09-02-2023

evaluarea bsÎn anul 2022, bibliotecile din învățământul preuniversitar (școli, gimnazii, licee) au fost evaluate, conform criteriilor stipulate în Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor.

În data de 9 februarie, a avut loc o sesiune informativă de sinteză pentru personalul din bibliotecile școlare (gimnazii și licee), reprezentanți ai administrației publice locale, fondatori al bibliotecilor din Zona Nord, care au fost informaţi despre rezulatatele evaluării  bibliotecilor din învăţământul preuniversitar şi familiarizaţi cu recomandările membrilor comisiei de evaluare. Subiectele abordate:

  • evaluarea ca impact asupra imaginii bibliotecii din învățământ;
  • indicatori statistici și de performanță;
  • recomandări și sugestii de îmbunătățire a dosarelor – impact pentru activitatea profesională;
  • orientări pentru dezvoltarea competențelor în biblioteconomie și științe ale informării; cunoașterea/informarea formabililor privind rezultatele evaluării bibliotecilor din învăţământ

Experți: Ecaterina RUDACOV, Ministerul Culturii al Republicii Moldova; membrii Comisiei de Evaluare a Bibliotecilor din Învățământ – Diana SILIVESTRU, Ludmila CORGHENCI, Aculina MIHALUȚA, Ecaterina SCHERLET, Tamara CROITORU, Svetlana JAVELEA.

Foto