sensibilizare bib23...aprilie.. ZIUA BIBLIOTECARULUI în Republica Moldova http://lex.justice.md

SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ DE SENSIBILIZARE PRIVIND BIBLIOTECILE. PROGRAM

Library Network Support Services
Library National Awareness Week Inauguration Flash Mob
Scientific Library USARB. Library National Awareness Day 2017

Library National Awareness Day in USARB 2017[Resursă electronică] : [Raport] / Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizat: Elena Harconiţa, Aculina Mihaluţa, Valentina Topalo. – Bălţi, 2017

5 mai 2017. Ședința festivă dedicată Săptămânii Naţionale de Sensibilizare privind Bibliotecile - Zilei Bibliotecarului în Republica Moldova la BȘ USARB

FOTO

sens sedinta 1Ședința festivă dedicată Săptămânii Naţionale de Sensibilizare privind Bibliotecile s-a desfăşurat, la Biblioteca Ştiinţifică USARB în data de 5 mai 2017. În cuvântul de deschidere Elena HARCONIȚA, directorul Bibliotecii a relatat despre importanța Bibliotecii şi a Bibliotecarului în societate, trecând în revistă activitățile realizate cu prilejul Zilei Bibliotecarului în Republica Moldova, inclusiv participarea bibliotecarilor universitari la evenimentul din 3 mai care a avut loc în Casa Guvernului.

În Topul celor mai buni bibliotecari ai anului 2016 a intrat Tatina PRIAN, bibliotecar principal. Toate cinci lucrări prezentate la Concursul Naţional „Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării, editate în anul 2016” au fost premiate cu Diplome.

sens sedinta 2Rectorul USARB Ion GAGIM, prof. univ., dr. hab., a felicitat bibliotecarii cu sărbătoarea lor profesională, a vorbit despre rolul pe care îl are Cartea şi Biblioteca în viaţa Dumnealui personală, despre faţa umană a Bibliotecii, a mulţumit pentru contribuţiile importante ale Bibliotecii la procesul de instruire şi cercetare ştiinţifică universitară şi a înmânat Diplomele din partea Ministerului Culturii şi cel al Educaţiei: Diploma Ministerului Culturii În semn de apreciere a acţiunilor inovative în cadrul programelor informaţionale şi promoţionale cu prilejul Zilei Bibliotecarului doamnei Ludmilei RĂILEANU, șef serviciu; Diploma Ministerului Educației, pentru devotament în promovarea și diversificarea activităților cu publicul, contribuție substanțială la implementarea serviciilor inovative bazate pe lectură, merite deosebite în cultivarea dragostei de carte și cu prilejul Zilei Bibliotecarului doamnei Elena ȚURCAN, bibliotecar, responsabil de activitatea Oficiului Documente muzicale.

Au urmat Diplomele din partea USARB pentru performanţe deosebite în activitatea profesională şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului şi a Săptămânii Naţionale de Sensibilizare privind Bibliotecile înmânate Elenei STRATAN, Adellei CUCU, Nataliei CULICOV, Varvarei GANEA, Irinei ZALÂGAEVA.

sens sedinta 3Lia PASCARI, directorul Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi a venit cu un mesaj de felicitare și Diplome de mulțumire pentru colectivului Bibliotecii Ştiinţifice USARB, în semn de înaltă gratitudine și considerație pentru efortul depus la promovarea valorilor literare și naționale, pentru munca neobosită depusă în slujba cărții, pentru puterea de creație și perseverență pe tărâmul biblioteconomic, cu prilejul Zilei Internaționale a cărții și a Bibliotecarului, grupului de bibliotecari: Valentina TOPALO, şef Centru Manifestări culturale, CD ONU, CIUE, Ana NAGHERNEAC, şef serviciu Informare şi cercetare bibliografică, Mira GORE, bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecţiilor, Marina MAGHER, şef oficiu, Serviciul Comunicarea colecţiilor, Lilia IAVORSCAIA, bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecţiilor, Natalia LUCHIANCIUC, bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecţiilor, Margarita IULIC, bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecţiilor, Nelea LICHII, bibliotecar, Serviciul Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare. Indexare, Lina CRUGLOV, bibliograf, Serviciul Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare. Indexare, Svetlana CECAN, bibliotecar, Serviciul Organizarea şi conservarea colecţiilor.

 

5 mai 2017. Inaugurarea Bibliotecii la Fundaţia „Ecoul Cernobîlului”

FOTO

sens cernobil 1Valentina Topalo, şef Centru Manifestări culturale, CD ONU, CIUE, Biblioteca Ştiinţifică USARB a participat în data de 5 mai la inaugurarea BIBLIOTECII FUNDAŢIEI „ECOUL CERNOBÎLULUI”. Biblioteca Ştiinţifică USARB, participantă la Campania Naţională „Donează o carte pentru a schimba un destin”, a donat Fundației „Ecoul Cernobîlului” / Centrului „CRIS” 254 de volume din diverse domenii, oferind prin cărţile donate şansa la o nouă și mai bună viață persoanelor afectate de boli oncologice.

Campania Națională de colectare și donare a cărții pentru persoanele cu nevoi speciale a fost lansată în cadrul Proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin instruirea personalului și reformarea bibliotecilor” (2015 – 2018) al Programului ERASMUS+ „Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior” şi ZILEI NAŢIONALE DE SENSIBILIZARE PRIVIND BIBLIOTECILE.

sens cernobil 2Inițiativa a fost generată de preconizata inaugurare, pe 26 aprilie a.c. a Bibliotecii Fundației „Ecoul Cernobîlului”, ca un act de binefacere și de susținere a persoanelor de toate vârstele, suferinde de boli grave de pe urma catastrofei de la Cernobîl de acum 31 de ani.

Scopul campaniei l-a constituit sensibilizarea opiniei publice privind necesitățile de reabilitare, integrare, socializare și dezvoltare prin lectură a persoanelor cu nevoi speciale.

 

4 mai 2017. Expoziția „Lituania, într-un colet poștal” la Biblioteca USARB

FOTO

sens colet postal 1În data de 4 mai, în incinta Bibliotecii Științifice USARB a fost vernisată expoziția cu genericul „Lituania, într-un colet poștal”, de către Comisia Națională a Lituaniei pentru UNESCO și Ambasada Lituaniei la Chișinău.

Ambasadorul Lituaniei în RM, E.S. Rimantas Latakas a oferit Bibliotecii două lucrări: „Guilt and Atonement : the Story of 13 January”, autor Vytautas Landsbergis, Leidykla 2015 și Lithuanian Culture Guide: Set of 6 Books, 2014 ce vin să completeze colecția „Lituania”.

 

3 mai 2017. Participarea bibliotecarilor USARB la evenimentul festiv dedicat Zilei Bibliotecarului în Casa Guvernului

FOTO

sens casa guvernului 1Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, Lina Mihaluţa, director adjunct, vicepreședinte ABRM, Tatiana Prian, bibliotecar principal, Centrul de Informatizare și activităţi în reţea, au participat la evenimentul festiv dedicat Zilei Bibliotecarului în incinta Casei Guvernului. Lina Mihaluţa a prezentat comunicarea „Bibliotecile din Învăţământ susţin Progresul”. Pe parcursul evenimentului a fost proiectat filmul „Săptămâna Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile (27 aprilie-3 mai 2017), în sală fiind aşezate banere şi postere despre Proiectul Erasmus+ Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, impelementat de Biblioteca Academiei de Administraţie publică din Republica Moldova şi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

 

28 aprilie 2017. Program realizat în colaborare cu Facultatea Ştiinţele Educaţiei, Psihologie. Arte

FOTO

sens lectura 1În cadrul programului de activităţi dedicat Săptămânii Naţionale de Sensibilizare privind Bibliotecile - Zilei Bibliotecarului în Republica Moldova, în Centrul de Documentare a ONU / UE a Bibliotecii Ştiinţifice USARB, în colaborare cu Facultatea Ştiinţele Educaţiei, Psihologie. Arte a avut loc Lecturiada Studenţească - 2017.

Evenimentul a fost organizat în cadrul Zilelor Educaţiei şi Creaţiei Artistice, fiind moderat de Eugenia Foca, lect. univ. Catedra de ştiinţe ale educaţiei şi studenţii anilor 1-3.

Studenţii au prezentat din Cărţile cititite după cum urmează:
Ţîbuleac Tatiana: Mama care a avut ochii verzi - prezentare de Glavan Ana
Jim Rohn: Anotimpurile Vieţii - prezentare de Cojocari Natalia
Matia Cristina Tudose: Eu sunt femeie prezentare de Istrati Cristina
Aleksandr Duma: Dama cu camelii - prezentare de Vlada Ciubuc
sens lectura 2Studenţii au demonstrat că lectura cărţilor este foarte importantă în viaţa lor.
Valentina Topalo, şefa Centrului de Manifestări Culturale a vorbit despre Săptămâna consacrată Zilei Naţionale de Sensibilizare privind Bibliotecile şi Ziua Bibliotecarului în Republica Moldova, despre rolul important al cărţii, bibliotecii, bibliotecarului în societate.

Marina Magher, coordonatorul Centrului de Informare al României a prezentat expoziţia ,,Cărţi Aniversare 2017”, îndemnându-i pe studenţi şi profesori să lectureze din cărţile aniversare ale anului 2017.

 

28 aprilie 2017. Invitaţie la lectură. Botoşani-Ipoteşti

FOTO

sens botosani 1În cadrul Săptămânii consacrate Zilei Bibliotecarului în Republica Moldova şi Săptămânii Naţionale a Bibliotecilor în România, pe data de 28 aprilie, în Centrul de Informare al României, Biblioteca Științifică USARB, dr., Ala Sainenco, conf.univ., directorul Memorialului Ipoteşti, Centrul National de Studii „Mihai Eminescu", a prezentat Fondul Documentar Ipotești și Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”.

sens botosani 2La eveniment au participat studenții şi masteranzii de la Facultatea de Litere, ghidați de profesorii de la Catedra de limba română și filologie romanică şi Catedra de literatura română şi universală. Dna Ala Sainenco a vorbit despre oraşul Botoşani, menţionând remarcabilele locuri şi monumente ale acestei localităţi şi completând colecţiile CIR cu un set valoros de documente audio/video, reviste, broşuri, seturi de cărţi poştale, pliante.

 

28 aprilie 2017. Seminar al tinerilor cercetători din nordul R. Moldova „Тут моя iсторiя живе”

FOTO

sens istoria 1În ziua de 28 aprilie 2017, în sala de conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice USARB a avut loc seminarul ştiinţifico-metodic „Тут моя iсторiя живе”, organizat de Catedra de slavistică a Facultăţii de Litere USARB. Evenimentul a fost deschis de dr. Lilia Trinca, conf.univ., decanul Facultăţii de Litere, care a vorbit despre importanţa acestei activităţi pentru cunoaşterea plaiului natal şi obţinerea abilităţilor de cercetare a istoriei locale.

În cadrul seminarului, condus de dr. Diana Ignatenco, conf. univ., au fost prezentate comunicări despre istoria, tradiţiile şi cultura satelor ucraineşti din Nordul Moldovei. La eveniment au participat studenţi şi profesori de la facultatea de Litere, elevi şi profesori din şcolile cu predarea în limba ucarineană din regiunea de Nord a Republicii Moldova. Gherda Palii, bibliotecară în BŞ USARB, a prezentat expoziţia de documente „Тут моя iсторiя живе” din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice şi a relatat participanţilor despre Săptămâna de Sensibilizare privind Bibliotecile şi Ziua Bibliotecarului. În finele activităţii oaspeţii au fost ghidaţi prin spaţiile Bibliotecii.

 

27 aprilie 2017. Flashmob organizat în cadrul Săptămânii Naţionale de Sensibilizare privind Bibliotecile

FOTO

sens flashmob 1În cadrul Săptămânii Naţionale de Sensibilizare privind Bibliotecile în campusul universitar a avut loc un Flashmob cu participarea elevilor de la Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”, organizat de Victor MORARU, director adjunct pentru educație, Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” și Valentina TOPALO, şefa Centrului Activităţi Info-Documentare, BȘ USARB. Prin Flashmob-ul organizat, participanții și-au propus să informeze publicul larg despre importanța cărților, rolului Bibliotecilor, care sunt percepute ca triunghiul cunoaşterii.

 

27 aprilie 2017. Dezbateri publice la subiectul Cartea tipărită vs e-book la Biblioteca Științifică USARB

FOTO

sens dezbateri 1În ziua de 27 aprilie 2017, conform programului Săptămânii consacrate Zilei Bibliotecarului în RM și a Zilei Naţionale de Sensibilizare privind Bibliotecile „Biblioteca Ta - Progresul Tău”, în Biblioteca Ştiinţifică USARB, Centrul de informare al României au avut loc dezbateri publice privind Cartea tipărită vs e-book. Evenimentul a fost deschis de Valentina Topalo, şef serviciu Activităţi Infobibliotecare, CD ONU, CIUE care a relatat despre Săptămâna de Sensibilizare privind Bibliotecile şi Ziua Bibliotecarului, sărbătorită anual la 23 aprilie în Biblioteca Ştiinţifică USARB, cât şi în întreaga ţară.

sens dezbateri 2În cadrul evenimentului Ala Lîsîi, bibliotecar principal, a prezentat o sinteză pe marginea studiului Cartea electronică în percepţia utilizatorilor, iar Marina Magher, şef oficiu, a prezentat expoziţia on-line Cărţi aniversare 2017.

Studenţii Facultăţii de Litere, specialitatea Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării, supervizaţi de Anatol Moraru, lector superior, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi România au polemizat asupra rolului cărţii tipărite versus carte electronică, avantajele şi dezantajele cărţii tipărite şi a lecturii on-line. Anatol Moraru, a intervenit cu exemple despre carte, atitudinea cititorului faţă de cartea de orice format, faţă de bibliotecă. Studenţii au optat, cinzeci la cinzeci, atât pentru cartea tipărită cât şi pentru formatul ei electronic.

 

27 aprilie 2017. Gala Personajelor Literare (Cosplay) în Clubul Cărţii BȘ USARB

FOTO

sens cosplay 1Conform Programului Zilei Naţionale de Sensibilizare privind Bibliotecile, 27 aprilie - 3 mai, în Clubul Cărţii, Biblioteca Științifică USARB a fost organizată Gala Personajelor Literare (Cosplay), coordonator Valentina TOPALO, şefa Centrului Manifestări Culturale. La eveniment au participat studenții de la Facultatea Științe ale Educației, Psihologie și Arte cu teatralizarea personajelor din diverse povești, ghidați de dr. Lora Ciobanu, decanul Facultății și Angela BEJAN, lect. univ.

Elevii Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”, însoțiți de Ana Amoașii, profesoară de limba și literatura română, au debutat în personaje costumate din oprele românești ( Nică, din „Amintiri din copilărie”, Otilia – romanul „Enigma Otiliei”, „Mara”, Ioan Slavici, etc.). Toate personajele costumate au fost interesante, iar participanții merită apreciere pentru efortul depus în realizarea costumului și prezentarea personajului. La eveniment au participat elevi, studenți, profesori și bibliotecari.

 

27 aprilie 2017. Conferință științifico-practică internațională pe tema Managementului educaţional

FOTO

sens conf st 1La data de 27 aprilie, în cadrul Săptămânii Naţionale de Sensibilizare privind Bibliotecile, Elena Harconița, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB a participat la Conferința științifico-practică internațională „Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare”, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie. Comunicările din cadrul celor opt secțiuni ale conferinței științifice-practice internaționale s-au axat pe diverse teme, cu comunicarea Managementul inovațional – provocare pentru științele educației a participat și Angela Hăbășescu, bibliotecar principal USARB. În cadrul conferinței, în campusul universitar a avut loc un Flashmob cu participarea studenților.

 

27 aprilie 2017. Vizita expertului Corneliu DRUGA, Proiectul LNSS la Biblioteca Științifică USARB

FOTO

sens expert vizit 1În data de 27 aprilie Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi i-a avut ca oaspeți pe Corneliu DRUGA, expert Internațional, Proiectul LNSS, Programul Erasmus+, profesor la Universitatea Transilvania din Brașov, România și Doamna Rodica Sobieschi–Camerzan, directoarea Bibliotecii Științifice a Academiei de Administrație Publică din Chișinău. Invitații au avut o discuție despre Proiect cu Doamna doctor Valentina PRIȚCAN, conf. univ., după care au fost ghidați prin spaţiile Bibliotecii de către Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB. Domnul C. DRUGA a lăsat impresiile sale despre cele văzute în Cartea de Opinii şi sugestii a BŞ USARB.

 

26 aprilie 2017. Conferinţa de Inaugurare a Săptămânii Naţionale de Sensibilizare privind Bibliotecile

sens inaugurare 1Săptămâna consacrată Zilei Bibliotecarului în RM și a Zilei Naţionale de Sensibilizare privind Bibliotecile „Biblioteca Ta - Progresul Tău”, a început în Biblioteca Științifică USARB cu Conferinţa de Inaugurare a evenimentului.

Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii a felicitat colegii cu sărbătoarea profesională, i-a felicitat pe cei care se dăruie cu tot sufletul acestei profesiuni. Ziua Bibliotecarului se sărbătoreşte începând cu anul 2001, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1774 din 21.11.2000, iniţial la 5 octombrie, apoi după modificarea din 08.02.2010, la 23 aprilie. În Decret sunt stipulate următoarele: „Având în vedere vechimea şi rostul profesiei de bibliotecar în spaţiul nostru istoric, cinstind memoria iluştrilor personalităţi din panteonul naţional care au îmbrăţişat această profesie, apreciind aportul pe care l-a adus şi îl aduc biblioteca şi bibliotecarul la dezvoltarea culturii ţării noastre, recunoscând că această instituţie şi această profesie joacă un rol important în dezvoltarea societăţii informaţionale şi luând în considerare propunerea Asociaţiei Bibliotecarilor “

Ziua profesională a Bibliotecarului din Republica Moldova coincide cu Ziua Internaţională a Cărţii şi Drepturilor de Autor, instituită în anul 1995 la conferinţa generală a UNESCO.

Ideea marcării zilei de 23 aprilie a venit din Spania, unde are loc anual Festivalul Trandafirilor şi este sărbătorit Sfântul Gheorghe, în acelaşi timp fiind comemorat Miguel de Cervantes, alături de Wiliam Shakespeare, trecuţi în neant în anul 1616. În această zi fetele şi femeile primesc flori, iar bărbaţii – cărţi.

Directorul general al UNESCO, Irina Bokova, a declarat că „Ziua mondială a cărţii şi a drepturilor de autor reprezintă o oportunitate de a evidenţia puterea cărţilor pentru promovarea viziunii noastre a cunoştinţelor societăţii, care suni incluse, pluraliste, echitabile, deschise şi participative pentru toţi cetăţenii”.

sens inaugurare 2Elena Harconiţa a trecut în revistă Programul activităţilor, inclusiv şi a Zilei Naţionale de Sensibilizare (transferată de la 27 aprilie la 4 mai), ce se vor desfăşura în această săptămână în vederea promovării Cărţii, Lecturii, Bibliotecii şi Bibliotecarului: prezentări ale Colecţiilor de carte rară, Cărţi aniversare - 2017, Mari bibliologi din Republica Moldova; Gala personajelor literare (Cosplay); Invitaţie la lectură - conf. univ. dr., Ala Sainenco prin prezentarea Fondului Documentar Ipotești și a Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu”, Botoșani; dezbatere publică Carte tipărită vs e-Book; seminarul tinerilor cercetători din Nordul R. Moldova despre istoria localităţii de unde vin, concurs cu participarea Diasporei Ucrainene în RM şi a Catedrei de slavistică etc.

Din partea Instituţiei şi a Bibliotecii au fost aduse mulţumiri pentru activitatea distinctă, pentru diverse succese realizate pe anumite procese pe parcursul anului 2016. Diplome de merit au fost oferite bibliotecarilor: Elena Cristian pentru implicaţii în actualizarea politicii de dezvoltare a Bibliotecii, componentă a realizării Proiectului ERASMUS+; Svetlana Şişcanu pentru implementarea creativă a Modulului Achiziţii, softul ALEPH; Mihaela Staver pentru iniţierea indexării lucrărilor USARB în ZENODO; Ala Lîsîi pentru studiul Cartea electronică în percepţia utilizatorilor; Olga Dascal, Angela Hăbăşescu, Snejana Zadainova pentru participare eficientă în programele dedicate utilizatorilor; Valentina Vacarciuc, Aliona Purici pentru implicaţii active în dezvoltarea RI ORA USARB; Gabriela Cazacu pentru prezentarea captivantă a achiziţiilor recente în Zilele Informării; Galina Belcovschi pentru atitudine responsabilă şi creativă.

Au urmat prezentările: Elena Cristian Din colecţia de cărţi rare; Svetlana Cecan Valori bibliofile cu supralibros şi ex-libris în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB; Cărţi cu autograf şi dedicaţii în colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB; Marina Magher Cărţi aniversare 2017.

În continuarea conferinţei, Elena Harconiţa a relatat despre participarea Bibliotecii la Simpozionul ANUL BIBLIOLOGIC 2016 „Biblioteca Națională a Republicii Moldova – platformă de incluziune profesională pentru comunitatea bibliotecară”, ediția a 26-a din 29 martie 2017 cu comunicarea Efectele proiectelor internaţionale asupra bibliotecilor academice şi Săptămâna Naţională de Sensibilizare privind Biblioteci, postere, filme şi prezentarea lor prin care s-a remarcat/evidenţiat colaborarea fructuoasă cu Biblioteca Naţională a RM, realizările Centrului Biblioteconomic Departamental şi a Filialei BIN-Biblioteci de învăţământ din Nord Bălţi a ABRM.

Prezenţa Bibliotecii, a dnei directoare Elena Harconiţa şi a colegilor la acest Simpozion a fost înalt apreciată prin scrisoarea de mulţumire şi respect din partea Bibliotecii Naţionale a RM, a directorului general Elena Pintilei, care a remarcat interesul care l-a suscitat comunicarea Efectele proiectelor internaţionale asupra bibliotecilor academice şi Săptămâna Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile privind experienţele reprezentative, inovaţiile la capitolul implementării priorităţilor anului 2016 de BŞ USARB şi BŞ AAPM, сonţinutul şi prezentarea grafică a posterelor precum şi prestanţa în cadrul prezentării acestora.

sens inaugurare 3În numărul 1-2 a revistei naţionale Magazin Bibliologic, ediţie aniversară - 185 de ani ai BNRM, au fost publicate 3 articole ale bibliotecarilor universitari bălţeni privind implementarea Proiectului TEMPUS MISISQ: Mihaela Staver, Olga Dascal, Snejana Zadainova, Anişoara Nagherneac, Marina Magher. Participanţii au luat act de lucrările donate de BNRM: Alexe Rău. Ontologia scrisului: originea. evoluţia. funcţii; Calendar Naţional 2017; Magazin Bibliologic, nr. 1-2, 2017, precum şi de achiziţiile de la Camera Naţională a Cărţii: CZU. Clasificarea Zecimală Universală: Tabele prescurtate, Chişinău, 2017, cu modificările de ultimă oră şi Metodologia de aplicare a GOST-ului 7.1-2003 “Библиографическая запись. Библиографическое описание : Общие требования и правила составления”, coordonator Valentina Chitoroagă, Chişinău, 2016.

În finalul Conferinţei Dna Director, a felicitat încă o dată şi a mulţumit bibliotecarilor pentru implicare cu dăruire în activitatea profesională, deschidere pentru variate şi diverse instruiri, integrarea în toate inovaţiile, atât instituţionale cît şi din exterior, dar pe care vrem să le prindem şi să le implementăm în instituţia noastră, pentru a demonstra cu adevărat rolul şi importanţa bibliotecarului modern şi utilitatea serviciilor oferite de acesta.

 Expoziţii tematice on-line

Bibliotecarul – om de cultură, creator, formator, furnizor de informaţii calitative
Bibliologi notorii ai Republicii Moldova
Din colecţia de cărţi rare
Cărţi cu autograf şi dedicaţii în colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB
Valori bibliofile cu supralibros şi ex-libris în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB
Cărţi aniversare în anul 2017
Bibliotecarul universitar – formator, consilier, partener în educaţie şi cercetare
Istoria vizuală : Enciclopedii istorice în imagini (din colecţia Oficiului de referinţe bibliografice
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi bibliotecarilor universitari 2010-2017
Contribuţiile ştiinţifico-didactice ale profesorilor şi bibliotecarilor universitari : 2017
Resurse informaţionale pentru percepţia dizabilităţii în societate