11-01-2023

Eminescu mereu Eminescu

Expoziția este consacrată Poetului Național Mihai Eminescu şi Zilei Naţionale a Culturii. Sunt expuse documente din colecția Bibliotecii Științifice USARB privind viața și opera poetului documente din colecția de carte rară, ediții de lux şi bibliofile, referințe critice ale eminiscologilor din Republica Moldova, România, care au scris pagini memorabile despre autorul Luceafărului, urmat de compartimentele Eminescu în publicații periodice, Eminescu în teatru și film, Eminescu în numismatică, în muzică, în filatelie, în bibliografii.