Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi aduce mulţumiri tuturor donatorilor care au îmbogăţit patrimoniul cu importante donaţii de resurse informaţionale, echipament tehnic şi mobilier!

Printre donatori regăsim AMBASADE / CONSULATE; ASOCIAŢII / FUNDAŢII / ORGANIZAŢII; PROIECTE; UNIVERSITĂŢI / INSTITUŢII / BIBLIOTECI din ţară şi din străinătate.

O contribuție extrem de importantă este cea a CADRELOR DIDACTICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI, care participă la constituirea colecţiei de patrimoniu documentar universitar din publicaţiile instituţionale şi de autor.

Un suport considerabil în completarea colecţiilor bibliotecii le revine donaţiilor din partea PERSOANELOR PARTICULARE şi juridice, atât din Republica Moldova, cât şi peste hotarele ei.

Donatorii care au facilitat la sporirea prestigiului colecţiilor din Biblioteca Ştiinţifică a USARB, prin valoroase donaţii de carte, rămân în istoria acestei instituţii superioare de învăţământ din nordul Republicii Moldova.