23-12-2021

conf cercReprezentanţii Bibliotecii Ştiinţifice USARB Lina Mihaluţa, Valentina Topalo, Angela Hăbăşescu, Silvia Ciobanu şi Olga Dascal au participat în data de 23 decembrie 2021 la conferința online cu tema „Cercetarea în Biblioteconomie și Știința Informării: modalitate de a gândi și a acționa”, susținută de către Nelly ȚURCAN, profesor universitar, doctor habilitat, expert în cadrul Programului Național LecturaCentral.

Discursul s-a axat pe subiectul cercetării în bibliotecă. Au fost abordate motivele de a face cercetare în Biblioteconomie și Știința Informării, conectarea cercetării la practică, etica în cercetare, etapele practicii bazate pe dovezi, sursele de dovezi utilizate de bibliotecă şi căile, metodele de cercetare a nevoilor comunităţii.

În cadrul conferinţei, Ludmila Corghenci, șef Centrul de formare profesională continuă în biblioteconomie şi ştiinţe ale informării a prezentat lucrarea „Exploararea metodelor de cercetare în biblioteconomie şi ştiinţa informării” (Chişinău : Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”, 2021), semnată de profesorul universitar, doctor habilitat Nelly Ţurcan.

Foto