Numărul 1-2 2022

CARTEA DE VIZITĂ / VIZITING CARD


Lina MIHALUŢA
BIBLIOTECA ŞTIINŢIfiCĂ A USARB ÎN ANUL 2022


       

   Biblioteca Ştiinţifică este una din structurile Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB), integrată deplin în procesele de instruire şi cercetare ştiinţifică, care asigură accesul la un potenţial important de resurse informaţionale tipărite şi electronice pentru studenţi, cadre didactice, cercetători, elevi din licee şi alte categorii nespecifice de utilizatori din mun. Bălţi şi Nordul Republicii Moldova.
Clasată la categoria superioară – HOTĂRÎREA Nr. 381 din 13.04.2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare, în 2022 în baza Ordinului nr. 4 din 17.01.2023 al Ministerului Culturii RM, anexa nr. 4 Cu privire la rezultatele evaluării bibliotecilor din învăţământul superior, Bibliotecii Ştiinţifice USARB i-a fost confirmată categoria de evaluare superioară..... ………………………

 

 

Citeşte mai mult