Artă şi educaţie artistică: revistă de cultură, ştiinţă şi practică educaţională