24-05-2021

sieaSăptămâna Internaţională a Educaţiei Artistice, proclamată în anul 2012 de Conferinţa Generală a UNESCO în a patra săptămână a lunii mai, anul curent 24-30 mai, a fost inaugurată la Biblioteca Ştiinţifică USARB.

În cadrul Salonului Muzical s-au desfăşurat mai multe activităţi conform programului.

Elena Ţurcan, bibliotecar BŞ USARB a prezentat expoziţiile:

Lilia Ababii, coordonator Centrul de Informare al României la Bălţi a prezentat expoziţiile:

Angela Hăbăşescu, Valentina Vacarciuc, bibliotecare au prezentat:

În incinta Bibliotecii au fost organizate şi expoziţii tradiţionale:

  • Săptămâna Internaţională a Educaţiei Artistic - Sala de împrumut Nr. 3 Documente muzicale;
  • Muzee din Patrimoniul UNESCO - Sala de împrumut Nr. 1 Documente ştiintifice şi beletristică;
  • Valorile diversității culturale - Mediateca.

La Salonul Muzical au participat studenţii anului I de la Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie. Arte, Facultatea Litere şi Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului.

Activitatea a subliniat forța artei: muzica, literatura, sculptura, pictura - pentru dialog, coeziune socială și pace. Educația artistică este una dintre cheile pentru deblocarea potențialului culturii și diversității culturale în formarea noilor căi către pace și dezvoltare durabilă.

Foto