14144 Views

Pentru o dezvoltare sustenabilă Biblioteca Științifică a USARB furnizează servicii şi produse informaţionale electronice de înaltă calitate tuturor categoriilor de utilizatori. Acest film include o succintă prezentare a bazelor de date, repozitoriilor, platformelor informaţionale oferite de către BŞ USARB.