09-03-2017

Elena Harconiţa, director BŞ USARB şi Valentina Topalo, şef serviciu Activităţi Infobibliotecare, CD ONU, CIUE, au relatat despre participarea la întîilnirea în cadrul proiectului ERASMUS + Capacity Building in the Field of Higher Education (CBHE), Project Management Committee (PMC) Meeting : Library Network Support Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries [LNSS], desfăşurată la DRESDEN, GERMANIA, în data de 28 februarie - 4 martie 2016.

La această întîlnire a fost prezentat raportul privind realizările Bibliotecii Ştiinţifice USARB în cadrul Proiectului, inclusiv pilotarea Modulului 8 Politica de dezvoltare a colecţiilor de bibliotecă şi Proiectul Zilei de Sensibilizare Naţională privind Bibliotecile în ziua de 27 aprilie 2017.

Valentina Topalo a relatat despre vizita efectuată la Biblioteca de Stat Saxonă / Biblioteca Universităţii Tehnice din Dresda. http://www.slub-dresden.de

Elena Harconiţa, a prezentat informaţii despre participarea la activităţile în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”; Întâlnirea anuală de proiect și Workshopul profesional nr.4 „Cultura Informației” din 7-8 februarie 2017, implicaţii în realizarea Studiului sociologic privind evaluarea necesităților de modernizare a bibliotecilor universitare, organizat de Centrul Pro Comunitate.

La întâlnirea anuală în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” au fost acordate Certificate de participare la Școala de Vară (ediția a doua), care va avea loc în acest an la Galați, România, instituţiilor învingătoare în Maratonul naţional al arhivării publicaţiilor în repozitoriile instituţionale: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi; Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”; Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universității Agrare de Stat din Moldova.

Silvia CIOBANU, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi; Ana MUNTEAN, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei au beneficiat de cîte un Certificat pentru participarea la Concursul de Logo al Proiectului.

De asemenea, dna director a vorbit despre lucrările Atelierului de planificare strategică care a avut loc la 5-6 februarie 2017 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei, organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, facilitat de Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-M ASIST.