. 36 - ``Ştiinţe economice`` la specialitatea ``Business şi administrare`` : (secţia zi şi frecvenţă redusă)
 57. Trusevici, Alla. Indicaţii metodice de realizare şi susţinere a proiectului de curs : Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 36. Ştiinţe economice. Codul şi denumirea specialităţii: 364.1 Finanţe şi bănci. Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 58. Trusevici, Alla. Curriculum la unitatea de curs ``Principiile economice de piata`` pentru studentii ciclului I - studii de licenta. Specialitatile: 363.1 ``Business si Administrare``, 361.1 ``Contabilitate``, 364.1 ``Finante si Banci``, 812.1 ``Turism``, 141.01 ``Matematica``, 141.01-141.02 ``Matematica si Informatica``, 141.02 ``Informatica``, 444.1 ``Informatica (stiinte exacte)``, 141.14 ``Educatie tehnologica``, 542.2 ``Desing vestimentar industrial``, 424.1 ``Ecologie``, 141.06-141.05 ``Biologie si Chimie``, 141.07-141.06 ``Geografie si Biologie``, 313.1 ``Administratie publica`` (studii cu frecventa la zi si cu frecventa redusa)
 59. Trusevici, Alla. Curriculum la unitatea de curs ``Teoria economică - I`` : Pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă. Specialităţile: 363.1 - Business şi Administrare, 364.1 - Finanţe şi Banci, 361.1 - Contabilitate, 812.1 - Turism (studii cu frecvenţă la zi)
 60. Trusevici, Alla. Curriculum la unitatea de curs ``Teoria economică - I`` : Pentru studenţii ciclului I - studii de licenţă. Specialităţile: 363.1 - Business şi Administrare, 364.1 - Finanţe şi Banci, 361.1 - Contabilitate, 812.1 - Turism (studii cu frecvenţă redusă)
    

34. Drept

 1. Baciu, Gheorghe. Curriculum la disciplina Medicina legală : (pentru studenţii de la secţia zi)
 2. Boişteanu, Eduard. Curriculum la unitatea de curs Dreptul muncii: (învăţămînt cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă)
 3. Botnari, Elena. Curriculum la unitatea de curs Teoria generală a Dreptului : învăţămînt cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă
 4. Buzinschi, Ion. Curriculum la unitatea de curs Drept informaţional : învăţămînt cu frecvenţă la zi/redusă
 5. Craevscaia, Cristina. Curriculum unitatea de curs Drept financiar şi fiscal
 6. Crugliţchi, Tatiana. Curriculum la unitatea de curs Drept procesual civil (Partea generală) : Învăţămînt cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă
 7. Crugliţchi, Tatiana. Curriculum la unitatea de curs Drept procesual civil (Partea specială) : Învăţămînt cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă
 8. Dănoi, Ion. Curriculum la unitatea de curs Drept funciar şi publicitate imobiliară
 9. Dănoi, Ion. Curriculum universitar la unitatea de curs Drept funciar şi publicitate imobiliară. Ciclul I - studii superioare de licenţă : Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 31 Ştiinţe politice. Codul şi denumirea specialităţii: 313.1 Administraţie publică
 10. Dănoi, Ion. Curriculum la unitatea de curs Drept roman
 11. Dănoi, Ion. Curriculum la unitatea de curs: Drept roman
 12. Dănoi, Ion. Curriculum la unitatea de curs: Protecţia drepturilor consumatorului
 13. Dănoi, Ion. Curriculum la unitatea de curs: Publicitate imobiliară
 14. Dănoi, Ion. Curriculum la disciplina: Urbanism şi amenajarea teritoriului. Ciclul I -stidii superioare de licenţă : Codul şi denimirea domeniului general de studiu: 31 Ştiinţe politice Codul şi denumirea specialităţii: 313.1 Administraţie publică
 15. Demciuc, Eduard. Curriculum la unitatea de curs Drept civil. Succesiuni
 16. Faigher, Anatolie. Curriculum la unitatea de curs Criminologie (pentru secţia cu frecvenţă la zi şi secţia cu frecvenţă redusă)
 17. Gavajuc, Stela. Curriculum la unitatea de curs Drept penal. Partea generală I-II : (Ciclul I, învăţămînt cu studii la zi)
 18. Grigoraş, Ruslan. Curriculum la unitatea de curs Drept vamal
 19. Grigoraş, Ruslan. Curriculum la unitatea de curs Drept vamal (2016)
 20. Krugliţki, Mihaela. Curriculum la unitatea de curs Drept Constituţional al Republicii Moldova : învăţămînt cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă
 21. Mohorea, Efim. Curriculum la disciplina universitară Logica juridică (Pentru specialitatea Drept) : (învăţământ cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă)
 22. Mohorea, Efim. Planurile seminarelor la Logica juridică
 23. Odinokaia, Ina. Curriculum la unitatea de curs Dreptul protecţiei sociale : (pentru secţia cu frecvenţă la zi şi secţia cu frecvenţă redusă)
 24. Pînzari, Veaceslav. Curriculum la unitatea de curs Introducere în Dreptul civil
 25. Pînzari, Veaceslav. Curriculum la unitatea de curs Dreptul familiei
 26. Pojar, Daniela. Curriculum la unitatea de curs Protecţia muncii
 27. Rusu, Vitalie. Curriculum la unitatea de curs Drept procesual penal (Partea I şi II) : învăţămînt cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă
 28. Rusu, Vladimir. Curriculum la unitatea de curs Drept administrativ
 29. Spatari, Mariana. Curriculum la unitatea de curs Dreptul internaţional privat
 30. Ţarălungă, Victoria. Curriculum la unitatea de curs Drept internaţional public
 31. Ţarălungă, Victoria. Curriculum la unitatea de curs Dreptul mediului
 32. Vrabie, Corneliu. Curriculum la unitatea de curs Dreptul comerţului internaţional
    

37. Educaţie. Învăţământ

 1. Beţivu, Aurelia. Curriculum universitar la unitatea de curs Educaţia axiologică
 2. Beţivu, Aurelia. Curriculum universitar la unitatea de curs Învăţarea autonomă şi autoreglată
 3. Briţchi, Aliona. Curriculum universitar la modulul Didactica educaţiei plastice din unitatea de curs Didactica educaţiei tehnologice şi Didactica educaţiei plastice (primar)
 4. Briţchi, Aliona. Curriculum universitar la unitatea de curs Învăţămînt sumultan
 5. Cabac, Valeriu. Curriculum pentru unitatea de curs Abordarea prin competente a procesului de învățământ pentru specialitățile „Didactica disciplinei”. Ciclul II, studii superioare de masterat Învățământ cu frecvență
 6. Ciobanu, Lora. Curriculum universitar la unitatea de curs Bazele antreprenoriatului şi educaţia economică a elevilor mici : Domeniul general de studiu: 14 Ştiinţe ale educaţiei, Domeniul de formare profesională la ciclul I: 142. Educaţie şi formarea profesorilor : Denumirea specialităţii: 142.03/ 141.09 Pedagogie în învăţământul primar şi Limba engleză : Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă la zi
 7. Ciobanu, Lora. Curriculum universitar la unitatea de curs Didactica generală. Standarde educaţionale
 8. Ciobanu, Lora. Curriculum universitar la unitatea de curs Metodica predării obiectului Ştiinţe în clasele primare
 9. Ciobanu, Lora. Curriculum universitar la unitatea de curs Standarde educaţionale
 10. Clim, Tudor. Curriculum pentru unitatea de curs Practica tehnologică I : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă. Specialitatea 141 Educaţia tehnologică
 11. Clim, Tudor. Curriculum pentru unitatea de curs Practica tehnologică I : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă. Specialitatea 141 Educaţia tehnologică
 12. Clim, Tudor. Curriculum pentru unitatea de curs Practica tehnologică II : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă. Specialitatea 141 Educaţia tehnologică
 13. Clim, Tudor. Curriculum pentru unitate de curs Tehnologia prelucrării artistice a lemnului : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă. Specialitatea 141 Educația tehnologică
 14. Clim, Tudor. Curriculum pentru unitatea de curs Tehnologia prelucrării fibrelor vegetale : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă. Specialitatea 141 Educaţia tehnologică
 15. Clim, Tudor. Curriculum pentru unitatea de curs Tehnologii de prelucrare I (Tehnologii de prelucrare a lemnului) : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă. Specialitatea Educaţia tehnologică
 16. Clim, Tudor. Curriculum pentru unitatea de curs Tehnologii de prelucrare I (Tehnologii de prelucrare a lemnului) : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă. Specialitatea Educaţia tehnologică
 17. Clim, Tudor. Curriculumul pentru disciplina Practica în atelierele didactice I. (Tehnologia prelucrării lemnului)
 18. Clim, Tudor. Curriculumul pentru disciplina ``Tehnologia prelucrării artistice a lemnului``
 19. Clim, Tudor. Curriculumul la disciplina ``Tehnologia prelucrării fibrelor vegetale``
 20. Dimensiuni ale educaţiei artistice. Vol.6 : 150 de ani de învăţământ artistic modern la Iaşi
 21. Dimensiuni ale educaţiei artistice. Vol. 7 : Aspecte ale învăţământului superior artistic românesc în context european
 22. Dimensiuni ale educaţiei artistice. Vol. 8 : Mediere social-educaţională prin arte
 23. Dimensiuni ale educaţiei artistice. Vol. 9 : Cercetări comparative şi studii în politicile europene privind educaţia artistică şi interculturală
 24. Dimensiuni ale educaţiei artistice. Vol. 10 : Cultura europeană între orient şi occident - tradiţie şi modernitate
 25. Dimensiuni ale educaţiei artistice. Vol. 11 : Naţional şi universal în arta şi educaţia europeană
 26. Dimensiuni ale educaţiei artistice. Vol. 12 : Aspecte tradiţionale şi contemporane în educaţia artistică românească şi internaţională
 27. Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate, Ediţia a V-a : Materialele Conf. şt. a studenţilor şi masteranzilor 4–5 noiem. 2009
 28. Foca, Eugenia. Curriculum universitar la unitatea de curs Iniţiere şi cariera pedagogică
 29. Fotescu, Emil. Curriculum la disciplina Didactica educaţiei tehnologice
 30. Fotescu, Emil. Curriculum la disciplina Didactica educaţiei tehnologice (ciclu II)
 31. Fotescu, Emil. Curriculum la disciplina Didactica educaţiei tehnologice (secţia FR)
 32. Fotescu, Emil. Curriculum la unitatea de curs Didactica educaţiei tehnologice [2016]
 33. Fotescu, Emil. Curriculum la unitatea de curs Didactica educaţiei tehnologice (secţia FR)[2016]
 34. Ghidul studentului la programul de studiu. Specialitatea 141.11 Muzică : Învăţământ cu frecvenţă redusă
 35. Gînju, Tatiana. Curriculum universitar la unitatea de curs Didactica educaţiei moral-spirituale
 36. Gînju, Tatiana. Curriculum universitar la unitatea de curs Educaţia parentală
 37. Guţu, Natalia. Curriculum Cursul universitar Serviciul psihologic în sistemul de învăţămînt (Specialitatea Psihologie) : Anul universitar 2013-2014
 38. Guţu, Natalia. Cursul universitar Serviciul psihologic în sistemul de învăţămînt (Specialitatea Psihologie) : Anul universitar 2011-2012 : Curriculum
 39. Guţu, Natalia. Serviciul psihologic în sistemul de învăţămînt (Specialitatea Psihologie) : Anul universitar 2013-2014
 40. Indicaţii metodice cu privire la modul de elaborare a curriculumului unității de curs pentru programele de învățământ la ciclul I, studii superioare de licență și ciclul II, studii superioare de master în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 41. Logofătu, Michaela Filofteia. Instruire asistată la calculator : Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
 42. Manualul programului de studii : Pentru studenţii ciclului I – studii superioare de licenţă. Specialitate: 0313.1 Psihologie (Învățământ cu frecvență)
 43. Mihailov, Maria. Curriculum universitar la unitatea de curs Didactica educaţiei fizice (primar)
 44. Nasu, Ilie. Curriculum universitar la unitatea de curs Istoria pedagogiei. Etnopedagogia
 45. Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazat pe cunoaştere : Materialele conf. şt. intern., 2-3 noiem. 2012, Chişinău
 46. Pelevaniuc, Ludmila. Curriculum universitar la unitatea de curs Etnopedagogia
 47. Pereteatcu, Maria. Curriculum universitar la unitatea de curs Strategii didcatice interactive
 48. Personalitatea integrală - un deziderat al educaţiei moderne : Materialele Conf.Şt. Intern., 29-30 oct. 2010
 49. Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării : Materialele conf. şt.-intern., 1-2 noiem. 2011, Chişinău
 50. Popa, Ştefan. Metodologia studierii formei şi a spaţiului la specialitatea design interior (învăţămîntul preuniversitar). Specialitatea 532.02 - Didactica şcolară (arte plastice) 13.00.02 Teoria şi metodologia instruirii (educaţia artistică-plastică) : Tz. doct. în pedagogie
 51. Postolache, Iulia. Curriculum universitar la modulul Didactica educaţiei tehnologice din unitatea de curs Didactica educaţiei tehnologice şi Didactica educaţiei plastice (primar)
 52. Putina, Inga. Devianţa şcolară : [Curriculum] : anul universitar 2009-2010
 53. Review of artistic education. No. 1-2
 54. Review of artistic education. No. 3-4
 55. Review of artistic education. No. 5-6
 56. Review of artistic education. No. 7-8
 57. Review of artistic education. No. 9-10
 58. Review of artistic education. No. 11-12
 59. Rotaru Noie. Literele bălţene : ieri şi azi...
 60. Rusov, Veronica. Curriculum universitar la disciplina Cercetarea pedagogică
 61. Rusov, Veronica. Curriculum universitar la disciplina Educaţie incluzivă
 62. Sacaliuc, Nina. Curriculum universitar la unitatea de curs Educaţia pentru sănătate
 63. Stupacenco, Lidia. Rezistenţa educaţiei : Curs de lecţii pentru uz intern
 64. Suslenco, Alina. Indicaţii metodice de realizare şi susţinere publică a tezelor de licenţă : Pentru studenții ciclului I – studii superioare de licență Domeniul general de studiu 36 – „Științe Economice” Specialitatea 821.1 – „Turism”
 65. Suslenco, Alina. Indicaţii metodice privind promovarea practicii : Pentru studenții ciclului I – studii superioare de licență Domeniul general de studiu 36 - „Științe Economice” Specialitatea 821.1. - „Turism” (studii cu frecvență la zi)
 66. Şova, Tatiana. Curriculum universitar la unitatea de curs Dezvoltarea carierei didactice
 67. Şova, Tatiana. Curriculum universitar la unitatea de curs Dirigenţie
 68. Şova, Tatiana. Curriculum universitar la unitatea de curs Pedagogie. Practica de iniţiere
 69. Tetelea, Margareta. Curriculum universitar la modulul Teoria şi practica educaţiei muzicale I : Unităţi de curs: Introducere în domeniul muzical-pedagogic. Teoria educaţiei muzicale
 70. Tetelea, Margareta. Curriculum universitar la modulul Teoria şi practica educaţiei muzicale II : Unităţi de curs: Didactica educaţiei muzicale. Metodologia cercetărilor ştiinţifice
 71. Topală, Pavel. Curriculum pentru cursurile de formare continuă a cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar. Specialitatea: Didactica educaţiei tehnologice şi Educaţie tehnologică : Modul B : Didactica disciplinei şi specialitatea
 72. Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ediia a 3-a : Materialele Colloquia Professorum din 12 oct. 2012
 73. Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ediia a 4-a : Materialele Colloquia Professorum din 18 oct. 2013
 74. Valentina Priţcan: doctor în psihologie, conferenţiar universitar, personalitate marcantă în comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională : [Expoz. on-line]
 75. Vladimir Babii : In memoriam (7 ian. 1948 - 4 ian. 2016) : [Expoz. on-line]
 76. Zolotariov, Elena. Curriculum-ul disciplinei Dimensiunea educaţională în asistenţa socială. Ciclul I: (studii superioare de licenţă). Specialitatea : Asistenţă socială
 77. Zolotariov, Elena. Curriculum-ul disciplinei ``Planificarea familială``. Ciclul I (studii superioare de licenţă). Specialitatea: Asistenţă socială
 78. Zolotariov, Elena. Curriculumul la disciplina ``Ştiinţa despre educaţie``. Ciclul I (studii superioare de licenţă). Specialitatea: Asistenţă socială
 79. Zolotariov, Elena. Curriculum-ul pentru disciplina "Formarea competenţelor sociale la copii/tineri". Specializarea: Politici şi servicii sociale pentru familie şi copii. Ciclul II: Studii superioare de masterat
 80. Zolotariov, Elena. Educaţie: teorie şi metodă : curs universitar
 81. Zolotariov, Elena. Planificarea familială. Informare. Educaţie. Comunicare : curs universitar
 82. Zorilo, Larisa. Curs de prelegeri la disciplina ``Educaţie incluzivă`` : Pentru studenţii ciclului I - Ciclul I - Studii superioare de licenţă
 83. Земцова, Татьяна. Классное руководство : Курс лекций
 84. Земцова, Татьяна. Куррикулум по курсу "Классное руководство"
 85. Земцова, Татьяна. Педагогика - 2 : Курс лекций
 86. Золотарева, Елена. Педагогические условия осознания ребенком-дошкольником нравственной ценности поступка
 87. Зорило, Лариса. Курс лекций по "Дошкольной педагогики"
 88. Зорило, Лариса. Курс лекций по специальной психопедагогике
 89. Капчеля, Валерий. Духовно-нравственное образование в Республике Молдова: проблемы и перспективы
    

5. Matematică şi ştiinţe ale naturii

 1. Buzdugan, Vasile. Curriculum la unitatea de curs "Psihopedagogie ecologică" : Ciclul II - studii superioare de master. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale educaţiei. Denumirea programului de master: Didactica biologiei. Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
 2. Buzdugan, Vasile. Curriculum la unitatea de curs "Psihopedagogie ecologică" : Ciclul II - studii superioare de master. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale educaţiei. Denumirea programului de master: Didactica chimiei. Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
 3. Capcelea, Victor. Curriculum la unitatea de curs „Geomorfologie”. Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale Educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: 0114.7 Geografie şi 0114.6 Biologie; Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă; învăţământ cu frecvenţă redusă
 4. Capcelea, Victor. Curriculum la unitatea de curs „Meteorologie şi climatologie”. Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale Educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: 0114.7 Geografie şi 0114.6 Biologie. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă; învăţământ cu frecvenţă redusă
 5. 2005-2015 Deceniul internaţional al programului Apă pentru viaţă : [Expoz. on-line]
 6. Guţu, Valentina. Curriculum la unitatea de curs "Expertiza ecologică de stat" : Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 052 Ştiinţe ale mediului Codul şi denumirea specialităţii: 0521.1 Ecologie. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă; învăţământ cu frecvenţă redusă
 7. Guţu, Valentina. Curriculum la unitatea de curs "Managementul mediului" : Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 052 Ştiinţe ale mediului. Codul şi denumirea specialităţii: 0521.1 Ecologie. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă; învăţământ cu frecvenţă redusă
 8. Managementul ecologic în contextul dezvoltării durabile în Republica Moldova : [Expoz. on-line]
 9. Пламадяла, Георге. Сарматские сеrithiacea Молдавии (изменчивость, систематика и стратиграфическое распространение) : Дисс. на соиск. учен. степ. канд. биолог. наук
    

51. Matematică

 1. Cabac, Valeriu. Curriculum pentru unitatea de curs Metodologia şi etica cercetării pentru specialităţile ``Didactica matematicii``, ``Didactica informaticii``. Ciclul II, studii superioare de masterat învăţământ cu frecvenţă
 2. Ciobanu, Ina. Curriculum la unitatea de curs Matematica I (elemente de analiză) : Ciclul I studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului: 44 Ştiinţe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatică : Forma de învăţământ: frecvenţă
 3. Ciobanu, Ina. Curriculum la unitatea de curs Matematica I (elemente de analiză) : Ciclul I studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului: 44 Ştiinţe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatică : Forma de învăţământ: frecvenţă redusă
 4. Ciobanu, Ina. Curriculum la unitatea de curs Matematica II (elemente de algebră) : Ciclul I studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului: 44 Ştiinţe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatică : Forma de învăţământ: frecvenţă
 5. Ciobanu, Ina. Curriculum la unitatea de curs Matematica II (elemente de algebră) : Ciclul I studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului: 44 Ştiinţe exacte. Codul şi denumirea specialităţii: 444.1 Informatică : Forma de învăţământ: frecvenţă redusă
 6. Ciobanu, Ina. Curriculum pentru unitatea de curs Didactica geometriei : Ciclul II, Masterat
 7. Ciobanu, Ina. Curriculum pentru unitatea de curs Geometrie diferenţială şi Topologie : Studii cu frecvenţă la zi
 8. Ciobanu, Ina. Curriculum pentru unitatea de curs Matematica II (elemente de algebră). Specialitatea 141.02 Informatica; 444.1 Informatica : Studii cu frecvenţă la zi
 9. Ciobanu, Ina. Curriculum pentru unitatea de curs Matematica I (elemente de analiză). Specialitatea 141.02 Informatica; 444.1 Informatica : Studii cu frecvenţă la zi
 10. Ciobanu, Ina. Curriculum pentru unitatea de curs Matematica II. Specialitatea Educaţia tehnologică : Studii cu frecvenţă la zi
 11. Ciobanu, Ina. Curriculum pentru unitatea de curs Matematica I. Specialitatea Educaţia tehnologică : Studii cu frecvenţă la zi
 12. Ciobanu, Ina. Curriculum pentru unitatea de curs Metode de rezolvare a problemelor de olimpiadă : Ciclul II, masterat
 13. Curriculum la cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar : Specialitatea Matematica : Modulul B. Didactica disciplinei şi specialitatea
 14. Damian, Iulia. Curriculum pentru unitatea de curs “Bazele cursului elementar de matematică I” pentru specialităţile Pedagogie în învăţămîntul primar şi pedagogie preşcolară. Pedagogie în învăţămîntul primar şi limba engleză : Studii cu frecvenţă la zi
 15. Damian, Iulia. Curriculum pentru unitatea de curs “Bazele cursului elementar de matematică II” pentru specialităţile Pedagogie în învăţămîntul primar şi pedagogie preşcolară. Pedagogie în învăţămîntul primar şi limba engleză : Studii cu frecvenţă la zi
 16. Damian, Iulia. Curriculum universitar la unitatea de curs "Matematica inginerească şi economică I". Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 52. Inginerie şi activităţi inginereşti 54. Tehnologii de fabricare şi prelucrare. Codul şi denumirea specialităţii: 521.8 Inginerie şi management (în transport auto) 542.2 Design vestimentar industrial : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 17. Damian, Iulia. Curriculum universitar la unitatea de curs "Matematica inginerească şi economică II". Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 52. Inginerie şi activităţi inginereşti 54. Tehnologii de fabricare şi prelucrare. Codul şi denumirea specialităţii: 521.8 Inginerie şi management (în transport auto) 542.2 Design vestimentar industrial : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 18. Gaşiţoi, Natalia. Curricula la unitatea de curs Ecuaţii cu derivate parţiale
 19. Gaşiţoi, Natalia. Curriculum pentru unitatea de curs ``Analiza complexă`` : Studii cu frecvenţă la zi
 20. Gaşiţoi, Natalia. Curriculum pentru unitatea de curs Analiza matematică I : Studii cu frecvenţă la zi
 21. Gaşiţoi, Natalia. Curriculum pentru unitatea de curs Analiza matematică II : Studii cu frecvenţă la zi
 22. Gaşiţoi, Natalia. Curriculum pentru unitatea de curs Analiza matematică III : Studii cu frecvenţă la zi
 23. Gaşiţoi, Natalia. Curriculum pentru unitatea de curs Capitole speciale de teoria probabilităţilor şi statistica matematică pentru pregătirea profesorilor şi didactica acestora : Studii cu frecvenţă la zi
 24. Gaşiţoi, Natalia. Curriculum pentru unitatea de curs Cercetări operaţionale : Studii cu frecvenţă la zi
 25. Gaşiţoi, Natalia. Curriculum pentru unitatea de curs Ecuaţii diferenţiale : Studii cu frecvenţă la zi
 26. Gaşiţoi, Natalia. Curs de lecţii la analiza matematică I
 27. Popovici, Tatiana. Curriculum pentru unitatea de curs ``Algebra şi teoria numerelor`` : Studii cu frecvenţă la zi
 28. Popovici, Tatiana. Curriculumul pentru unitatea de curs Geometrie analitică : Studii cu frecvenţă la zi
 29. Popovici, Tatiana. Curriculumul pentru unitatea de curs Logica matematică : Studii cu frecvenţă la zi
 30. Popovici, Tatiana. Curriculumul pentru unitatea de curs Matematica I (elemente de analiză) : Studii cu frecvenţă la zi
 31. Popovici, Tatiana. Curriculumul pentru unitatea de curs Matematica II (elemente de algebră) : Studii cu frecvenţă la zi
 32. Roşu, Mihail. Didactica matematicii în învăţământul primar : Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
 33. Topală, Pavel. Curriculum pentru disciplina ``Geometrie descriptivă`` la specialităţile: ``Inginerie şi management (în transport auto)``, ``Educaţie tehnologică`` şi ``Desing vestimentar industrial``
 34. Zastînceanu, Liubov. Curricula la unitatea de curs"Didactica Matematicii" pentru specialitatea "Matematică şi informatică", secţia zi
 35. Zastînceanu, Liubov. Curriculumul pentru unitatea de curs ``Didactica aritmeticii şi algebrei``. Secţia zi
 36. Zastînceanu, Liubov. Curriculumul pentru unitatea de curs `Didactica matematicii`` (ciclul primar). Secţia frecvenţă redusă
 37. Zastînceanu, Liubov. Curriculumul pentru unitatea de curs ``Didactica matematicii`` (ciclul primar). Secţia zi
 38. Zastînceanu, Liubov. Curriculumul pentru unitatea de curs ``Didactica matematicii``, secţia zi
 39. Zastînceanu, Liubov. Curriculumul pentru unitatea de curs ``Instruirea centrată pe cel ce învaţă în contexte matematice``. Secţia zi
 40. Zastînceanu, Liubov. Curriculumul pentru unitatea de curs ``Strategii didactice interactive în procesul educaţional la matematică`` pentru specialitatea Matematica şi informatica, secţia zi
 41. Zastînceanu, Liubov. Curriculumul unităţii de curs ``Aplicaţiile tehnologiilor educaţionale moderne în matematică``. Secţia zi
 42. Zastînceanu, Liubov. Curriculumul unităţii de curs ``Metode activ-participative în predarea matematicii``. Secţia zi
 43. Zastînceanu, Liubov. Ghid pentru promovarea practicii pedagogice la matematică, specialitatea "Matematică şi Informatică"
    

53. Fizică

 1. Abramciuc, Valeriu. Curriculum la cursul universitar Electricitate şi magnetism, pentru specialitatea "Fizică şi Informatică", secţia de zi
 2. Abramciuc, Valeriu. Curriculum universitar la unitatea de curs Probleme actuale ale didcaticii fizicii Ciclul II - studii superioare de master. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 14. Ştiinţe ale educaţiei. Domeniul de formare profesională la ciclul II: Program de profesionalizare Denumirea specializării: Didactica fizicii : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 3. Abramciuc, Valeriu. Curriculumul pentru unitatea de curs Modalităţi de utilizare a calculatorului la fizică Ciclul II, Masterat, Specialitatea Didactica fizicii, Studii cu frecvenţă la zi
 4. Băncilă, Simion. Curriculum la disciplina Didactica fizicii (specialităţile Fizica şi Informatica, Fizica şi educaţia tehnologică). Învăţămînt cu frecvenţă la zi. Ciclul I (Licenţă)
 5. Băncilă, Simion. Curriculum la disciplina Probleme acuale ale Didacticii fizicii. Specialitatea Didacticii fizicii, Învăţămînt cu frecvenţă la zi. Ciclul II (Masterat)
 6. Băncilă, Simion. Curriculum la disciplina Termodinamica (specialitatea Fizica şi Informatica). Învăţămînt cu frecvenţă la zi. Ciclul I (Licenţă)
 7. Băncilă, Simion. Curriculum pentru cursurile de formare continuă a profesorilor de fizică : Domeniul Fizica şi Didactica fizicii
 8. Popa, Mihail. Curriculum la disciplina "Electricitate şi magnetism" (specialitatea "Educaţie tehnologică", cod 141.14)
 9. Popa, Mihail. Curriculum la disciplina "Fizica moleculară şi Bazele Termodinamicii" (specialitatea "Educaţie tehnologică", cod 141.14)
 10. Popa, Mihail. Curriculum la disciplina Fizica statistică : (Specialitatea Fizică şi Informatică)
 11. Popa, Mihail. Curriculum la disciplina "Mecanica şi Bazele Hidrodinamicii" (specialitatea "Educaţie tehnologică", cod 141.14)
 12. Popa, Mihail. Curriculum la disciplina "Optică" (specialitatea "Educaţie tehnologică", cod 141.14)
 13. Popa, Mihail. Curriculum la disciplina Optică : (Specialitatea Fizică şi Informatică)
 14. Popa, Mihail. Curriculum la disciplina "Termodinamica" (specialitatea "Fizică şi Informatică")
 15. Popa, Mihail. Curriculum pentru unitatea de curs Fizică generală I : (ciclul I, specialitatea Educaţie tehnologică, învăţămînt cu frecvenţă)
 16. Popa, Mihail. Curriculum pentru unitatea de curs Fizică generală I : (ciclul I, specialitatea Educaţie tehnologică, învăţămînt cu frecvenţă redusă)
 17. Popa, Mihail. Curriculum pentru unitatea de curs Fizică generală II : (ciclul I, specialitatea Educaţie tehnologică, învăţămînt cu frecvenţă redusă)
 18. Popa, Mihail. Curriculum unităţii de curs Fizică generală II : (ciclul I, specialitatea Educaţie tehnologică, învăţămînt cu frecvenţă)
 19. Popa, Mihail. Curriculum universitar la unitatea de curs "Didactica fizicii" : Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 14 Ştiinţe ale Educaţiei Codul şi denumirea specialităţii: 141.14 Educaţia tehnologică şi 141.03 Fizică Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 20. Popa, Mihail. Curriculum universitar la unitatea de curs "Probleme experimentale şi grafice de fizică" : Ciclul II, studii superioare de master. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 14 Ştiinţe ale Educaţiei Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 21. Popa, Mihail. Curs de fizică elementară IV : Curriculum disciplinar (ciclul I, specialitatea Fizică şi Informatică)
 22. Popa, Mihail. Curs de fizică elementară V : Curriculum disciplinar (ciclul I, studii superioare de licenţă, specialitatea "Fizică şi Informatică")
 23. Popa, Mihail. Fizica aplicată (II) : Curriculum disciplinar (ciclul I, specialitatea Educaţie tehnologică şi fizică)
 24. Popa, Mihail. Fizica semiconductorilor Curriculum disciplinar (ciclul II, specialitatea Didactica fizicii)
 25. Popa, Mihail. Paradoxuri şi sofisme în fizică : Curriculum disciplinar (ciclul II, specialitatea Didactica fizicii)
 26. Popa, Mihail. Practicum la rezolvarea problemelor (II) : Curriculum disciplinar (ciclul I, specialitatea Fizică şi Informatică)
 27. Popa, Mihail. Probleme actuale ale fizicii : Curriculum disciplinar (ciclul I, studii superioare de licență, specialitatea „Fizică şi Informatică”)
 28. Popa, Mihail. Probleme de fizică cu grad sporit de dificultate (I) : Curriculum disciplinar (ciclul II , specialitatea Didactica fizicii)
 29. Popa, Mihail. Probleme de fizică cu grad sporit de dificultate (II) : Curriculum disciplinar (ciclul II , specialitatea Didactica fizicii)
 30. Popa, Mihail. Probleme de limită şi extrem la fizică : Curriculum disciplinar (ciclul II, specialitatea Didactica fizicii)
 31. Popa, Mihail. Rezolvarea problemelor cu grad sporit de dificultate : Curriculum disciplinar (ciclul I, studii superioare de licență, specialitatea „Fizică şi Informatică”)
    

54. Chimie

 1. Postolache, Ion. Metode de rezolvare a problemelor de determinarea formulelor
 2. Postolache, Ion. Rezolvarea problemelor la chimie prin metoda algebrică
 3. Şaragov, Vasilii. Curriculum la unitatea de curs "Creativitatea în ştiinţele naturii" : Ciclul II - studii superioare de master. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011. Ştiinţe ale educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: Didactica chimiei (90 credite). Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă
 4. Şaragov, Vasilii. Curriculum la unitatea de curs "Noţiunile şi legile fundamentaler ale chimiei" : Ciclul II – studii superioare de master. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011. Ştiinţe ale educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: Didactica chimiei (90 credite). Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă
 5. Şaragov, Vasilii. Curriculum pentru "Practica pedagogică" : Ciclul II - studii superioare de master. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011. Ştiinţe ale educaţiei Codul şi denumirea specialităţii: Didactica chimiei (90 credite). Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă
 6. Vasilii Şaragov - Doctor habilitat în chimie, doctor în ştiinţe tehnice, cercetător ştiinţific: Omagiu la 65 de ani : [Expoz. on-line]
    

57. Biologie

  Evoluţia paradigmelor managementului ecologic
 1. Cuţulab, Ala. Curriculum la unitatea de curs „Bazele antropologiei şi biomecanicii aplicate”. Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 072 Tehnologii de fabricare şi prelucrare. Codul şi denumirea specialităţii: 0723.3 Design vestimentar industrial. Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă; Învăţământ cu frecvenţă redusă redusă
 2. Cuţulab, Ala. Curriculum la unitatea de curs „Microbiologie”. Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 081 Ştiinţe agricole Codul şi denumirea specialităţii: 0811.1 Agronomie : Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă; învăţământ cu frecvenţă redusă
 3. Cuţulab, Ala. Curriculum la unitatea de curs „Microbiologie”. Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale Educaţiei Codul şi denumirea specialităţii: 0114.7 Geografie şi 0114.6 Biologie : Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă; învăţământ cu frecvenţă redusă
 4. Nicorici, Maria. Dezvoltarea durabilă
 5. Nicorici, Maria. Elaborarea sarcinilor didactice pe nivele cognitive la biologie
 6. Nicorici, Maria. Fişele lucrărilor de laborator la disciplina : Citologie şi morfologie vegetală (specialitatea Biologie şi Chimie; Geografie şi Biologie). Ciclul I licenţă
 7. Nicorici, Maria. Îndrumar la rezolvarea problemelor. Disciplina Genetica. (Specialităţile: Geografie şi biologie; Biologie şi chimie; Didactica biologiei)
 8. Nicorici, Maria. Îndrumări metodice la realizarea practicii pedagogice : (Specialitatea Geografie şi Biologie, Biologie şi Chimie). Ciclul I (studii superioare de licenţă)
 9. Nicorici, Maria. Îndrumări metodice la realizarea practicii pedagogice : (Specialitatea Didactica biologiei). Ciclul II masterat
 10. Nicorici, Maria. Scenariul concursului: Cel mai ingenios elev / student în biologie
 11. Nicorici, Maria. Unele metodologii de rezolvare a situaţiilor problemă la orele de biologie
 12. Nicorici, Maria. Unele repere la rezolvarea problemelor
 13. Popa, Mihail. Curriculum universitar la unitatea de curs "Biofizică" Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 14 Ştiinţe ale Educaţiei Codul şi denumirea specialităţii: 141.06 Biologie şi 141.05 Chimie Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 14. Popa, Mihail. Curriculum universitar la unitatea de curs "Biofizică şi agrometereologie" : Ciclul I, studii superioare de licenţă Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 61 Ştiinţe agricole. Codul şi denumirea specialităţii: 613.1 Agronomie Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 15. Popa, Mihail. Curriculum universitar la unitatea de curs "Biofizică şi agrometereologie" : Ciclul I, studii superioare de licenţă Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 61 Ştiinţe agricole. Codul şi denumirea specialităţii: 613.1 Agronomie Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 16. Vozian, Valeriu. Curriculum la unitatea de curs "Biotehnologii moderne" : Ciclul II - studii superioare de master. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 052 Ştiinţe ale mediului. Denumirea programului de master: Ecologie agricolă : Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă
 17. Vozian, Valeriu. Curriculum la unitatea de curs „Genetica”. Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 081 Ştiinţe agricole. Codul şi denumirea specialităţii: 0811.1 Agronomie : Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă; învăţământ cu frecvenţă redusă
 18. Vozian, Valeriu. Curriculum la unitatea de curs „Genetica”. Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 052 Ştiinţe ale mediului. Codul şi denumirea specialităţii: 0521.1 Ecologie. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă; învăţământ cu frecvenţă redusă
    

58. Botanica

 1. Burcovschi, Ion. Curriculumul pentru unitatea de curs ``Fiziologia plantelor`` Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţămînt cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă
 2. Eşanu, Livia. Curriculumul pentru unitatea de curs ``Botanica. Aplicaţii. Practica de iniţiere`` Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţămînt cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă
 3. Nicorici, Maria. Fişele lucrărilor de laborator la disciplina : Sistematica plantelor
 4. Vozian, Valeriu. Curriculum la unitatea de curs “Fiziologia plantelor”. Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 61 Ştiinţe agricole. Codul şi denumirea specialităţii: 613.1 Agronomie : Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă redusă
 5. Vozian, Valeriu. Curriculum la unitatea de curs „Fiziologia vegetală”. Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 42 Ştiinţe ale naturii. Codul şi denumirea specialităţii: 424.1 Ecologie : Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă; învăţământ cu frecvenţă redusă

59. Zoologie

 1. Buzdugan, Vasile. Curriculumul pentru unitatea de curs ``Zoologia vertebratelor`` : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţămînt cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă
    

6. Ştiinţe aplicate. Medicină.

 1. Abramciuc, Valeriu. Curriculum la cursul normativ universitar "Bazele electrotehnicii şi lucrări de montaj" pentru specialitatea Educaţia tehnologică, facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică : Forma desfăşurată şi scurtă : Învăţământ cu termen redus
 2. Abramciuc, Valeriu. Curriculum la cursul normativ universitar "Bazele electrotehnicii şi lucrări de montaj" pentru specialitatea Educaţia tehnologică, facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică : Forma desfăşurată şi scurtă : Studii la secţia de zi
 3. Abramciuc, Valeriu. Curriculum la cursul normativ universitar "Electrotehnică" pentru specialitatea Fizică şi Informatică, facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică : Forma desfăşurată şi scurtă : Învăţământ cu termen redus"
 4. Abramciuc, Valeriu. Curriculum la cursul normativ universitar "Electrotehnică" pentru specialitatea Instruire în inginerie, faculatatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică : Forma desfăşurată şi redusă : Învăţământ cu termen redus
 5. Abramciuc, Valeriu. Curriculum la cursul normativ universitar "Electrotehnică şi echipamente electrice" pentru specialitatea Instruire în inginerie, facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică : Forma desfăşurată şi scurtă : Studii la secţia de zi
 6. Abramciuc, Valeriu. Curriculumul pentru unitatea de curs Electrotehnică Ciclul I, Licenţă, Specialitatea 521.8. Inginerie şi management (în transportul auto). Studii cu frecvenţă la zi
 7. Abramciuc, Valeriu. Curriculumul pentru unitatea de curs Electrotehnică : Pentru studenții ciclului I, studii superioare de licenţă. Specialitatea Educația tehnologică : Studii cu frecvență la zi
 8. Abramciuc, Valeriu. Curriculumul pentru unitatea de curs Electrotehnică : Pentru studenții ciclului I, studii superioare de licenţă. Specialitatea Educația tehnologică : Studii cu frecvență redusă
 9. Abramciuc, Valeriu. Curriculumul pentru unitatea de curs Metodologia cercetării Ştiinţifice Ciclul II, Masterat, Specialitatea Didactica fizicii. Studii cu frecvenţă la zi
 10. Abramciuc, Valeriu. Curriculumul pentru unitatea de curs Radiomăsurări şi practicum de radiomontaj Ciclul II, Masterat, Specialitatea Didactica fizicii. Studii cu frecvenţă la zi
 11. Abramciuc, Valeriu. Curriculumul pentru unitatea de curs Utilaje şi echipamente electrice Ciclul I, Licenţă, Specialitatea Educaţie tehnologică şi Fizică. Studii cu frecvenţă la zi
 12. Abramciuc, Valeriu. Curriculum universitar la unitatea de curs „Maşini electrice” Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 52 Inginerie şi activităţi inginereşti. Codul şi denumirea specialităţii: 521.8 Inginerie şi management (in transportul auto) : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 13. Abramciuc, Valeriu. Electrotehnică : Curs universitar pentru studenţii "Fizică şi informatică"
 14. Abramciuc, Valeriu. Electrotehnică şi echipamente electrice : Curs universitar pentru studenţii "Educaţie tehnologică"
 15. Alexander Graham Bell, fizician - 165 de ani de la naştere ; Tomas Alva Edison, inventator - 165 de ani de la naştere : [Expoz. on-line]
 16. Anul 2014 - Anul European al reducerii risipei de alimente : [Expoz. on-line]
 17. Anul 2015 - anul internaţional al luminii şi al tehnologiilor bazate pe lumină : [Expoz. on-line]
 18. Arlet-Vovc, Aliona. Curriculum pentru unitatea de curs Coloristica I. Specialitatea: Design vestimentar industrial
 19. Arlet-Vovc, Aliona. Curriculum pentru unitatea de curs Coloristica I (FR). Specialitatea: Design vestimentar industrial
 20. Arlet-Vovc, Aliona. Curriculum pentru unitatea de curs Coloristica II. Specialitatea: Design vestimentar industrial
 21. Arlet-Vovc, Aliona. Curriculum pentru unitatea de curs Coloristica II (FR). Specialitatea: Design vestimentar industrial
 22. Balanici, Alexandru. Curriculum disciplinar pentru unitatea de curs Aşchierea materialelor, maşini – unelte şi scule : Ciclul I (studii superioare de licență). Specialitatea 141.14 Educația tehnologică
 23. Balanici, Alexandru. Curriculum disciplinar pentru unitatea de curs Aşchierea materialelor, maşini – unelte şi scule : Ciclul I (studii superioare de licență), învăţământ cu frecvenţă redusă. Specialitatea 141.14 Educația tehnologică
 24. Beşliu, Vitalie. Curriculum Organe de maşini : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă la zi. Specialitatea Educaţia tehnologică
 25. Beşliu, Vitalie. Curriculum Organe de maşini : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă. Specialitatea Educaţia tehnologică
 26. Beşliu, Vitalie. Curriculum Tehnica şi protecţia mediului ambiant. Сiclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, specialitatea Iginerie şi management (în transportul auto)
 27. Beşliu, Vitalie. Curriculum universitar la unitatea de curs "Organe de maşini". Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 52 Inginerie şi activităţi inginereşti. Codul şi denumirea specialităţii: 521.8 Inginerie şi management (în transport auto) : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 28. Beşliu, Vitalie. Curriculum universitar la unitatea de curs "Proiectarea elementelor de maşini". Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 52 Inginerie şi activităţi inginereşti. Codul şi denumirea specialităţii: 521.8 Inginerie şi management (în transport auto) : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 29. Cuţulab, Ala. Curriculum la unitatea de curs „Anatomie”. Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale Educaţiei Codul şi denumirea specialităţii: 0114.7 Geografie şi 0114.6 Biologie : Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă; învăţământ cu frecvenţă redusă
 30. Cuţulab, Ala. Curriculum la unitatea de curs „Fiziologia umană”. Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale Educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: 0114.7 Geografie şi 0114.6 Biologie. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă; învăţământ cu frecvenţă redusă
 31. Fotescu, Emil. Curriculum la disciplina Didactica disciplinelor tehnico-tehnologice
 32. Fotescu, Emil. Curriculum la disciplina Didactica disciplinelor tehnico-tehnologice (secţia FR)
 33. Fotescu, Emil. Curriculum la disciplina Tractoare şi automobile
 34. Fotescu, Emil. Curriculum la disciplina Tractoare şi automobile (Secţia FR)
 35. Fotescu, Emil. Curriculum la unitatea de curs Automobile şi tractoare, Ciclul I, studii superioare de licenţă, studii cu frecvenţă, specialitatea M.05.A.041 ``Educaţia tehnologică``
 36. Fotescu, Emil. Curriculum-ul pentru unitatea de curs Psihologia inginerească
 37. Ojegov, Alexandr. Curriculum Automatizarea în producţie : Ciclul 1, studii superioare de licenţă, învăţămînt cu frecvenţă la zi specialitatea Inginerie şi Management în transport auto
 38. Ojegov, Alexandr. Curriculum Logistica I : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă la zi : specialitatea Inginerie şi Management în transportul auto
 39. Ojegov, Alexandr. Curriculum Practica în ateliere didactice II (Tehnologii de prelucrare a metalelor) : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă. Specialitatea Educație tehnologică
 40. Ojegov, Alexandr. Curriculum Practica în ateliere didactice II (Tehnologii de prelucrare a metalelor) : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă. Specialitatea Educație tehnologică
 41. Ojegov, Alexandr. Curriculum Tehnici de moderare şi prezentare : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă la zi : specialitatea Inginerie şi Management în transportul auto
 42. Ojegov, Alexandr. Obţinerea peliculelor subţiri de oxizi pe suprafeţele metalice ale aliajelor de fier, cupru, aluminiu şi titan cu aplicarea descăcărilor electrice în impuls. Specialitatea ştiinţifică 242.05 Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare : Tz. doct. în tehnică
 43. Pereteatcu, Pavel. Curriculum universitar la unitatea de curs „Studiul şi tehnologia materialelor” Domeniul general de studiu: 14 ştiinţe ale educaţiei Domeniul de formare profesională I: 141 Educaţia şi formarea profesorilor : Denumirea specialităţii 114.14 Educaţia tehnologică
 44. Pereteatcu, Pavel. Generatoare, surse concentrate de energie : Curriculum disciplinar. Ciclul II (masterat), specialitatea ``Tehnologii de instruire şi producere``
 45. Pereteatcu, Pavel. Metode contemporane de studiere a structurii şi proprietăţilor de suprafaţă a materialelor : Curriculum disciplinar. Ciclul II (masterat), specialitatea ``Tehnologii de instruire şi producere``
 46. Pereteatcu, Pavel. Organizarea ştiinţifică a muncii : Curriculum disciplinar: ciclul I (licenţă), specialitatea Inginerie şi management (în transport auto)(IMTA)
 47. Pereteatcu, Pavel. Studiul şi tehnologia materialelor : Curriculum disciplinar. Ciclul I (licenţă), specialitatea ``Educaţie tehnologică``
 48. Pînzaru, Natalia. Curriculum Proiectarea şi modelarea formelor vestimentare : pentru specialitatea Educația tehnologică : Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență
 49. Pînzaru, Natalia. Curriculum Proiectarea şi modelarea formelor vestimentare : pentru specialitatea Educația tehnologică : Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă
 50. Pînzaru, Natalia. Curriculum Tehnologii culinare : pentru specialitatea Educația tehnologică : Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență
 51. Pînzaru, Natalia. Curriculum Tehnologii culinare : pentru specialitatea Educația tehnologică : Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă
 52. Pînzaru, Natalia. Curriculum Tehnologii de prelucrare artistică a materialelor textile : pentru specialitatea Educația tehnologică : Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență
 53. Pînzaru, Natalia. Curriculum Tehnologii de prelucrare artistică a materialelor textile : pentru specialitatea Educația tehnologică : Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă
 54. Pînzaru, Natalia. Curriculum universitar la unitatea de curs „Cercetări aplicative în proiectare” Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 54 Tehnologii de fabricare și prelucrare. Codul şi denumirea specialităţii: 542.2 Design vestimentar industrial : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 55. Pînzaru, Natalia. Curriculum universitar la unitatea de curs „Cercetări aplicative în proiectare” Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 54 Tehnologii de fabricare și prelucrare Codul şi denumirea specialităţii: 542.2 Design vestimentar industrial : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 56. Pînzaru, Natalia. Curriculum universitar la unitatea de curs „Elaborarea și modelarea formelor vestimentare I” Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 54 Tehnologii de fabricare și prelucrare. Codul şi denumirea specialităţii: 542.2 Design vestimentar industrial : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 57. Pînzaru, Natalia. Curriculum universitar la unitatea de curs „Elaborarea și modelarea formelor vestimentare I” Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 54 Tehnologii de fabricare și prelucrare. Codul şi denumirea specialităţii: 542.2 Design vestimentar industrial : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 58. Pînzaru, Natalia. Curriculum universitar la unitatea de curs „Elaborarea și modelarea formelor vestimentare II” Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 54 Tehnologii de fabricare și prelucrare. Codul şi denumirea specialităţii: 542.2 Design vestimentar industrial : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 59. Pînzaru, Natalia. Curriculum universitar la unitatea de curs „Elaborarea și modelarea formelor vestimentare II” Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 54 Tehnologii de fabricare și prelucrare. Codul şi denumirea specialităţii: 542.2 Design vestimentar industrial : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 60. Pînzaru, Natalia. Curriculum universitar la unitatea de curs „Elaborarea și modelarea formelor vestimentare III” Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 54 Tehnologii de fabricare și prelucrare. Codul şi denumirea specialităţii: 542.2 Design vestimentar industrial : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 61. Pînzaru, Natalia. Curriculum universitar la unitatea de curs „Elaborarea și modelarea formelor vestimentare III” Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 54 Tehnologii de fabricare și prelucrare. Codul şi denumirea specialităţii: 542.2 Design vestimentar industrial : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 62. Pînzaru, Natalia. Curriculum universitar la unitatea de curs „Elaborarea și modelarea formelor vestimentare IV” Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 54 Tehnologii de fabricare și prelucrare. Codul şi denumirea specialităţii: 542.2 Design vestimentar industrial : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 63. Pînzaru, Natalia. Curriculum universitar la unitatea de curs „Elaborarea și modelarea formelor vestimentare IV” Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 54 Tehnologii de fabricare și prelucrare. Codul şi denumirea specialităţii: 542.2 Design vestimentar industrial : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 64. Pînzaru, Natalia. Curriculum universitar la unitatea de curs „Practica tehnologică” Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 54 Tehnologii de fabricare și prelucrare. Codul şi denumirea specialităţii: 542.2 Design vestimentar industrial : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 65. Pînzaru, Natalia. Curriculum universitar la unitatea de curs „Practica tehnologică” Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 54 Tehnologii de fabricare și prelucrare. Codul şi denumirea specialităţii: 542.2 Design vestimentar industrial : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 66. Popovici, Tatiana. Curriculum pentru unitatea de curs ``Istoria costumului``(F.r.)
 67. Popovici, Tatiana. Curriculum pentru unitatea de curs ``Istoria costumului``(zi)
 68. Profesorul şi Savantul Pavel Topală: Omagiu la 55 de ani : [Expoz. on-line]
 69. Rotari, Elena. Curriculum Istoria costumului : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă la zi specialitatea Design vestimentar industrial
 70. Rotari, Elena. Curriculum Istoria costumului : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă specialitatea Design vestimentar industrial
 71. Rotari, Elena. Curriculum Studiul materialelor textile I: Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă la zi. Specialitatea Design vestimentar industrial
 72. Rotari, Elena. Curriculum Studiul materialelor textile I: Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă. Specialitatea Design vestimentar industrial
 73. Rotari, Elena. Curriculum Studiul materialelor textile II: Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă la zi. Specialitatea Design vestimentar industrial
 74. Rotari, Elena. Curriculum Studiul materialelor textile II: Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă. Specialitatea Design vestimentar industrial
 75. Rotari, Elena. Curriculum Tehnici de garnisire I: Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă la zi. Specialitatea Design vestimentar industrial
 76. Rotari, Elena. Curriculum Tehnici de garnisire I: Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă. Specialitatea Design vestimentar industrial
 77. Rotari, Elena. Curriculum Tehnici de garnisire II: Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă la zi. Specialitatea Design vestimentar industrial
 78. Rotari, Elena. Curriculum Tehnici de garnisire II: Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă. Specialitatea Design vestimentar industrial
 79. Rotari, Elena. Curriculum Teoria compoziţiei : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă la zi. Specialitatea Design vestimentar industrial
 80. Rotari, Elena. Curriculum Teoria compoziţiei : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă. Specialitatea Design vestimentar industrial
 81. Rotari, Elena. Curriculumul pentru unitatea de curs „Decor vestimentar” : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă. Specialitatea 141 Educația tehnologică
 82. Rotari, Elena. Curriculumul pentru unitatea de curs „Decor vestimentar” : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă. Specialitatea 141 Educația tehnologică
 83. Rotari, Elena. Curriculumul pentru unitatea de curs Tehnologia produselor alimentare : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă. Specialitatea 141 Educația tehnologică
 84. Rotari, Elena. Curriculumul pentru unitatea de curs Tehnologia produselor alimentare : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă. Specialitatea 141 Educația tehnologică
 85. Rusnac, Vladislav. Curriculum la unitatea de curs ``Automobil şi regulile circulaţiei rutiere`` : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţămînt cu frecvenţă. Specialitatea 141.14 ``Educaţia tehnologică``
 86. Rusnac, Vladislav. Curriculum la unitatea de curs ``Automobil şi regulile circulaţiei rutiere`` : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţămînt cu frecvenţă redusă. Specialitatea 141.14 ``Educaţia tehnologică``
 87. Topală, Pavel. Curriculum pentru disciplina ``Studiul materialelor I`` la specialitatea: ``Inginerie şi management (în transport auto)``
 88. Topală, Pavel. Curriculum pentru disciplina ``Studiul materialelor II`` la specialitatea: ``Inginerie şi management (în transport auto)``
 89. Topală, Pavel. Curriculum pentru disciplina ``Tehnologia materialelor I`` la specialitatea: ``Inginerie şi management (în transport auto)``
 90. Topală, Pavel. Ghid pentru realizarea stagiului de practică la specialitatea ``Inginerie şi management (în transport auto)``
 91. Ţîganaş, Ion. Curriculumul pentru unitatea de curs Bazele electronicii : (ciclul I, specialitatea "inginerie şi management" (în transportul auto) : Învăţământ cu frecvenţă la zi
 92. Ţîganaş, Ion. Curriculumul pentru unitatea de curs Bazele electronicii : (ciclul I, specialitatea "inginerie şi management" (în transportul auto) : Învăţământ cu frecvenţă redusă
 93. Ţîganaş, Ion. Curriculumul pentru unitatea de curs Bazele electronicii : (ciclul I, specialităţile „Fizică şi Informatică”, „Educaţie tehnologică”) : Învăţământ cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă
    

63. Agricultură

 1. Anul 2015 - anul internaţional al solurilor : [Expoz. on-line]
 2. Anul 2016: Anul Internaţional al leguminoaselor : Să redescoperim acest pămînt - Republica Moldova : [Expoz. on-line]
 3. Blanco-Canqui, Humberto. Corn Stover Removal for Expanded Uses Reduces Soil Fertility and Structural Stability
 4. Boaghii, Ion. Curriculum la unitatea de curs “Fitopatologie şi entomologie”. Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 081 Ştiinţe agricole. Codul şi denumirea specialităţii: 0811.1 Agronomie : Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă; învăţământ cu frecvenţă redusă
 5. Boincean, Boris. Curriculum la unitatea de curs „Certificarea şi managementul producţiei ecologice”. Ciclul II - studii superioare de master. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 052 Ştiinţe ale mediului. Denumirea programului de master: Ecologie agricolă : Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă
 6. Boincean, Boris. Curriculum la unitatea de curs „Ecosistemul solului”. Ciclul II - studii superioare de master. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 052 Ştiinţe ale mediului. Denumirea programului de master: Ecologie agricolă : Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă
 7. Boincean, Maria. Curriculum la unitatea de curs "Zootehnie" : Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 081 Ştiinţe agricole. Codul şi denumirea specialităţii: 0811.1 Agronomie : Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă; învăţământ cu frecvenţă redusă
 8. Cebotari, Marin. Curriculum la unitatea de curs „Agricultura durabilă: Realizări, Probleme, Perspective“ . Ciclul II - studii superioare de masterat. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 052 Ştiinţe ale mediului Denumirea programului de master: Ecologie agricolă : Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă
 9. Cebotari, Marin. Curriculum la unitatea de curs „Agroecologie I”. Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 052 Ştiinţe ale mediului Codul şi denumirea specialităţii: 0521.1 Ecologie : Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă; învăţământ cu frecvenţă redusă
 10. Cebotari, Marin. Curriculum la unitatea de curs „Analiza comparativă a ecosistemelor naturale şi agroecosistemelor”. Ciclul II - studii superioare de masterat. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 052 Ştiinţe ale mediulu. Denumirea programului de master: Ecologie agricolă. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă redusă
 11. Cebotari, Marin. Curriculum la unitatea de curs "Bazele ştiinţifice a dezvoltării agriculturii durabile”. Ciclul II - studii superioare de masterat. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 052 Ştiinţe ale mediului. Denumirea programului de master: Ecologie agricolă. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă redusă
 12. 2011 - Anul Internaiţonal al pădurilor
 13. Fotescu, Emil. Curriculum la disciplina Mecanizarea şi electrificarea agriculturii
 14. Fotescu, Emil. Curriculum la disciplina Mecanizarea şi electrificarea agriculturii (secţia FR)
 15. Fotescu, Emil. Curriculum la unitatea de curs Maşini şi tehnologii agricole
 16. Fotescu, Emil. Curriculum la unitatea de curs Tehnică şi tehnologii agricole, Ciclul I, studii superioare de licenţă, studii cu frecvenţă, specialitatea M.05.A.041 "Educaţia tehnologică"
 17. Fotescu, Emil. Curriculum la unitatea de curs Tehnică şi tehnologii agricole, Ciclul I, studii superioare de licenţă, studii cu frecvenţă redusă, specialitatea M.05.A.041 "Educaţia tehnologică"
 18. Fotescu, Emil. Curriculum-ul pentru unitatea de curs Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor agricole
 19. Jacinthe, P. A. Application of stable isotope analysis to quantify the retention of eroded carbon in grass filters at the North Appalachian experimental watersheds
 20. Jarecki, Marek K. Crop Management for Soil Carbon Sequestration
 21. Lal, Rattan. Agricultural activities and the global carbon cycle
 22. Lal, Rattan. Back to the Future
 23. Lal, Rattan. Beyond Copenhagen: Mitigating Climate Change and Achieving Food Security Through Soil Carbon Sequestration
 24. Lal, Rattan. Biofuels From Crop Residues
 25. Lal, Rattan. Bringing the Green Revolution to Resource-Poor Farmers of sub-Saharan Africa
 26. Lal, Rattan. Carbon Management in Agricultural Soils
 27. Lal, Rattan. Carbon Market Insights, 11-13 March 2008, Copenhagen
 28. Lal, Rattan. Carbon Sequestration
 29. Lal, Rattan. Carbon Sequestration in Dryland Ecosystems
 30. Lal, Rattan. Carbon Sequestration in Dryland Ecosystems of West Asia and North Africa
 31. Lal, Rattan. Carbon Sequestration in Reclaimed Minesoils
 32. Lal, Rattan. Carbon Sequestration in saline soils
 33. Lal, Rattan. Carbon Sequestration in Soil
 34. Lal, Rattan. Challenges and opportunities in soil organic matter research
 35. Lal, Rattan. Climate Change and Terrestrial Carbon Sequestration in Central Asia
 36. Lal, Rattan. Climate Change, Energy Environmental Management, 2007
 37. Lal, Rattan. Conservation tillage for carbon sequestration
 38. Lal, Rattan. Constraints to adopting no-till farming in developing countries
 39. Lal, Rattan. Crop Emission From Farm Operations
 40. Lal, Rattan. Crop residues as soil amendments and feedstock for bioethanol production
 41. Lal, Rattan. Crop Residue Removal Impacts on Soil Productivity and Environmental Quality
 42. Lal, Rattan. The  Depth Distribution of Soil Organic Carbon in Relation to Land Use and Management and the Potential of Carbon Sequestration in Subsoil Horizons
 43. Lal, Rattan. Ecosystem carbon budgeting and soil carbon sequestration in reclaimed mine soil
 44. Lal, Rattan. Effect of Crop Residue Harvest on long-term crop yield, Soil Erosion and Nutrient Balance : Trade-offs for a Sustainable Bioenergy Feed-Stock
 45. Lal, Rattan. Enhancing Eco-efficiency in Agro-ecosystems through Soil Carbon Sequestration
 46. Lal, Rattan. Enhancing crop yields in the developing countries through restoration of the soil organic carbon pool in agricultural lands
 47. Lal, Rattan. Enhancing sustainability through knowledge management
 48. Lal, Rattan. Environmental Concerns and Remedies
 49. Lal, Rattan. Erosional effects on soil organic carbon stock in an on-farm study on Alfisols in west central Ohio
 50. Lal, Rattan. Ethanol production from crop residues and soil organic carbon
 51. Lal, Rattan. Evolution of the plow over 10 000 years and the rationale for no-till farming
 52. Lal, Rattan. Food Insecurity`s Dirty Secret
 53. Lal, Rattan. Global Potential of Soil Carbon Sequestration to Mitigate the Greenhouse Effect
 54. Lal, Rattan. Impacts of Long-Term Wheat Straw Management on Soil Hydraulic Properties under No-Tillage
 55. Lal, Rattan. Indiscriminate Corn Stover Removal Reduces Soil Fertility, Soil Irganic Carbon, and Crop Yields
 56. Lal, Rattan. Land area for establishing biofuel plantations
 57. Lal, Rattan. Laws of sustainable soil management
 58. Lal, Rattan. Long-term modeling of soil C erosion and sequestration at the small watershed scale
 59. Lal, Rattan. Making Soil Science Education Relevant to Societal Needs
 60. Lal, Rattan. Managing Soils and Ecosystems for Mitigating Anthropogenic Carbon Emissions and Advancing Global Food Security
 61. Lal, Rattan. Managing Soil Carbon
 62. Lal, Rattan. Managing soils for a warming earth in a food-insecure and energy-starved world
 63. Lal, Rattan. Managing Soils for Feeding a Global Population of Ten Billion
 64. Lal, Rattan. Managing Soils of the Tropics to Meet Societal Demands of the 21st Century : Columbian Soc. of Soil Sciences Congr., 4-6 oct. 2006, Bogota, Columbia
 65. Lal, Rattan. Managing Soil Water to Improve Rainfed Agriculture in India
 66. Lal, Rattan. Manuring and rotation effects on soil organic carbon concentration for different aggregate size fractions on two soils in northeastern Ohio, USA
 67. Lal, Rattan. Mechanisms of C Sequestration in Soils of Latin America
 68. Lal, Rattan. Mechanisms of Carbon Sequestration in Soil Aggregates
 69. Lal, Rattan. Methods and Guidelines for assessing sustainable Use of Soil and Water resources in the tropics
 70. Lal, Rattan. Mitigating desertification and Climate Change Through Soil Quality Restoration and Carbon Sequestration
 71. Lal, Rattan. Mitigation of Climatic Change by Soil Carbon Sequestration: Issues of Science, Monitoring, and Degraded Lands
 72. Lal, Rattan. Mulching effects on selected soil physical properties
 73. Lal, Rattan. Nitrogen fertilization and cropping system impacts on soil properties and their relationship to crop yield in the central Corn Belt, USA
 74. Lal, Rattan. No-Tillage and Soil-Profile Carbon Sequestration: An On-Farm Assessment
 75. Lal, Rattan. Offsetting China`s CO2 Emissions by Soil Carbon Sequestartion
 76. Lal, Rattan. Physical Management of Soils of the Tropics: Priorities for the 21St Century
 77. Lal, Rattan. Plant growth regulator and nitrogen fertilizer effects on soil organic carbon sequestration in creeping bentgrass fairway turf
 78. Lal, Rattan. The Plow and Agricultural Sustainability
 79. Lal, Rattan. The Plow and Agriculture
 80. Lal, Rattan. Potential and Challenges of Soil Carbon Sequestration in Iceland
 81. Lal, Rattan. Potential of Desertification Control to Sequester Carbon and Mitigate the Greenhouse Effect
 82. Lal, Rattan. Predicting Soil Organic Carbon Stock Using Profile Depth Distribution Functions and Ordinary Kriging
 83. Lal, Rattan. Regional Assessment of Soil Compaction and Structural Properties under No-tillage Farming
 84. Lal, Rattan. Response to Comments on "Managing Soil Carbon"
 85. Lal, Rattan. Sequestering Atmospheric Carbon Dioxide
 86. Lal, Rattan. Sequestration of atmospheric CO2 in global carbon pools
 87. Lal, Rattan. Soil Aggregate - and Particle Associated Organic Carbon under Different Land Uses in Nepal
 88. Lal, Rattan. Soil and crop response to harvesting corn residues for biofuel production
 89. Lal, Rattan. Soil and environmental implications of using crop residues as biofuel feedstock
 90. Lal, Rattan. Soil Carbon Sequestration Impacts on Global Climate Change and Food Security
 91. Lal, Rattan. Soil Carbon Sequestration in India
 92. Lal, Rattan. Soil Carbon Sequestration in Natural and Managed Tropical Forest Ecosystems
 93. Lal, Rattan. Soil Carbon Sequestration for Climate Change Mitigation and Food Security
 94. Lal, Rattan. Soil Carbon Sequestration to Mitigate Climate Change and Advance Food Security
 95. Lal, Rattan. Soil carbon stocks under present and future climate with specific reference to European ecoregions
 96. Lal, Rattan. Soil Degradation and Environment Quality in South Asia
 97. Lal, Rattan. Soil degradation as a reason for inadequate human nutrition
 98. Lal, Rattan. Soil degradation by erosion
 99. Lal, Rattan. Soil erosion and carbon dynamics
 100. Lal, Rattan. Soil Erosion and the Global Carbon Budget
 101. Lal, Rattan. Soil Management in the Developing Countries
 102. Lal, Rattan. Soil Science and the Carbon Civilization
 103. Lal, Rattan. Soil Science in a Changing Climate
 104. Lal, Rattan. Soil structure and management : a review
 105. Lal, Rattan. A Soil Suitability Guide for different Tillage Systems in the Tropics
 106. Lal, Rattan. Soils and food sufficiency. A review
 107. Lal, Rattan. Soils and India`s Food Security
 108. Lal, Rattan. Soils and sustainable agriculture. A review
 109. Lal, Rattan. Soils and world food security
 110. Lal, Rattan. Sustainable Horticulture and Resource Management
 111. Lal, Rattan. Sustainable Management of Dryland Alfisols (Red Soils) in South India
 112. Lal, Rattan. Sustainable Management of Natural Resources for Food Security and Environmental Quality: Case Studies from India : a review
 113. Lal, Rattan. Sustainable Management of Vertisols in Central India
 114. Lal, Rattan. Ten tenets of sustainable soil management
 115. Lal, Rattan. There Is No Such Thing as a Free Biofuel from Crop Residues
 116. Lal, Rattan. Tragedy of the Global Commons: Soil, Water, and Air
 117. Lal, Rattan. Ushering Soil Science into the 21st Century
 118. Lal, Rattan. Vialable Alternatives to the Rice-Wheat Cropping System in Punjab
 119. Lal, Rattan. World crop residues production and implications of its use as a biofuel
 120. Lal, Rattan. World Soils and Global Issues
 121. Lemus, R. Bioenergy Crops and Carbon Sequestration
 122. Lehmann J. Black is the new green
 123. Radu, Vasile. Oprtunităţi de utilizare a agriculturii de precizie în Republica Moldova : Teză de licenţă în ştiinţe ale naturii. Specialitatea ecologie
 124. Stadnic, Stanislav. Curriculum la unitatea de curs „Agrotehnica”. Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 081 Ştiinţe agricole. Codul şi denumirea specialităţii: 0811.1 Agronomie : Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă; învăţământ cu frecvenţă redusă
 125. Stadnic, Stanislav. Curriculum pentru unitatea de curs "Fertilitatea solului şi productivitatea culturilor". Denumirea programului de master "Ecologie agricolă"Ciclul II, studii superioare de master, învăţământ cu frecvenţă
 126. Stadnic, Stanislav. Curriculum pentru unitatea de curs "Managementul ecologic al buruienilor în agroecosisteme". Denumirea programului de master "Ecologie agricolă" : Ciclul II, studii superioare de master, învăţământ cu frecvenţă
 127. Stadnic, Stanislav. Curriculum pentru unitatea de curs " Sistemul de fertilizare în agricultura durabilă". Denumirea programului de master "Ecologie agricolă" : Ciclul II, studii superioare de master, învăţământ cu frecvenţă
 128. Stadnic, Stanislav. Pedogeografie cu bazele pedologiei : Caiet de lucru cu îndrumări metodice pentru îndeplinirea lucr. de lab. şi practice pentru specialitatea 141.07/06. Geografie şi Biologie : (pentru uz intern)
 129. Stadnic, Stanislav. Pedologie cu bazele geologiei : Caiet de lucru cu îndrumări metodice şi sarcini individuale pentru îndeplinirea lucr. de lab., practice şi practica de instruire pentru spec. 613.1 "Agronomie", 424.1 "Ecologie
 130. Stadnic, Stanislav. Pedologie (Ştiinţa solului: geneza, proprietăţile, clasificarea, geografia) : Curs de prelegeri
 131. Stadnic, Stanislav. Programa analitică la disciplina "Pedogeografie" pentru specialitatea 141.07/06 Geografie şi Biologie : (Forma succintă)
 132. Stadnic, Stanislav. Programa analitică la disciplina "Pedologie cu bazele geologiei" pentru specialitatea 613.1 "Agronomie" / 424.1 "Ecologie" : (Forma succintă)
    

7. Artă. Sport

 1. Aniversări UNESCO 2013: Richard Wagner (22 mai 1813 -13 februarie 1883) - Compozitor, Germania : 200 de ani de la naştere. Un geniu care îşi caută identitatea : [Expoz. on-line]
 2. Arlet-Vovc, Aliona. Curriculum pentru unitatea de curs Desen I
 3. Arlet-Vovc, Aliona. Curriculum pentru unitatea de curs Desen I (FR)
 4. Arlet-Vovc, Aliona. Curriculum pentru unitatea de curs Desen II
 5. Arlet-Vovc, Aliona. Curriculum pentru unitatea de curs Desen II (FR)
 6. Arlet-Vovc, Aliona. Curriculum pentru unitatea de curs Desen III
 7. Arlet-Vovc, Aliona. Curriculum pentru unitatea de curs Desen III (FR)
 8. Ars Longa... : Expoz. de doc. din col. Bibl. Şt. [on-line]
 9. Babii, Vladimir. Studiu de organologie.
 10. Beşliu, Vitalie. Curriculum Desenul tehnic : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă la zi. Specialitatea Educaţia tehnologică
 11. Beşliu, Vitalie. Curriculum Desenul tehnic : Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă. Specialitatea Educaţia tehnologică
 12. Beşliu, Vitalie. Curriculum la disciplina Desenul tehnic
 13. Beşliu, Vitalie. Curriculum la disciplina Desenul tehnic(FR)
 14. Claude Debussy : 150 de ani de la naştere : Compozitor, pianist, dirijor şi critic muz. fr. : [Expoz. on-line]
 15. Crişciuc, Viorica. Curriculum universitar la modulul Teoria şi istoria muzicii I : Unităţi de curs: Introducere în muzicologie. Solfegiu I. Armonia I
 16. Crişciuc, Viorica. Curriculum universitar la modulul Teoria şi istoria muzicii II : Unităţi de curs: Istoria muzicii universale I. Solfegiu II. Armonia II
 17. Dragomir, Petrică. Educaţie psimotorie şi didactica educaţiei psihomotorii : Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
 18. Emil Loteanu, regizor, scenarist, scriitor - 75 de ani de la naştere (1936-2003) : [Expoz. on-line]
 19. ``Eu am făcut piatra să cânte pentru Omenire`` : Constantin Brâncuşi : 140 de ani de la naştere (19 febr. 1876 - 16 mar. 1957) : [Expoz. on-line]
 20. Fenomenul muzical Gheorghe Mustea : Compozitor, director artistic şi prim dirijor al orchestrei simfonice a Companiei publice "Teleradio-Moldova" : (1 mai 1951) 65 de ani de la naştere : [Expoz. on-line]
 21. Florea, Avram. " Educaţie muzicală şi didactica muzicii : Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
 22. Frederic Chopin (1810-1849) : 200 de ani de la naştere : [Expoz. on-line]
 23. Gagim, Ion. Curriculum la unitatea de curs Psihologia muzicii. Ciclul I licenţă
 24. Gagim, Ion. Omul în faţa muzicii
 25. Giuseppe Verdi (10 octombrie 1813 - 27 ianuarie 1901): Compozitor romantic, Italia 200 de ani de la naştere : Aniversări UNESCO 2013 : [Expoz. on-line]
 26. Graneţkaia, Lilia. Ansamblu instrumental (pian) : Curriculum disciplinar˜
 27. Graneţkaia, Lilia. Curriculum la unitatea de curs Interpretare instrumentală II
 28. Graneţkaia, Lilia. Curriculum universitar la disciplina ``Principii de psihopedagogie muzical-artistică``. (Teoria şi practica artei interpretative). Specialitatea Didactica disciplinelor artistice
 29. Graneţkaia, Lilia. Instrument muzical (pian). Secţia frecvenţă redusă : Curriculum disciplinar˜
 30. Graneţkaia, Lilia. Interpretarea cîntecului şcolar (repertoriul vocal şcolar) : Curriculum disciplinar. Specialitatea Muzică
 31. Graneţkaia, Lilia. Metodica studiului şi predării pianului : Curriculum disciplinar
 32. Graneţkaia, Lilia. Metodologii educaţional-artistice : Curriculum universitar. Specialitatea Didactica disciplinelor muzicale
 33. Graneţkaia, Lilia. Pedagogia pianului : teorie şi metodologie
 34. In memoriam: Primadona Operei Naţionale - (3 august 1935 - 16 mai 2012) : [Expoz. on-line]
 35. Ion şi Doina, Doina şi Ion : Anul 2012 - Anul Ion şi Doina Aldea-Teodorovici în Rep. Moldova [Expoz. on-line]
 36. Instrument muzical : Pian : Curriculum disciplinar˜
 37. Margareta Tetelea : In honorem
 38. Maria Bieşu: Primadona Operei Naţionale : (3 aug. 1935 - 16 mai 2012) : [Expoz. on-line]
 39. Mesagerul eternităţii : Eugen Doga : Compozitor, dirijor, pianist, pedagog : 75 de ani de la naştere : [Expoz. on-line]
 40. Mihai Volontir - celebru actor de teatru şi cinema : 80 de ani de la naştere (9 mar. 1934) : [Expoz. on-line]
 41. Mihailov, Maria.Teoria şi metodica educaţiei fizice a copiilor de vârstă preşcolară
 42. Miracolul de la Salzburg: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : 255 de ani de la naştere
 43. Morari, Alexandru. Educaţia fizică : Curriculum universitar
 44. Oleg Negruţa: Compozitor, pedagog, instrumentist (vioară şi pian) : Omagiu la 80 de ani : [Expoz. on-line]
 45. Onoico, Grigore.Ansamblul etnofolcloric : Ciclul I - Licenţă : Curriculum disciplinar
 46. Onoico, Grigore.Curriculum universitar la modulul Arta vocal-corală I : Unităţi de curs: Interpretarea corală I. Interpretarea cântecului şcolar I
 47. Onoico, Grigore.Curriculum universitar la modulul Arta vocal-corală II : Unităţi de curs: Interpretarea corală II. Interpretarea cântecului şcolar II
 48. Onoico, Grigore.Interpretare vocală : Ciclul I - Licenţă : Curriculum disciplinar
 49. Pios omagiu la plecarea în eternitate a celebrului actor de teatru şi cinema Mihai Volontir (9 martie 1934 - 15 septembrie 2015) : [Expoz. on-line]
 50. Pînzaru, Natalia. Curriculum universitar la unitatea de curs „Istoria artelor plastice” Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 54 Tehnologii de fabricare și prelucrare. Codul şi denumirea specialităţii: 542.2 Design vestimentar industrial : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 51. Pînzaru, Natalia. Curriculum universitar la unitatea de curs „Istoria artelor plastice” Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 54 Tehnologii de fabricare și prelucrare. Codul şi denumirea specialităţii: 542.2 Design vestimentar industrial : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
 52. ``Rege al cunoaşterii omeneşti`` Titu Maiorescu : Mihai Eminescu in sculptură : [Expoz. on-line]
 53. Sergiu Puică : artist plastic, grafician - 55 de ani de la naştere : [Expoz. on-line]
 54. Sub biciul talentului - L. V. Beethoven - 185 de ani de la trecerea în eternitate (16 dec. 1770 - 26 mar. 1827) : [Expoz. on-line]
 55. Steaua de joi. Poemele mamei : cat. de artă plastică şi arta cusutului : [a Ecaterinei şi Ludmila Costin]
 56. Ştefan Florescu "Pictez tablouri, de parcă ar fi icoane, pentru oameni şi pentru mine : [Expoz. on-line]
 57. Ştefan Neaga: pianist, dirijor, compozitor (24 noiembrie 1900 - 30 mai 1951) : 115 ani de la naştere : [Expoz. online]
 58. Tamara Ciobanu legenda cîntecului popular : Omagiu la 100 de ani de la naştere (22 noiem. 1914 - 23 oct. 1990) : [Expoz. on-line]
 59. Tetelea Margareta doctor în pedagogie, conferenţiar universitar: Omagiu la 55 de ani : [Expoz. on-line]
 60. Tetelea, Margareta. Estetica muzicală : Curs universitar pentru studenţii Facultăţii ``Muzică şi Pedagogie Muzicală`` : Specialitatea ``Profesor de muzică şi instrument`` ``Profesor de muzică şi dirijor de cor``
 61. Ţurcanu, Valeriu. Dramaturgia
 62. Un mare muzician rus Nicolai Rimski-Korsakov, compozitor, 170 de ani de la naştere (6 martie-8 iunie 1908) : [Expoz. on-line]
 63. Universul barocului muzical: Iohann Sebastian Bach : (21 martie 1685 - 28 iulie 1750) : compozitor germ. : 330 de ani de la naştere : [Expoz. on-line]
 64. Леонкавалло, Р. Заза : Опера въ 4хъ дъйствiях : Изд. для фп. въ 2 руки 2 р netto
 65. Тетеля, Маргарита. Проблемы музыкально-педагогической подготовки будущего учителя в творческом наследии Джордже Брязула
    

8. Limbă. Lingvistică. Literatură

 1. Abramciuc, Maria. Curriculum disciplinar "Istoria literaturii române (paşoptism şi postpaşoptism)"
 2. Abramciuc, Maria. Istoria literaturii române (Paşoptism şi postpaşoptism) : Note de curs
 3. Abramciuc, Maria. Structura-cadru a curriculum-ului la disciplina Istoria literaturii române (paşoptism, postmodernism)
 4. Adrian Păunescu. Şi totuşi vine toamna...
 5. Aladina, Lara. Curriculum la disciplina Interpretarea textului
 6. Alecu Russo : 190 de ani de la naştere : [Expoz. on-line]
 7. Anatol Moraru: Scriitor, critic literar, profesor universitar : Omagiu la 55 de ani : [Expoz. on-line]
 8. Aniversări UNESCO: Elena Văcărescu - scriitoare, România : 150 de ani de la naştere (21 sept. 1864 - 17 febr. 1947) : [Expoz. on-line]
 9. Anul 2013 - anul Spiridon Vangheli. Prozator, traducător, poet şi editor : [Expoz. on-line]
 10. Anul 2014 - Anul Dumitru Matcovschi (20.10.1939 - 26.06.2013) : [Expoz. on-line]
 11. Anul 2015 - Anul Grigore Vieru : [Expoz. on-line]
 12. Baciu, Gheorghe. Viziuni asupra vieţii şi morţii poeţilor martiri: Eminescu, Mateevici, Vieru
 13. Balanici, Lucia. Curriculum la disciplina Tipologia. Specialitatea: Limba şi literatura franceză şi limba engleză, Ştiinţe ale educaţiei, (ciclul I, studii cu frecvenţă la zi) Nivelul B2
 14. Banaru, Natalia. Curriculum la disciplina Limba engleză I
 15. Banaru, Natalia. Curriculum la disciplina Limba engleză II
 16. Banaru, Natalia. Curriculum la disciplina Limba Engleză (lexicul specializat) : Pentru specialitatea Informatica : Anul I Ciclul I, Licenţă
 17. Bedonca, Tatiana. Curriculum disciplinei "Limbi clasice"
 18. Bedonca-Cugal, Tatiana. Сurriculum disciplinei "Dialectologia"
 19. Bedonca-Cugal, Tatiana. Сurriculum disciplinei "Limba slavă veche"
 20. Bîrsanu, Aurelia. Curriculum disciplinar la Limba română contemporană (II) (studii cu frecvenţă la zi)
 21. Bizdună, Maria. Limba română : Învăţământ primar
 22. Bogdan, Silvia. Arta traducerii : Curriculum la Disciplină
 23. Bogdan, Silvia. Curriculum la disciplina universitară Lingvistica Generală (învăţământ cu frecvenţă la zi)
 24. Bogdan, Silvia. Lingvistica generală : Curriculum la Disciplină
 25. Botnariuc, Valentina. Istoria literaturii A I : Curriculum disciplinar pentru specialităţile Lb. şi Lit. Română A, secţia studii cu frecvenţă la zi, anul I
 26. Brajuc, Vladimir. Curriculum la unitatea de curs Introducere în teoria literaturii (Введение в теорию литературы) : Ciclul I – studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.8 Limba română 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.10.4 Limba engleză : Forma de învăţămînt: Învăţămînt cu frecvenţă
 27. Brajuc, Vladimir. Curriculum la unitatea de curs Istoria literaturii universale II (История всемирной литературы II) : Ciclul I – studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.10.4 Limba engleză 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.8 Limba română Forma de învăţămînt: Învăţămînt cu frecvenţă
 28. Bulgacova, Irina. Curriculum la disciplina Istoria şi cultura ţărilor vorbitoare de limbă germană (Semestrul IV)
 29. Călăraş, Angela. Curriculum la disciplina Lexicologia limbii engleze(B) Ciclul I, Licenţă
 30. Călăraş, Angela. Curriculum la disciplină Limba Engleza A (IV)
 31. Călăraş, Angela. Curriculum la disciplină Limba si Literatura B
 32. Călăraş, Angela. Curriculum la disciplină Limba si Literatura B : [2015]
 33. Cantemir, Grigore. Texte de prelegeri la modulul Istoria limbii rom
 34. Cantemir, Grigore. Curriculum la disciplina Limba contemporană (A I)
 35. Cebotaroş, Viorica. Pragmatica lingvistică : Curriculum (Ciclul II, Masterat)
 36. Cerbari, Laurenţia. Curriculum la disciplina Limba străină I : Studii cu frecvenţă la zi
 37. Charlotte Bronte : (21 apr. 1816 - 31 mar. 1855) : [Expoz. on-line]
 38. Chira, Oxana. Note de curs la disciplina Introducere în filologia germană
 39. Chira, Oxana. Curriculum la disciplina Analiza lexico-gramaticală a textului (Anul III, Limba B)
 40. Chira, Oxana. Curriculum la disciplina Comunicarea interculturală
 41. Chira, Oxana. Curriculum la disciplina Lingvistica generală (Anul 4)
 42. Chira, Oxana. Curriculum la disciplina Lingvistica generală (Anul 4) : [2014]
 43. Chira, Oxana. Curriculum la disciplina Semantica textului (Anul 4, Limba B)
 44. Chira, Oxana. Curriculum la disciplina Semiotica textului literar B şi sintaxa (Anul IV, Limba B)
 45. Chira, Oxana. Curriculum la disciplina Tipologia (Anul 4)
 46. Chiriţa, Mariana. Curriculum la disciplina Didactica Limbii franceze (LA) (specialitatea Limba şi Literatura Franceză şi Limba Engleză (profesori) : Ciclul I
 47. Ciolanu, Liudmila. Curriculum disciplinei Istoria literaturii ucrainene - I
 48. 15 ianuarie 1850 - eternitate. Nu există un alt Eminescu. Poate, dar poate peste secole va mai fi unul, dar...va fi altul!
 49. Ciornaia, Irina. Curriculum la disciplina Arta traducerii (Anul 4, Limba A traducători)
 50. Ciornaia, Irina. Curriculum la disciplina Istoria literaturii naţionale (Anul 2, Limba şi Literatura A/ Limba A traducători)
 51. Ciornaia, Irina. Curriculum la disciplina Limbaje specializate (Anul 2, Limba A traducători)
 52. Ciornaia, Irina. Curriculum la disciplina Limbaje specializate (Anul 4, Limba A traducători)
 53. Comunicarea fără frontiere: 26 septembrie - Ziua limbilor europene : [Expoz. on-line]
 54. Condrat, Viorica. Curriculum la disciplina "Didactica textului literar" : Ciclul II - studii superioare de masterat. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 14 Ştiinţe ale educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: Didactica limbilor străine (engleză) : Forma de învăţămînt: cu frecvenţă la zi
 55. Condrat, Viorica. Curriculum la disciplina "Eseul contemporan englez/american" : Ciclul II - studii superioare şi de masterat. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 31 Ştiinţe politice. Codul şi denumirea specialităţii: Limbi moderne aplicate (engleză) : Forma de învăţămînt: cu frecvenţă la zi
 56. Condrat, Viorica. Curriculum la disciplina Limba engleză I : Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 22 Ştiinţe politice. Codul şi denumirea specialităţii: 313.1 Administraţie publică : Forma de învăţămînt: cu frecvenţa redusă
 57. Condrat, Viorica. Curriculum la disciplina Limba engleză II : Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 22 Ştiinţe politice. Codul şi denumirea specialităţii: 313.1 Administraţie publică : Forma de învăţămînt: cu frecvenţa redusă
 58. Condrat, Viorica. Currculum la disciplina "Limba engleză contemporană" : Ciclul II - studii superioare de masterat. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 22 Ştiinţe umanistice. Denumirea programului de master: Limbi moderne aplicate (engleză) : Forma de învăţămînt: cu frecvenţă la zi
 59. Construcţii identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal : Colocviul Şt. Intern., Bălţi, 19-20 apr. 2013. Vol.1 : Literatură
 60. Construcţii identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal : Colocviul Şt. Intern., Bălţi, 19-20 apr. 2013. Vol.2 : Literatură şi Studii culturale
 61. Construcţii identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal : Colocviul Şt. Intern., Bălţi, 19-20 apr. 2013. Vol.3 : Lingvistică şi Didactică
 62. Costin, Iraida. Curs practic de limbă franceză pentru studenţii de la specialitatea Administraţie publică, frecvenţă la zi : Curriculum (Nivelul A1/A2)(Anul I)
 63. Costin, Iraida. Curs practic de limbă franceză pentru studenţii de la specialitatea Asistenţă Socială, frecvenţă la zi : Curriculum (Nivelul A1/A2)(Anul I)
 64. Costin, Iraida. Curs practic de limbă franceză pentru studenţii de la specialitatea Asistenţă Socială, frecvenţă redusă : Curriculum (Nivelul A1/A2)(Anul I)
 65. Costin, Iraida. Curs practic de limbă franceză pentru studenţii de la specialitatea Drept frecvenţă la zi : Curriculum (Nivelul A1/A2)(Anul I)
 66. Costin, Iraida. Curs practic de limbă franceză pentru studenţii de la specialitatea Drept, frecvenţă redusă : Curriculum (Nivelul A1/A2)(Anul I)
 67. Costin, Iraida. Curs practic de limbă franceză pentru studenţii de la specialitatea Ecologie; Agronomie; Geografie şi Biologie; Chimie şi Biologie, frecvenţă la zi : Curriculum (Nivelul A1/A2)(Anul I)
 68. Costin, Iraida. Curs practic de limbă franceză pentru studenţii de la specialitatea Ecologie; Agronomie; Geografie şi Biologie; Chimie şi Biologie, frecvenţă redusă : Curriculum (Nivelul A1/A2)(Anul I)
 69. Costin, Iraida. Curs practic de limbă franceză pentru studenţii de la specialitatea Finanţe şi Bănci; Contabilitate, frecvenţă la zi : Curriculum (Nivelul A1/A2)(Anul I)
 70. Costin, Iraida. Curs practic de limbă franceză pentru studenţii de la specialitatea Finanţe şi Bănci; Contabilitate, frecvenţă redusă : Curriculum (Nivelul A1/A2)(Anul I)
 71. Costin, Iraida. Curs practic de limbă franceză pentru studenţii de la specialitatea Limba română, frecvenţă redusă : Curriculum (Nivelul A1/A2)(Anul I)
 72. Costin, Iraida. Curs practic de limbă franceză pentru studenţii de la specialitatea Muzică, frecvenţă la zi : Curriculum (Nivelul A1/A2)(Anul I)
 73. Costin, Iraida. Curs practic de limbă franceză pentru studenţii de la specialitatea Muzică, frecvenţă redusă : Curriculum (Nivelul A1/A2)(Anul I)
 74. Costin, Iraida. Curs practic de limbă franceză pentru studenţii de la specialitatea Pedagogie, frecvenţă redusă : Curriculum La specialitatea: Pedagogie(Nivelul A1/A2)(frecvenţă la zi)(Anul I)
 75. Coşciug, Angela. Arta oratorică : (curriculum)
 76. Coşciug, Angela. Elemente de lingvistică a discursului : Monografie
 77. Coşciug, Angela. Essai de grammaire de l'argot francais contemporain
 78. Coşciug, Angela. Gramatica textului : Curriculum
 79. Coşciug, Angela. Introducere în cercetare filologică : Curriculum
 80. Coşciug, Angela. Lingvistica generală : (curriculum)
 81. Coşciug, Angela. Lingvistica generală : (Curs de lecţii)
 82. Coşciug, Angela. Sintaxa limbii franceze : (curriculum)
 83. Coşciug, Angela. Teoria şi practica discursului : Curriculum
 84. Coşeriu, Eugen. Istoria filozofiei limbajului: de la începuturi până la Rousseau
 85. Coşeriu, Eugen. Limba română - limbă romanică
 86. Coşeriu, Eugen. Omul şi limbajul său : Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingv. gen.
 87. Curriculum disciplinar la Cultura vorbirii (studii cu frecvenfi la zi)
 88. Denis Diderot lexicograf, scriitor, critic francez,iluminist, filozof, bibliotecar 300 de ani de la naştere (1713-1784) : [Expoz. on-line]
 89. Dolgov, Veaceslav. Curriculum la unitatea de curs Istoria literaturii ruse I (История русской литературы I) : Ciclul I – studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.8 Limba română 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.10.4 Limba engleză Forma de învăţămînt: Învăţămînt cu frecvenţă
 90. Dolgov, Veaceslav. Curriculum la unitatea de curs Istoria literaturii universale I (История всемирной литературы I) : Ciclul I – studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.8 Limba română 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.10.4 Limba engleză Forma de învăţămînt: Învăţămînt cu frecvenţă
 91. Dolgov, Veaceslav. Istoria literaturii universale (I) = (История зарубежной литературы I) : Curriculum pentru specialităţile domeniului ştiinţe ale educaţiei: Limba şi literatura rusă/română, Limba şi literatura rusă/engleză : Secţia cu frecvenţă la zi. Anul I
 92. Dragan, Elena. Grammaire théorique de la langue française : Cours théorique
 93. Dramaturg, poet şi creator de sonete engleze: W. Shakespeare - 445 de ani de la naştere : [Expoz. on-line]
 94. Dzechiş, Svetlana. Curriculum la disciplină Citirea analitica B Sem. V
 95. Dzechiş, Svetlana. Curriculum la disciplină Didactica specialităţii A
 96. Dzechiş, Svetlana. Curriculum la disciplină Limba B şi Civilizaţia Sem. IV. Specialitatea Limba Engleză/Limba Germană Profesori
 97. Emile Zola : Scriitor francez 175 de ani de la naştere 1840 - 1902 : [Expoz. on-line]
 98. Enciu, Valentina. Introducere în teoria literaturii: curs universitar
 99. Enciu, Valentina. Curriculum disciplinar la „Teoria literaturii”. Specialitatea Limba şi Literatura Română A (secţia cu frecvenţă la zi şi secţia cu frecvenţă redusă)
 100. Enciu, Valentina. Introducere în teoria literaturii : Curriculum pentru specialitatea RE, RF, EF, ES, FE, EG, GE, GF, EFT, EGT Ştiinţe ale educaţiei. Secţia cu frecvenţă la zi, Anul I
 101. Filipp, Svetlana. Istoria Limbii Engleze : Curriculum la disciplină
 102. Filipp, Svetlana. Istoria Limbii Engleze : Curriculum la disciplină : [2014]
 103. Filipp, Svetlana. Readings in the History of the English Language
 104. Filipp, Svetlana. Semiotica Textului Literar şi TES : Curriculum la disciplină
 105. Frolova, Vera. Curriculum la unitatea de curs Comunicare interculturală (Межкультурная коммуникация) : Ciclul I – studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.8 Limba română 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.10.4 Limba engleză Forma de învăţămînt: Învăţămînt cu frecvenţă
 106. Frolova, Vera. Curriculum la unitatea de curs Cultura comunicării (Культура речи) : Ciclul I – studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.8 Limba română 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.10.4 Limba engleză Forma de învăţămînt: Învăţămînt cu frecvenţă
 107. Frolova, Vera. Curriculum la unitatea de curs Curs practic de limbă rusă (Практический курс русского языка) : Ciclul I – studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.8 Limba română 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.10.4 Limba engleză Forma de învăţămînt: Învăţămînt cu frecvenţă
 108. Frolova, Vera. Curriculum la unitatea de curs Introducere în cercetare (Введение в иcследование) : Ciclul I – studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.8 Limba română 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.10.4 Limba engleză Forma de învăţămînt: Învăţămînt cu frecvenţă
 109. Frolova, Vera. Curriculum la unitatea de curs Limba rusă contemporană I (История русской литературы I) : iclul I – studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.8 Limba română 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.10.4 Limba engleză Forma de învăţămînt: Învăţămînt cu frecvenţă
 110. Hans Christian Andersen : Scriitor şi poet danez ``Regele basmului`` : 210 ani de la naştere (1805-1875) : [Expoz. on-line]
 111. Garabet Ibrăileanu : 145 de ani de la naştere (23 mai 1871 - 12 martie 1936) : [Expoz. on-line]
 112. Ghenadie Nicu - poet, eseist, critic literar şi jurnalist : Omagiu la 50 de ani : [Expoz. on-line]
 113. Gigantul lingvisticii mondiale : Eugeniu Coşeriu (1921-2002) : [Expoz. on-line]
 114. Golubenco, Liliana. Curriculum la disciplina Limba Străină (Engleză) specialitatea Drept (nivel A1-A2)
 115. Gorbani, Stella. Curriculum la disciplină Didactica A
 116. Gorbani, Stella. Curriculum la disciplină Istoria literaturii engleze. Sec. V-XVIII
 117. Gorbani, Stella. Curriculum la disciplină Stagii de practică pedagogică Limba engleză şi germană
 118. Gorbani, Stella. Didactica limbii străine (l. engleză). DLS I S05.O045 : Curriculum la disciplină
 119. Gorbani, Stella. Didactica limbii străine (l. engleză). DLS II F06.O052 : Curriculum la disciplină
 120. Gorbani, Stella. History of english literature Vth - XVIIth cent
 121. Gorbani, Stella. Istoria literaturii engleze. Sec. V-XVIII : Curriculum la disciplină
 122. Gorlenco, Fiodor. Curriculum la unitatea de curs Introducere în lingvistică (Введение в лингвистику) : Ciclul I – studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.8 Limba română 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.10.4 Limba engleză Forma de învăţămînt: Învăţămînt cu frecvenţă
 123. In Memoriam Grigore Vieru (1935-2009). "Şi din mormînt voi spune mulţimii adevărul" : [Expoz. on-line]
 124. Inspiraţie şi traduceri : 30 sept. - Ziua Trad. : Prez. selectivă din col Bibl. [on-line]
 125. Ion Creangă : 175 de ani de la naştere (1 mart. 1837 - 31 dec. 1889) : [Expoz. on-line]
 126. Jean-Jacques Rousseau - filosof, scriitor, pedagog, compozitor : 300 de ani de la naştere (28 iun. 1712 - 2 iul. 1778) : Prez. selectivă din col. Bibl.[Expoz. on-line]
 127. Jitaru, Lucian. Limbi clasice : Curriculum disciplinar
 128. Kononova, Tatiana. Curriculum la disciplina Didactica specialităţii A (Nivelul B2) (ANUL III, semestrul VI)
 129. Leahu, Nicolae. Istoria literaturii române (V) Neomodernismul şi postmodernismul : Curriculum pentru specialitatea Lb. şi Lit. (A) română şi lb. modernă B. Ştiinţe ale educaţiei. Secţia cu frecvenţă la zi, anul III
 130. Leahu, Raisa. Didactica specialităţii A : Curriculum pentru specialitatea Lb. şi lit. română (A). Ştiinţe ale educaţiei. Secţia cu frecvenţă la zi
 131. Leonida Lari : Poetă, publicistă, traducatoare : 65 de ani de la naştere (26.10.1949 - 11.12.2011) : [Expoz. on-line]
 132. Lexicografi de talie mondială în colecţia Bibliotecii ştiinţifice USARB : [Expoz. on-line]
 133. Limba franceză în timp şi spaţiu : [Expoz. on-line]
 134. Liviu Damian : Poet, eseist, publicist : 80 de ani de la naştere : (13 mar. 1935 - 20 iul. 1986) : [Expoz. on-line]
 135. Maria Abramciuc (Margareta Curtescu) ``Prinsă între clamele speranţei...`` : [Expoz. on-line]
 136. Marin Sorescu: ``Maestru al fanteziei şi al ironiei`` (Ion Ciocanu) : 80 de ani de la naştere : (19.02.1936 - 08.12.1996) : [Expoz. on-line]
 137. Mark Twain : 180 de ani de la naştere (30 noiem. 1835 - 21 apr. 1910) : [Expoz. on-line]
 138. Melnic, Svetlana. Curriculum la disciplina Limba engleză I (studii cu frecvenţa la zi)
 139. Melnic, Svetlana. Curriculum la disciplina Limba engleză II (studii cu frecvenţa la zi)
 140. Mihai Cimpoi: Critic, istoric literar, eminescolog, filosof al culturii - 70 de ani de la naştere : [Expoz. on-line]
 141. Mirca, Diana. Fonologia limbii engleze : Curriculum la disciplină
 142. Molan, Vasile. Didactica limbii şi literaturii române : Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
 143. Molan, Vasile. Literatura română : Învăţământ primar
 144. Molan, Vasile. Literatura română şi literatura pentru copii : Pedagogia pentru învăţământ primar şi preşcolar
 145. Moraru, Anatol. Curriculum Literatura universală
 146. Nicoale Labiş (2 decembrie 1935 – 22 decembrie 1956) : Poet român : 80 de ani de la naştere : [Expoz. on-line]
 147. Nicolae Leahu: poet, critic, eseist, editor, jurnalist : Omagiu la cei 50 de ani : [Expoz.on-line]
 148. Niculcea, Ecaterina. Curriculum pentru specialitatea ``Limbi moderne. Limba şi literatura germană şi limba engleză`` la disciplina Istoria Literaturii Naţionale (Germaniei) (Anul III)
 149. Niculcea, Ecaterina. Das Phanomen Karl May
 150. Niculcea, Ecaterina. Herta Muller (geb. 17. August. 1953 in Nitzkydorf, Rumanien)
 151. Niculcea, Ecaterina. Ion Druţă - Schriftsteller zwischen heimatverbundenheit und parteiburokratie: eine flucht nach Moskau
 152. Novac, Adela. Limba română contemporană : (Note de curs)
 153. Novac, Adela. Sintaxa propoziţiei: definiţii şi tipologii : (Suport de curs)
 154. "Numele lui Alecu Russo va creşte cu timpul şi va străluci glorios" (Vasile Alecsandri) : [Expoz. on-line]
 155. Panaguţa, Tamara. Curriculum la disciplina Curs practic de Limba franceză (LB)/Modul Limba şi Cultura B (Limba franceză), Limba franceză (B1) şi Civilizaţie (specialitatea Limba şi Literatura Română şi Limba franceză, Limba şi Literatura Engleză şi Limba franceză (profesori), Limba şi Literatura Engleză şi Limba franceză (traducători) : Ciclul I, Nivelul B1
 156. Pascari, Larisa. Cultura comunicării : Curriculum pentru specialităţile domeniului Ştiinţe ale educaţiei: Pedagogia învățămîntul-primar și pedagogia preșcolară : Secţia cu frecvenţă la zi. Anul I
 157. Pascari, Larisa. Curriculum disciplinei “Abordarea prin competențe a problemelor limbii și comunicării” (pentru magistratura)
 158. Pascari, Larisa. Curriculum pentru specialităţile domeniului Ştiinţe ale educaţiei: Pedagogia învățămîntul-primar și pedagogia preșcolară : Secţia cu frecvenţa la zi. Anul I
 159. Pascari, Larisa. Didactica limbii ruse : Curriculum pentru specialităţile domeniului Ştiinţe ale educaţiei: Pedagogia învățămîntul-primar și pedagogia preșcolară : Secţia cu frecvenţă la zi. Anul I
 160. Pascari, Larisa. Didactica limbii şi literaturii ruse : Curriculum pentru specialităţile domeniului Ştiinţe ale educaţiei: Limba şi literatura rusă/română, rusă/engleză : Secţia cu frecvenţă la zi. Anul III
 161. Pascari, Larisa. Limba Rusă : Curriculum pentru specialităţile domeniului Ştiinţe ale educaţiei: Pedagogia învățămîntul-primar și pedagogia preșcolară : Secţia cu frecvenţă la zi. Anul II
 162. Pascari, Larisa. Portofoliul titularului unităţii de curs “Didactica specialităţii”
 163. Paul Goma - „…singurul disident autentic al României” (Monica Lovinescu) : Omagiu la 80 de ani : [Expoz. on-line]
 164. Paul Verlaine ``Prinţul Poezilor`` : 170 ani de la naştere (30 mar. 1844 - 8 ian. 1896) : [Expoz. on-line]
 165. Pomelnicova, Ana. Curriculum "Gramatica teoretică a limbii germane"
 166. Popa, Gheorghe. Curriculum disciplinar la Limba română contemporană (Lexicologia), Specialitatea Limba şi literatura română (studii cu frecvenţă redusă)
 167. Popa, Gheorghe. Curriculum disciplinar la Limba română contemporană (Lexicologia), Specialităţile: Limba şi literatura română şi limba engleză, Limba şi literatura română şi limba franceză, Limba şi literatura română şi limba germană (studii cu frecvenţă la zi)
 168. Premiul Nobel pentru literatură 2014 : Patrick Modiano: scriitor francez : [Expoz. on-line]
 169. Profesorul Gheorghe Popa sau lingvistica, ştiinţa cea mai ordonată : Omagiu la 60 de ani : [Expoz. on-line]
 170. Prozator, dramaturg, eseist, traducător Ion Druţă - 85 de ani de la naştere [3 septembrie 1928] : [Expoz. on-line]
 171. Răciula, Lilia. Curriculum la disciplina Atelier de creaţie de publicitate, specialitatea Ştiinţe ale comunicării
 172. Răciula, Lilia. Curriculum la disciplina Dificultăţi lexicale, gramaticale şi stilistice în traducere Anul III (specialitatea traducători)
 173. Răciula, Ludmila. Curriculum la disciplina Stilistica funcţională
 174. Răciula, Ludmila. Curriculum la disciplina Traducerea terminologiei juridice: Anul 4 (specialitatea traducători)
 175. Răciula, Lilia. Stilistica limbii române : Suport de curs
 176. Rotaru, Noie. La izvoarele înţelepciunii : Concurs literar : Etapa municipală Chişinău (2007-2012) : Mari personalităţi ale neamului
 177. Sainenco, Ala. Dialectologia : Curriculum disciplinar (învăţămînt cu frecvenţă la zi)
 178. Sirota, Elena. Curricilum disciplinei “Limba contemporană IV (rusă)”
 179. Sirota, Elena. Curricilum disciplinei “Limba rusă contemporană I (Fonetica, Lexicologia)
 180. Sirota, Elena. Curricilum disciplinei Lingvistica textului
 181. Sirota, Elena. Curriculum la unitatea de curs Limba rusă contemporană I (История русской литературы I) : Ciclul I – studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.8 Limba română 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.10.4 Limba engleză Forma de învăţămînt: Învăţămînt cu frecvenţă
 182. Stanţieru, Svetlana. Curriculum la disciplina Limba română (alolingvi), studii cu frecvență la zi anul I, II
 183. Stanţieru, Svetlana. Limba română (Fonetica şi Lexicologia). Curriculum disciplinar (învăţămînt cu frecvenţă la zi). Facultatea de Filologie. Specialitatea Limba şi literatura rusă şi limba română, anul II
 184. Stepaniuc, Stalina. Curriculum disciplinei “Limba rusa contemporană. Morfologie.”
 185. Stici, Dina. Curriculum disciplinei Istoria limbii ruse
 186. Stici, Dina. Curriculum disciplinei Limbi clasice (Limba slavă veche)
 187. Stici, Dina. Curriculum la unitatea de curs Dialectologia (Диалектология) : Ciclul I – studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.8 Limba română 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.10.4 Limba engleză Forma de învăţămînt: Învăţămînt cu frecvenţă
 188. Stici, Dina. Curriculum la unitatea de curs Limba slavă veche (Старославянский язык) : Ciclul I – studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.8 Limba română 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.10.4 Limba engleză Forma de învăţămînt: Învăţămînt cu frecvenţă
 189. Suzanskaia, Tatiana. Curriculum la unitatea de curs Istoria literaturii ruse III (История русской литературы III) : Ciclul I – studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.8 Limba română 0114.9.1 Limba şi literatura rusă şi 0114.10.4 Limba engleză Forma de învăţămînt: Învăţămînt cu frecvenţă
 190. Suzanskaia, Tatiana. Istoria literaturii ruse(III) (История русской литературы ХIХ в.) : Curriculum pentru specialităţăle domeniului ştiinţe ale educaţiei: Lb. şi lit. rusă/rom., rusă/engl. : Secţia cu frecvenţă la zi : Anul III
 191. Suzanskaia, Tatiana. Istoria literaturii ruse (III) = (История русской литературы последней трети ХIХ в.) : Curriculum pentru specialităţile domeniului ştiinţe ale educaţiei: Limba şi literatura rusă/română, rusă/engleză : Secţia cu frecvenţă la zi. Anul III (2017)
 192. Şcerbacova, Tatiana. Didactica specialităţii B: Curriculum disciplinar. Specialitatea: 141.08 Limba şi Literatura+ 141.09. Limbi Moderne Specializarea: 141.08.01/02/03. Limba şi Literatura (A) română/rusă/ucraineană+ 141.09.01/02/03/04/05. Limba modernă В engleză/franceză/germană/rusă/română. Limba modernă B engleză/franceză/germană/rusă/română
 193. Şcerbacova, Tatiana. Probleme de predare a textului artistic: Curriculum disciplinar. Specialitatea: 141.08 Limba şi Literatura+ 141.09. Limbi Moderne Specializarea: 141.08.01/02/03. Limba şi Literatura (A) română/rusă/ucraineană+ 141.09.01/02/03/04/05. Limba modernă В engleză/franceză/germană/rusă/română. Limba modernă B engleză/franceză/germană/rusă/română
 194. Şmatov, Valentina. Lexicologia limbii engleze : Curriculum la disciplină
 195. Titu Maiorescu: Academician, avocat, critic literar, eseist, estetician, filozof, pedagog, membru fondator al Academiei Române : (15 febr. 1840 - 18 iun. 1917) : 100 de ani de la trecerea în eternitate : [Expoz. on-line]
 196. Trinca, Lilia. Limba română contemporană. Sintaxa : (curs de lecţii)
 197. Tudor Vianu, critic literar, filosof şi scriitor, România - 50 de ani de la trecerea în eternitate : (27 dec. 1897/8 ian. 1898 - 21 mai 1964) : Aniversări UNESCO 2014 : [Expoz. on-line]
 198. Tuniţcaia, Marina. Сurriculum disciplinei "Istoria limbii"
 199. Tuniţcaia, Marina. Сurriculum disciplinei "Istoria limbii" = [Історія української мови]
 200. Tuniţchi, Marina. Curriculum disciplinei "Lingvistica textului"
 201. Ungureanu, Victoria. Curriculum la disciplina Probleme de teorie a traducerii : Codul disciplinei : M.07A058 : (Anul IV)
 202. Varzari, Elena. Curriculum la disciplina Audiere şi Conversaţie pentru specialitatea Informatica şi Limba Engleză Anul 1 Ciclul 1, Licenţă
 203. Varzari, Elena. Curriculum la disciplina Didactica limbii engleze pentru specialitatea Informatica şi Limba Engleză Anul 3 Ciclul 1, Licenţă
 204. Varzari, Elena. Curriculum la disciplina Didactica limbii engleze pentru specialitatea LL Română/Rusă şi Limba Engleză Anul 4 Ciclul 1, Licenţă
 205. Varzari, Elena. Didactica Limbii B [L. Engleză] : Curs de prelegeri
 206. Vasile Alecsandri - 195 de ani de la naştere (14 iunie 1818/1828-22 aug. 1890). Poet, folclorist, dramaturg, creator al teatrului românesc şi al literaturii dramatice
 207. Vorobcenco, Valerii. Сurriculum disciplinei "Istoria literaturii II"
 208. Vrabie, Diana. Literatura pentru copii : Curriculum disciplinar pentru specialităţile Pedagogie în învăţămîntul primar şi Pedagogie preşcolară, Pedagogie în învăţămîntul primar şi Lb. engleză : secţia cu frecvenţă la zi şi secţia cu frecvenţă redusă anii III-IV
 209. Анатоль Франс 1844-1924: Французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе : [Expoz. on-line]
 210. Вестник Пушкинского общества Америки. Выпуск 3 : Pushkin in society in America (founded in 1936)
 211. ``Война и мир`` Льва Толстого - 150 лет (1863): (из коллекции Научной Библиотеки Государственного Университета им. Алеку Руссо, г.Бэлць) : [Expoz. on-line]
 212. День славянской письменности и культуры: 1150 лет славянской письменности (из коллекции научной библиотеки "А. Руссо" Бэлць. 24 мая - День святых Кирилла и Мефодия
 213. Долгов, Вячеслав. Куррикулум учебной дисциплины «Элементы национальной культуры»
 214. Казакова, Т. А. Практические основы перевода : English - Russian
 215. Лев Николаевич Толстой -185 лет (09.09.1828 - 20.10.1910) : (из колл. Науч. Библ. Гос. Унив. им. Алеку Руссо, г. Бэлць) : [Expoz. on-line]
 216. Сборник немецких сказок и преданий
 217. Сирота, Елена. Curricilum disciplinei “Limba contemporană IV (rusă)”
 218. Стич, Дина. Curricilum disciplinei "Istoria limbii"
 219. Тарас Шевченко - украiнський поет, письменник, художник, громадський та полiтичний дiяч, фольклорист, етнограф - 200 рокiв з дня народження : [Expoz. on-line]
 220. Фролова, Вера. Сurriculum disciplinei Curs practic de limba rusă
 221. Фролова, Вера. Сurriculum disciplinei "Introducere in cercetare"
 222. Чолану, Людмила. Сurriculum disciplinei "Introducere în teoria literaturii"
    

9. Geografie. Biografie.

 1. Bălţi: Istorie, personalităţi, literatură : [Expoz. on-line]
 2. Bălţi: repere istorice şi culturale : [Expoz. on-line]
 3. Buga, Oleg. Curriculumul la disciplina Geografie fizică şi umană a Republicii Moldova. Specialitatea: Biologie şi Geografie, anul de studii 2014-2015
 4. Buga, Oleg. Curriculumul la disciplina Geografie fizică şi umană a României. Specialitatea: Biologie şi Geografie, anul de studii 2014-2015
 5. Buga, Oleg. Curriculum la unitatea de curs „Geografia populaţiei”. Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale Educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: 114.7 Geografie şi 114.6 Biologie. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă; învăţământ cu frecvenţă redusă
 6. Buga, Oleg. Curriculum la unitatea de curs „Geografia umană generală”. Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011 Ştiinţe ale Educaţiei. Codul şi denumirea specialităţii: 0114.7 Geografie şi 0114.6 Biologie. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă; învăţământ cu frecvenţă redusă
 7. Buga, Oleg. Curriculumul pentru unitatea de curs ``Geografia fizică a continentelor şi oceanelor p. I``
 8. Buga, Oleg. Curriculumul pentru unitatea de curs ``Geografia fizică a continentelor şi oceanelor p. II``
 9. Buga, Oleg. Curriculumul pentru unitatea de curs ``Geografia resurselor naturale si umane``
 10. Buga, Oleg. Curriculumul pentru unitatea de curs ``Geografia umană şi regională``
 11. Capcelea, Victor. Curriculumul pentru unitatea de curs ``Geografia mediului`` : Ciclul I, studii superioare de licenţă, invăţămînt cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă
 12. Hropotinschi, Petru. Curriculum la unitatea de curs „Landşaftologie”. Ciclul I - studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studii: 052 Ştiinţe ale mediului. Codul şi denumirea specialităţii: 0521.1 Ecologie : Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă; învăţământ cu frecvenţă redusă
 13. Plămădeală, Gheorghe. Curriculum la disciplina Geografia economiei mondiale pentru studenţii anului I, ciclul I, specialităţile economice. Domeniul general de studii: 36. Ştiinţe economice
 14. Plămădeală, Gheorghe. Geografia economică mondială : (Note de curs pentru studenţii Facultăţii Economie)
 15. Tălângă, Cristian. Geografia şi didactica geografiei : Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
 16. Terra – Planeta pe care trăim. 22 aprilie – Ziua Planetei Pământ : [Expoz. on-line]

94. Istorie

 1. Baciu, Gheorghe. Oraşul Bălţi şi oamenii lui
 2. Basarabia 1812-2012 : Prez. selectivă din col. Bibl. : [Expoz. on-line]
 3. Dacii: 1927 de ani de la naşterea lui Decebal, rege al Geto-Dacilor (87-106 d. Hr.) : [Expoz. on-line]
 4. Nicolae Iorga: istoric, publicist, scriitor şi om politic (5 iun. 1871 - 27 noiem. 1940) : 75 de ani de la trecerea în eternitate : [Expoz. on-line]
 5. Pădureac, Lidia. Curriculum la disciplina universitară Istoria modernă şi contemporană a Europei
 6. Pop, Ioan-Aurel. Istoria, adevărul şi miturile : (note de lectură)
 7. Rotaru. Noie.Oraşul Bălţi : Pagini de istorie : Unele aspecte social-economice din istoria urbei
 8. Ştefan cel Mare şi Sfânt (12 aprilie 1457 - 2 iulie 1504): "Ştefan Vodă, domn cel mare, seamăn pe lume nu are, decât numai mândrul soare" : [Expoz. on-line]
 9. Trâmbaciu, Ştefan. Istoria şi didactica istoriei : Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
 10. Ziua memoriei : Doc. din col. Bibl. Şt. consacrate faptelor eroice ale participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Rep. Moldova (1991-1992) : [Expoz. on-line]
 11. Садовников, Стэф. Город, которого нет... : иллюстрированное путешествие