21-06-2022

Întrunirea profesională a bibliotecarilor din învăţământul preuniversitar din Nordul Republicii Moldova, organizată de Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic Departamental, de comun acord cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a avut loc în data de 21 iunie 2022.

intrunire cbd

Şedinţa a fost deschisă de Lina MIHALUŢA, director adjunct BŞ USARB, care a salutat participanţii, accentuând rolul acestor întruniri profesionale pentru cunoaşterea şi monitorizarea activităţii bibliotecilor din învăţământul preuniversitar.

În deschiderea reuniunii, Lina Mihaluţa a relatat despre Simpozionul științific Anul Bibliologic 2021, Ediţia a XXXI-a, cu genericul IDENTITATEA BIBLIOTECII ÎN NOUA NORMALITATE: TENDINȚE ȘI PRIORITĂȚI 2021. De asemenea, a vorbit despre realizările Bibliotecilor şcolare din Zona Nord în anul 2021.

Prima parte a întrunirii a fost consacrată incluziunii digitale a bibliotecarilor, aspect important în vederea diversificării și implementării produselor inovaţionale și relevante pentru utilizatori.

Tatiana PRIAN, bibliotecar principal, a familiarizat asistenţa cu  modul de prezentare grafică a informației: INFOGRAFICE – reprezentări grafice al unor informaţii, date sau cunoştinţe.

Silvia CIOBANU, bibliotecar principal a insistat asupra Tehnicilor de elaborare a materialului promoțional - tip: pliant, afiș, banner, poster.

În partea a două a întrunirii au fost abordate probleme actuale cu care se confruntă bibliotecarii şcolari, aspecte privind Gestionarea și utilizarea fondului de manuale, Iuliana CASICO, specialist principal-metodist, Direcția Educație Drochia.

Lilia ABABII, bibliotecar BŞ USARB a fost concludentă în Problemele actuale şi de importanță pentru domeniu - redactarea unui articol vorbind despre reguli și norme de ghidare în procesul de redactare a unui articol științific.

Olga DASCAL, bibliotecar BŞ USARB a prezentat mai multe Resurse utile în ajutorul bibliotecarului din învăţământ.

Întrunirea specialiştilor din domeniul biblioteconomiei a fost şi de această data, o acţiune pronunţată pe necesitatea formării profesionale continue în susţinerea procesului de evaluare a bibliotecilor şcolare în 15 raioane din Zona de Nord şi mun. Bălţi.

Certificatele de participare, e-Portofoliul au fost difuzate online tuturor persoanelor implicate în acxest eveniment.

Foto