2017, 24 februarie - Conferința Symposia Investigatio Bibliotheca, Ediţia a IX-a, 2017

symposiaLa 24 februarie 2017 la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteconomic s-a desfăşurat ediția a IX-a a Conferinței Symposia Investigatio Bibliotheca cu genericul „BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: Laborator Upd@te v 3.0”. Conferinţa a desfăşurat lucrări pe ateliere. Valentina TOPALO a participat cu comunicarea, „Impactul şi durabilitatea proiectelor internaţionale implementate în Biblioteca Ştiinţifică USARB” în cadrul Atelierului nr.1 Bibliotecile universitare: experienţe şi inovaţii.
În ultimii 3 ani Biblioteca Ştiinţifică USARB este integrată în mai multe proiecte de colaborare internaţională Programul Tempus, Proiectul MISISQ Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor. Implementarea acestuia, în parteneriatul a 7 biblioteci universitare din R. Moldova.

Din aprilie 2016 bibliotecarii USARB participă în Proiectul ,,Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Moldova. Proiectul va finaliza în noiembrie 2019.
O altă oportunitate de a îmbunătăţi calitatea produselor şi serviciilor, dezvoltarea şi extinderea de competenţe noi, abilităţi de comunicare şi pregătirea continuă pentru a ţine pasul cu noile schimbări este participarea în Proiectul Erasmus+ al Uniunii Europene Consolidarea Capacităților în domeniul învăţământului superior. Servicii de suport pentru reţeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor (LNSS).
Din punctul de vedere al Proiectului Biblioteca din Reţea (LNSS), va îndeplini condiţiile durabilităţii: informare, schimb de experienţă, instruire şi consultanţă în domeniul dezvoltării durabile, asistenţă tehnică, facilitatarea procesului LNSS, acces şi participare la procesul de dezvoltare durabilă la nivel naţional şi internaţional.
Biblioteca din Reţea (LNSS) pentru Biblioteca Ştiinţifică USARB reprezintă:

  • Un nou mod de a-şi planifica, dezvolta şi asigura calitatea serviciilor;
  • Imagine clară privind modernizarea Bibliotecii, îmbunătățirea competențelor și abilităților personalului;
  • Soluţii locale de realizare a Modulelor curriculare;
  • Un diagnostic multimodular;
  • Un plan de acţiune de durată orientat spre dezvoltarea durabilă.