20-05-2022

excursie 1Tatiana GRIBINCEA, dr., conf. univ., şef catedră Relații Internaționale și Științe Socioumane, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chişinău, împreună cu studenţii anului 3, ciclu I Licenţă, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, USARB, au vizitat spaţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB. Margarita Iulic, Valentina Vacarciuc, bibliotecare în Secţia de Relaţii cu publicul, le-au familiarizat cu infrastructura, colecţiile, procesele tehnologice, resursele şi serviciile oferite utilizatorilor.