23-12-2021

DONAŢII DIN PARTEA CADRELOR DIDACTICE USARB

Donaţie de la Institutul de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici”, Chişinău

inst matColecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB a primit în dar o nouă donaţie constituită din 20 exemplare ale lucrării Proceedings of Workshop on Intelligent Information Systems WII2021, October 14-15, 2021, Chişinău, editată la Chişinău : Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science, 2021; editori: I. Titchiev, C. Gaindric, venită de la Institutul de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici”, donate prin intermediul domnului Mircea Petic, doctor, conferenţiar universitar, Catedra de matematică şi informatică, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului USARB.
Această publicaţie include un spectru larg de subiecte legate de sistemele de informații inteligente, aplicații actuale în ceea ce privește dezvoltarea, implementarea și promovarea sistemelor și tehnologiilor informaționale emergente avansate. Printre autorii volumului distingem şi profesorul universitar: Mircea Petic.
Publicaţia va fi de real folos cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor de la Catedra de matematică şi informatică.

 

Donaţie din partea doamnei Corina Iavorschi, profesoară de limbă şi literatură română, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă”, Bălţi

iavorschiCorina Iavorschi, profesoară de limbă şi literatură română a donat Bibliotecii Ştiinţifice un set de cărţi ce abodează mai multe subiecte: lexicografia şi lexicologia limbii române, limbajul literar, traducerea din perspectiva semioticii, teorii despre geneza limbajului, limbajul şi estetica ritmului, resursele frazeologice ale limbilor şi actualizarea lor în text, elemente ale limbajului regional/dialectal.
Aceste resurse informaţionale vor fi utile cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor, liceenilor interesaţi de promovarea corectitudinii exprimării limbii române.

 

Donaţie din partea domnului Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială, şeful Secţiei Nord al AŞM

calceleavO nouă donaţie de carte, oferită de către Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, a completat colecţia Bibliotecii Ştiinţifice. Lucrarea Configurarea intelectualităţii în societatea contemporană / Valeriu Capcelea. – Bălţi : Indigou color, 2021, vine cu o abordare nouă, integrată, plurisdisciplinară şi panoramică despre esenţa şi manifestările inrelectualităţii în societatea contemporană, evidenţiind rolul, locul, menirea şi fenomenologia intelectualităţii în epoca post-modernă.
Monografia este destinată intelectualilor interesaţi de problemele sociale ale societăţii mileniului trei: filosofilor, eticienilor, sociologilor, istoricilor, politicilor şi altor cercetători din sfera socială şi umanistă. Studiul în cauză poate fi util şi pentru un cerc larg de cititori.

 

Donaţie din partea doamnei Victoria Ţarălungă, doctor, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de drept public

tsaralungaVictoria Ţarălungă, doctor, conferenţiar universitar a donat Bibliotecii Ştiinţifice USARB 10 exemplare ale lucrării Drept internaţional public : Manual / Alexandru Burian, Oleg Balan, Victoria Ţarălungă [et al.]. – Ediţia a 5-a / (completată şi actualizată). – Chişinău : [S. n.], 2021.
Manualul prezintă reacţia doctrinarilor din Republica Moldova la transformările şi schimbările în cadrul normativ din domeniul respectiv, care au avut loc pe parcursul ultimilor ani atât la nivel internaţional, precum şi naţional, în scopul completării cursului cu noi date şi informaţii privind reglementarea juridică a relaţiilor internaţionale.
Se adresează studenţilor (Ciclurile I, II, şi III) facultăţilor de drept şi facultăţilor de relaţii internaţionale ale universităţilor din ţară în scopul acordării unui suport ştiinţific valoros procesului de predare-învăţare-evaluare. Publicaţia poate servi şi în calitate de îndrumar în activitatea practică a specialiştilor în domeniul dreptului şi al relaţiilor externe din instituţiile statale şi nonguvernamentale.

 

DONATORI PARTICULARI

Donaţie din partea domnului Mugur Andronic, istoric, arheolog, scriitor şi publicist, Membru al Societăţii Scriitorilor Bucovineni, România

andronicColecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB a fost completată cu un lot de carte ce include 12 exemplare din domeniul istoriei. Autorul pune în lumină particularităţile unor fenomene de referinţă în istoria şi cultura românească şi anume: prezentarea evenimentelor în Bucovina de la începuturi până la epoca cuceririi romane a Daciei, contribuţiile cultural - ortodoxe medievale la formarea conştiinţei unităţii naţionale la români, elucidează sistemul austriac de forturi din Bucovina de la Gura Humorului.
Prin prezentare şi stil, cărţile se pot adresa nu numai specialiştilor, dar şi (cu unele excepţii informaţionale strict arheologice) publicului larg, iubitor de istorie.

 

Donaţie din partea domnului Radu Moţoc, secretarul Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” din Galaţi

motsok 1motsok 2Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB s-a îmbogăţit cu o nouă donaţie de carte oferită, cu generozitate, de către Radu Moţoc, inginer, secretarul Asociaţiei Pro Basaradia şi Bucovina, Filiala Galaţi, România, Membrul de Onoare al Senatului USARB. Donaţia cuprinde 16 exemplare în limba română. Fiecare publicaţiile poartă amprenta Ex libris „Bibliotheca Moţoc”.
Resursele informaţionale apar prin reproducerea anastatică a manuscriselor poeţilor: M. Eminescu, V. Voiculescu, G. Pituţ, I. Pillat, I. Minulescu, V. Alecsandri, Al. Macedonschi, I. Creangă, I. L. Caragiale, Ş. Baciu etc. în „Colecţia Manuscriptum”, coordonată de Alexandru Condeescu.
Vor fi utile tuturor utilizatorilor BŞ USARB.

 

Donaţie din partea domnului Vladimir Beșleagă, eseist, jurnalist, prozator, scriitor, traducător din Republica Moldova

beshleagaVladimir Beșleagă, eseist, jurnalist, prozator, scriitor a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice 2 exemplare ale lucrării Jurnal / Vladimir Beşleagă. – [Chişinău] : Polisalm, 2021. Fiecare exemplar are aplicată amprenta Ex libris: Vladimir Beşleagă, s. Mălăieşti.
Acest jurnal redă ceea ce simte şi vede în acestă lume autorul, este un prilej de profundă meditaţie asupra a ceea ce înseamnă Cuvânt, Spirit, Tăcere, Fapta Trupului: „...am fost aruncat în valurile lumii... am rătăcit - m-am zbătut – am greşit, am păcătuit... am încercat să fiu mai bun ca alţii cât am reuşit?”.
Publicaţiile vor utile pentru toţi utilizatorii BŞ USARB îndrăgostiţi de măiestria cuvântului scriitorului Vladimir Beșleagă.

 

Donaţie din partea doamnei Aliona Grati, critic și istoric literar, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar și autor de non-ficțiune din Republica Moldova

grati aColecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB a fost îmbogăţită cu 3 exemplare resurse informaţionale din domeniul istoriei şi literaturii române şi 4 exemplare publicaţii în serie ce abordează aspecte culturale şi literare, oferite, cu mult drag, de către Aliona Grati, critic și istoric literar, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar.
Publicaţiile vor fi de un real folos tuturor utilizatorilor interesaţi de unele secvenţe istorice care au avut loc între anii 1941-1944, legate de domnia Regelui Mihai şi atitudinea Sa faţă de Basarabia, preocupările scriitorului Vladimir Beşleagă ce vizează existena umană.

 

Donaţie din partea Irinei Paşteac, contabil la notar, fostă studentă la Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Științe Economice, USARB

pasteac 1pasteac 2Biblioteca Ştiinţifică a beneficiat de un set voluminos de carte venit din partea Irinei Paşteac, contabil la notar, fostă studentă la Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Științe Economice.
Resursele informaţionale sunt scrise în limbile: rusă, engleză, germană şi poloneză. Setul de carte include cărţi de lectură, povestiri pentru copii, îndrumare în metodica desfăşurării orelor de limbă engleză şi germană, predarea şi învăţarea teoriei traducerii şi literatura clasică rusă.
Documentele vor fi un suport didactic util pentru toţi utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice USARB.