2017, 31 ianuarie - Adunare de producere privind raportul de activitate a BȘ USARB, 2016

adunarea producere

Cu un minut de reculegere în memoria regizorului, fostului Ministru al Culturii, Ion Ungureanu a început adunarea de producere din 31 ianuarie la Biblioteca Științifică USARB. Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii, a vorbit despre realizările Bibliotecii Științifice pe parcursul anului 2016 în raportul de activitate Competența și rolul Bibliotecii Științifice USARB în susținerea procesului de învățământ și cercetare științifică a BȘ USARB prezentat în cadrul Senatului.

Prezentarea a inclus toate realizările Bibliotecii pe parcursul anului 2016 și participarea sa în 3 Proiecte, care au adus un venit material, parţial în valoare 110 647 lei – 5 270 EURO. A menționat că, în ultimii trei ani resurse informaţionale parvenite din donaţii, schimb, proiecte includ mai bine de 1 535 510 lei – 73 120 EURO. La momentul actual, Biblioteca integrează 6 Centre, Punct de Informare, 3 colecţii internaţionale şi 10 colecţii particulare.

Participantă în 3 Proiecte, MISISQ - TEMPUS – Modern Information Service for Improvement Study Quality - Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor (2013-2016); Programul Erasmus + Capacity Building in Higher Education (CBHE) project „Library Network Support Services” (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming library services (LNSS), proiect nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018); Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova. Finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România (2016-2019), Biblioteca a beneficiat de echipament tehnic, platforma ExLibris Primo, a fost implementat WP3 Cultura informației, organizate traininguri de instruire; elaborarat Curriculum şi Fişa unităţii de curs Bazele Culturii informaţiei, cît și actualizat conţinutului cursului.

Raportul a mai inclus capitolul Biblioteca în cifre, sondajul de evaluare a satisfacției studenților şi cadrelor didactice privind competenţa şi rolul Bibliotecii Științifice USARB în procesul de studii şi cercetare ştiinţifică.

Valentina Topalo, șef Centru Activități infobibliotecare, a relatat despre participarea Bibliotecii Științifice USARB în Proiectul ERASMUS+ Capacity Building in the Field of Higher education Project (CBHE). Obiectivul de bază al proiectului este consolidarea, modernizarea bibliotecilor și îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități a personalului de bibliotecă în Instituțiile superioare de Învățământ în Armenia, Moldova și Belarus, prin dezvoltarea de biblioteci inovatoare ca suport pentru educație și învățare continua. În contextul participării în Proiect au fost menționate toate activitățile care au avut loc în perioada anului 2016:

  • Braşov, România 2016 - Prezentarea informativă în limba engleză despre Bălţi, USARB şi Biblioteca Ştiinţifică;
  • Asigurarea desfăşurării Trainingului ESP (English for Specific Purposes) - Engleză pentru scopuri specifice susţinut de formatorii internaţionali Jerald CAVANAGH BSc Econ, MSc, MA, Institute Librarian, Limerick Institute of Technology; Padraig KIRBY BA (Hons) HdipLIS MSc (LIS), Senior Library Assistant, Limerick Institute of Technology;
  • Participarea, împreună cu reprezentanţii a 9 instituţii de învăţământ superior - membrii Consorţiului LNSS, bibliotecari şi cadre didactice din Armenia, Belarus şi Moldova din cadrul programului European Erasmus+, susţinut de formatorii internaţionali Gerard Cullen, manager de proiect, Pyramid Group, Germania, Jerald Cavanagh, Director al bibliotecii Institutului Tehnologic din Limerick şi Padraig Kirby, Director-adjunct al bibliotecii Institutului Tehnologic din Limerick;
  • Organizarea şi promovarea seminariilor şi atelierelor de instruire cu bibiotecarii şi utiilizatorii: Zilele Accesului Deschis, Zilele Informării, Zilele Educaţiei Deschise, inclusiv cu bibliotecarii şcolari, de colegiu şi şcoli profesionale din raioanele de Nord ale Republicii Moldova;
  • Participarea la elaborarea Cursului Modular pentru bibliotecari, care va fi plasată ulterior pe platforma on-line, cu posibilităţi de descărcare şi imprimare.
  • Participare la elaborarea actelor legislative şi politicilor naţionale în domeniul biblioteconomic.
  • Organizarea Campaniei de formare a formatorilor privind Cultura Informaţiei în cadrul proiectelor internaţionale.

Grație proiectului personalul bibliotecii va fi echipat atât pentru a oferi instruire utilizatorii bibliotecii, dar și de a gestiona și opera, servicii moderne de calitate pentru a sprijini predarea, învățarea şi cercetarea.