14-12-2021

erasmusReprezentanţii Bibliotecii Ştiinţifice Lina Mihaluţa, Mihaela Staver, Ludmila Răileanu, Valentina Topalo, Silvia Ciobanu, Olga Dascal au participat la sesiunea informativă specifică privind consolidarea capacităților Erasmus+ în învățământul superior (CBHE) - Apel de propuneri 2022 organizat de Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Biblioteca Ştiinţifică este membru al Consorţiului REM (Resurse Electronice pentru Moldova), parte a Consorţiului Internaţional Electronic Information for Libraries (EIFL) ce reuneşte parteneri din diferite ţări într-o reţea. Această organizaţie activând în colaborare cu bibliotecile din peste 40 de ţări în tranziţie din Africa, Asia, Europa şi America Latină, asigură accesul la cunoştinţe pentru educaţie, instruire, cercetare şi dezvoltare comunitară durabilă. EIFL este o organizaţie internaţională non-profit care administrează o gamă largă de programe şi evenimente menite de să sporească accesul la cunoştinţe.

Foto