05-07-2017

De mobilitate la Şcoala de Vară (25 iunie - 01 iulie 2017) în Tulcea, România, alături de reprezentanții a 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, au beneficiat Elena Harconiţa, directoarea BŞ USARB, Lina Mihaluţa, director adjunct şi Silvia Ciobanu, şef serviciu Marketing şi activitate editorială.

Şcoala de vară a fost desfăşurată în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Proiectul este coordonat de Ane Landoy, Biblioteca Universităţii din Bergen, Norvegia şi dr. Silvia Ghinculov, directorul Bibliotecii Ştiintifice ASEM.

La Conferinţa de diseminare, directoarea Elena Harconiţa a relatat colegilor despre importanţa Proiectului care contribuie la sporirea cunoştinţelor bibliotecarilor prin instruirile desfăşurate în ateliere, work-shop-uri, Şcoli de Vară, vizite de documentare, precum şi crearea documentelor strategice.

Scopul principal al Şcolii de Vara de la Tulcea a fost Cultura Informaţiei, de această data abordată din alte perspective, cu noţiuni noi, experienţe şi modele internaţionale.

Programul a început cu mesajele de salut ale organizatorilor: Ane Landoy, Universitatea dn Bergen, Norvegia, dr. Silvia Ghinculov, director, Biblioteca Stiintifică ASEM, prof. dr. Liliana Rogozea, Universitatea din Transilvania (pe skype), prof. dr. ing., Angela Repanovici, Universitatea din Transilvania din Braşov, Președintele Secțiunii Cultura Informaţiei a Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

Participanţii sesiunii de vară au beneficiat de unsprezece prezentări ale formatorilor din România, Norvegia, Moldova, Turcia şi SUA: Angela Repanovici Nevoia de abilităţi în Cultura Informaţiei; Nicolae Constantinescu, Kosson Community, Romania Noi instrumente de redactare - textul ca resursă dinamică; Lenuța Ursachi, Universitatea din Galați, România, Educarea utilizatorilor pentru căutarea și organizarea eficientă a informației; Ane Landoy, Centre academice de scriere – o nouă oportunitate a bibliotecilor universitare; Serap Kurbanoglu, Universitatea Hacettepe, Ancara, Turcia Învățarea prin jocuri și Cultura Informației; Dr. Robert Coravu, Universitatea din Bucureşti, secretarul Secțiunii Culturii Informației, Achiziţia consorţială de resurse electronice ştiinţifice în România, Prof. dr Sanda Erdelez, School of Information Science & Learning Technologies, University of Missouri, USA Integrarea informațiilor în Cultura Informației; Prof.dr. hab. Nelly Ţurcan, Universitatea de Stat din Moldova Cultura informației și comunicarea științifică: Interferențe; Mioara Voncilă, director, Biblioteca Universității din Galați, România, Președințele Secțiunii Biblioteci Universitare a ABR Experienţa Universităţii Galaţi privind Cultura Informaţiei; Ane Landoy şi dr. Silvia Ghinculov, Evaluarea necesităţilor de modernizare a bibliotecilor universitare.

Formabilii au fost invitaţi la o reconsiderare a activităţii cu textele ca fiind nişte date, o revalorificare a lucrului cu textul axat pe tehnici noi şi formate deschise pentru redactare; la înţelegerea şi utilizarea situației de serendipity - cautarea şi descoperirea a altceva prin fenomenul fericirii întâmplătoare; la integrarea jocurilor în predarea şi consolidarea abilităţilor de cultură a informaţiei; la aplicarea metodelor pedagogice în promovarea culturii informaţiei şi cunoaşterea experienţei Bibliotecii Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi privind crearea tutorialelor şi promovarea culturii informaţiei.

Formabilii au exersat în compararea Centrelor de scriere academică a mai multor biblioteci din lume şi au lucrat la elaborarea proiectului strategiei de creare a Centrului de scriere academică în instituţiile lor; au receptat o interpretare nouă a relaţionării dintre comunicarea ştiinţifică, cultura datelor ştiinţifice şi cultura informaţiei, despre Curriculumul UNESCO privind cercetarea ştiințifică și cultura informației, cinci legi UNESCO ale culturii informației și media.

Dr. Silvia Ghinculov a prezentat progresele înregistrate în Proiect în anul 2017: au fost elaborate 18 Strategii de dezvoltare a bibliotecilor universitare din RM şi 18 planuri de monitorizare a Strategiei; realizate - 4 workshopuri; Raportul privind studiul sociologic de evaluare a necesităţilor de modernizare a bibliotecilor universitare. Toate activităţile au fost diseminate, transmise on-line de IDSI https://www.youtube.com/channel/UC2zti7oRI-7hcQWbnjVgueQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xcb3ETT8YO4, publicate articole.

Fiecare instituţie a primit Raportul privind studiul sociologic de evaluare a necesităţilor de modernizare a bibliotecilor universitare.

Datele investigației (respondenţi - 18 manageri şi 108 utilizatori) denotă că studenții şi profesorii ar povesti unui oaspete despre punctele forte ale Bibliotecii mai întîi prin personalul bibliotecii, competența lui profesională, după care s-ar referi la spațiul bibliotecii, comoditatea de a cerceta, studia sau comunica.

Deși muncesc la capacitatea de circa 83% din potențialul sau de muncă, eforturile pe care le depun bibliotecarii sunt estimate și remunerate doar la nivel de 52%.

Cele mai stringente trei probleme cu care se confruntă astăzi bibliotecile universitare potrivit datelor studiului, sunt baza tehnico-materială învechită (calculatoare, mobilier uzat), insuficiența resurselor electronice și fondul de carte uzat, informaţiile, colecțiile învechite.

În viziunea respondenților, biblioteca modernă trebuie să dispună de spații flexibile şi confortabile pentru lectură, comunicare și relaxare, comode pentru lucru în grup și pentru lucru individual, săli speciale pentru lectură, pentru conferințe, echipamente digitale moderne, cu specialiști-bibliografi de о înaltă calificare, adaptați la tehnologiile moderne, la schimbările din domeniu. O bibliotecă care să fie un adevărat centru cultural și științific multifuncțional.

Silvia Ciobanu a vorbit despre ambianța, locurile frumoase ale orașului Tulcea, România, impresiile privind călătoria pe vapor în Delta Dunării.

Aducem mulțumiri organizatorilor Școlii de Vară, formatorilor pentru prestația deosebită și apreciem cu considerație importanța participării bibliotecarilor universitari în acest proiect.

Elena Harconița, director BȘ USARB

Foto