Bibliotecarii USARB participă în mai multe Proiecte naţionale şi internaţionale care au adus noi investiţii, cunoştinţe şi experienţe, vizite de documentare în bibliotecile din ţările europene (Irlanda, Norvegia, Germania, Lituania, Letonia, Ungaria, România), echipament tehnic în valoare de circa 6 000 EURO, vizibilitate internaţională. Cele mai importante fiind serviciile şi oportunităţile create de bibliotecari în urma implementării Proiectelor:

Centrul de Informare al României (2016 - prezent)

MISISQ - Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor, Programul TEMPUS (2013-2016).

LNSS - Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, Programul ERASMUS + (2015-2018)Activităţi proiect

Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova. Finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România (2016-2019). Activităţi proiect

Consorţiul REM - Resurse electronice pentru Moldova (2001-prezent)

Cercetare şi dezvoltare în cadrul sistemului naţional de biblioteci (SNB), Repertoriu de lucrări, publicaţii şi activităţi ştiinţifice pe anii 2016-2017, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

„Sistemul Național de Biblioteci al Republicii Moldova: realizarea modelului strategic” 2015-2016, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Centrul de Documentare a ONU (2001 - prezent)
Centrul de Informare al Uniunii Europene (CIUE) (2011- prezent)
Punctul de Informare Documentare NATO (2010 - prezent)
Biblioteca Depozitară Regională a Băncii Mondiale (2003 - prezent)
Colecţia Institutului Cultural Român (2009 - prezent)
Colecţia Journal Donation Project (JDP) (1994 - prezent)
Colecţia Asociaţia Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „C. Negri” din Galaţi (1992 - prezent)
Colecţia Wilhelmi (2004 - prezent)
Colecţia DAAD -  Parteneriatul Germaniei cu Moldova: Universitatea din Landshnut în cooperare cu Serviciul German de Schimb Academic şi Compania Draxelmaier) (2013 - prezent)
Colecţia Institutului Goethe - Bucureşti (2003)
Colecţia LITUANIA (2010 - prezent)
Colecţia AGEPI (2007-prezent)