10-03-2023

directorAzi, 10 martie 2023, Rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, dr., conf. univ. Natalia Gaşiţoi a prezentat colectivului BŞ USARB noua directoare, Lina Mihaluţa. Doamna Rector i-a dorit succes noii directoare, subliniind că îi revine o mare responsabilitate, care necesită muncă asiduă pentru dezvoltarea instituţiei cărţii, venind cu idei şi soluţii pentru îmbunătățirea serviciilor de bibliotecă, modernizarea spaţiilor bibliotecii.

La fel în cadrul evenimentului, au fost discutate un şir de subiecte utile ce vin în susţinerea instruirii şi cercetării, precum şi asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în viitoarea carieră a studenţilor şi a cadrelor didactice.

Lina Mihaluţa, Directoarea BŞ USARB a mulțumit pentru încrederea acordată și a precizat că va depune tot efortul pentru ca Biblioteca să cunoască o continuitate frumoasă, care să ofere mari perspective de documentare şi informare comunităţii academice.

Echipa Bibliotecii Ştiinţifice USARB îi doreşte multă putere, energie, sănătate, mai multe victorii și realizări în noua funcție, un potențial și mai mare, oportunități largi și perspective permanente!

Felicitări! Mult succes și realizări, doamnă directoare Lina Mihaluţa!

Foto