2017, 17 martie - Comunicat privind întrunirea profesională a bibliotecarilor din învăţământ din Nordul Republicii Moldova

comunicat bin În data de 17 martie 2017, la Biblioteca Ştiinţifică USARB a avut loc Atelierul Profesional al bibliotecarilor din învăţământ din Nord, la care au participat 60 de bibliotecari şcolari, de colegiu şi şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din OLSDI, zona de Nord a Republicii Moldova, raioanele Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rezina, Rîşcani, Sângerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi mun. Bălţi, bibliotecari universitari.

Organizatori: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, ABRM, Filiala Biblioteci de Învăţământ din Nord (BIN) a ABRM, Biblioteca Ştiinţifică - Centrul Biblioteconomic Departamental (Ordinul Ministerului Culturii al R.M. nr.02 din 13.01.2016) cu susţinerea Rectoratului  Universităţii de Stat „Alecu Russo”. Moderator: Elena Harconiţa, director BŞ USARB, Preşedintele Filialei BIN a ABRM, membru al Consiliului Biblioteconomic Naţional, membru al Consiliului Bibliotecilor din Învăţământ.

comunicat bin 2Prorectorul pentru studii cu frecvenţă redusă și formare continua, Gheorghe Neagu, conf. univ., dr., a salutat bibliotecarii, accentuând importanţa acestor colaborări şi menţionând  meritul Bibliotecii Ştiinţifice în calitate de Ambasador al Universităţii. Dl Prorector a oferit un set de materiale promoţionale şi postere USARB pentru difuzare absolvenţilor şcolilor şi liceelor din zona de nord în vederea opţiunii lor pentru studii  în  Universitatea bălţeană.

Ana Plămădeală, consultant superior la Ministerul Educaţiei, Direcţia e-transformare şi informatizare, a trecut în revistă (prin Skype) realizările bibliotecilor din învăţământ în anul 2016 şi prioritățile pentru anul 2017, a informat despre noutăţile legislative privitor la biblioteci, referindu-se la  componenta rubricii Consiliul Bibliotecilor din învăţământ de pe site-ul Ministerului Educaţiei de unde se poate lua act despre activitatea anuală a bibliotecilor din domeniul învăţământului. Doamna Ana Plămădeală are deosebitul merit de a creşte vizibilitatea bibliotecilor şcolare şi universitare prin inaugurarea şi menţinerea paginii respective pe site-ul Ministerului Educaţiei şi îndemnul adresat bibliotecarilor de a fi deschişi spre colaborare, organizarea diverselor reuniuni profesionale cu susţinerea autorităţii publice naţionale.

comunicat bin 1

Elena Harconiţa, director BŞ USARB, a transmis un mesaj de salut din partea Ecaterinei Rudacov, consultant la Ministerul Culturii, Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, care a asigurat aprobarea în curând a Legii cu privire la biblioteci şi majorarea salariilor bibliotecarilor cu 30%.

Elena Harconiţa a relatat despre Proiectul Legii cu privire la biblioteci, aprobat de Guvern în data de 25 ianuarie 2017, discutat la Comisia Parlamentară în data de 22 februarie 2017, chemând bibliotecarii să participe la activităţile Anului Aniversar 2017 - Biblioteca Naţională a Republicii Moldova - 185 de ani de la fondare. În planul BŞ USARB consacrat sărbătoririi celei mai importante Biblioteci din Republică, este inclusă şi realizarea unui poster privind Filiala BIN şi a filmului despre activităţile BIN-ului timp de câţiva ani.

Directoarea s-a adresat către colegi cu invitaţia de a sărbători în parteneriat Ziua Bibliotecarului din Republica Moldova şi Ziua Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile, inclusiv în cadrul Proiectului LNNS - Programul Erasmus+ , în data de 27 aprilie prin organizarea diverselor evenimente care ar accentua locul şi rolul Bibliotecii şi bibliotecarului în societate. De asemenea, Elena Harconiţa a prezentat  rezultatele Cercetării statistice anuale  6-c Activitatea Bibliotecilor Şcolare din Republica Moldova în anul 2016 şi studiul comparativ 2015-2016 privind bibliotecile şcolare din nordul Republicii (15 raioane şi mun. Bălţi).

Daria Zaricinaia, metodist, OLSDI mun. Bălţi, a relatat despre Decada bibliotecilor şcolare desfăşurată în conformitate cu planul anual al OLSDI în perioada 06.02 - 13.02.2017 în instituțiile de învățământ din mun. Bălţi. Promovarea activităţilor din cadrul Decadei în mediul on-line pe Blogul şi pagina Facebook a Filialei BIN, a fost reiterată de Mihaela Staver, bibliotecar principal, Serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate.

comunicat bin 5Atelierul a continuat cu prezentarea Standardului moldovenesc SM ISO 11620:2016 Indicatorii de performanţă pentru biblioteci: metode de calcul. Ludmila Răileanu, şef serviciu Comunicarea colecţiilor a trecut în revistă indicatorii noi, a prezentat mostre de calculare a indicatorilor în baza datelor statistice ale BŞ USARB. Ana Nagherneac, şef serviciu Cercetare informare bibliografică, a prezentat Nomenclatorul-cadru al proceselor şi operaţiilor tehnologice Ciclul V. Informare bibliografică şi documentară în biblioteca şcolară. Olga Dascal, bibliotecar principal, Centrul informatizare şi activităţi în reţea. Mediatecă, a trecut în revistă noi surse de informare electronică (link-uri utile, biblioteci virtuale, blog-uri, e-book, resurse tematice) în sprijinul bibliotecarilor din învăţământ. Tatiana Prian, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea, a informat despre modificările de ordin tehnic în Cercetarea statistică anuală, calcularea automata a Existentului Colecţiilor de bibliotecă şi a răspuns la întrebările ce ţin de redactările bazei de date BIN în Google Drive.

La capitiolul Organizare, Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate, a informat despre situaţia privind achitarea cotizaţiilor de membru al ABRM.
Un moment de profundă vibraţie a fost vizionarea compoziției literar-muzicale dedicată compozitorului Eugen Doga, Anul 2017 - Eugen Doga la 80 de mărţişoare, prezentată de Elena Ţurcan, bibliotecar, Serviciul Comunicarea Colecţiilor.

comunicat bin 3Întrunirea specialiştilor din domeniul biblioteconomiei la Bălţi, a fost şi de această data, o acţiune cu accent pe necesitatea formării continue în vederea recunoaşterii valorii bibliotecarului modern, creşterii aportului şi vizibilităţii bibliotecarilor în asigurarea unui învăţământ de calitate în Republica Moldova.

Participanţii reuniunii au intrat în posesia formatului electronic al tuturor materialelor informative şi didactice, urmând să le utilizeze în activităţile raionale şi instituţionale.

Aducem mulțumiri echipei pentru buna organizare a evenimentului: Ana Plămădeală, consultant, Direcţia e-transformare şi informatizare, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Elena Harconiţa, director Biblioteca Ştiinţifică USARB, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Lina Mihaluţa, director-adjunct, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Mihaela Staver, bibliotecar principal, serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Tatiana Prian, bibliotecar principal Centrul Informatizare şi activităţi în reţea, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Silvia Ciobanu, şef Centrul Marketing. Activitate editorială, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Angela Hăbăşescu, bibliotecar principal, serviciul Comunicarea colecțiilor, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Elena Harconiţa, director BŞ USARB