Fondatorul: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi