29-05-2023

sieaSăptămâna Internaţională a Educaţiei Artistice, proclamată în anul 2012 de Conferinţa Generală a UNESCO pentru a patra săptămână a lunii mai, a fost inaugurată la Biblioteca Ştiinţifică a USARB în data de 23 mai. Activităţile din cadrul Salonului Muzical, pe parcursul săptămânii, au inclus prezentări de expoziţii ofline şi online, audiţii, excursii virtuale şi tradiţionale… Studenţii au avut posibilitatea să vizioneze fragmente din filme artistice şi documentare conform programului:

Elena Ţurcan, coordonatorul Salonului Muzical, a prezentat 2 expoziţii cu subiectul MUZICA: Ciprian Porumbescu – un cântăreţ al neamului (170 de ani de la naştere: 14 octombrie 1853 - 06 iulie 1883), însoţită cu cadre din filmul artistic „Ciprian Porumbescu” şi Eugeniu Coca – violonist, violist, dirijor și compozitor (130 de ani de la naştere: 15 aprilie 1893 - 09 ianuarie 1954);

Bibliotecarele Veronica Barbaroş şi Natalia Luchianciuc, în prezentările lor, au subliniat importanţa LITERATURII: Biblioteca pentru toţi. Colecţia Nobel (selecţii)  şi Aniversările anului în literatură 2023;

O altă prezentare cu subiectul SCULPTURA prin Alexandru Plămădeală - sculptor, pictor, grafician (135 de ani de la naştere: 9 octombrie 1888 - 15 aprilie 1940) a fost susţinută de Valentina Vacarciuc, bibliotecară în Secţia Relaţii cu publicul. Prezentarea a fost animată cu cadre din filmul documentar „Statuia lui Ștefan cel Mare şi Sfânt”;

Informaţie despre Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bălţi cu genericul TEATRUL: Cuvânt, privire, gest... a inclus prezentarea Angelei Hăbăşescu, şefă oficiu;

Date despre colecţia electronică a Mediatecii, cu tematica Forța artei pentru dialog, au fost oferite utilizatorilor de Olga Dascal, bibliotecară, responsabilă de activitatea Mediatecii;

S-a bucurat de succes expoziţia Символы женственности в истории живописи organizată de bibliotecara Marina Şulman;

Semnificativă a fost prezentarea Liliei Ababii, Centrul de Informare al României cu tematica ARTA POPULARĂ românească - izvor de veşnicie. Sufletul românesc se purifică şi vibrează admirând frumusețea artei în lemn, lut, piatră, costumul naţional şi dansul popular, credința ...

La activităţile Salonului Muzical au participat 51 studenţi din grupele PE11-12Z a Facultăţii Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie. Arte; grupele EF31Z, EG31Z, ES31Z a Facultăţii de Filologie; grupa DR11Z a Facultăţii Drept şi Ştiinţe Sociale şi grupele PP11Z, PE11Z, MI21Z, EI21Z a Facultăţii Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului împreună cu profesorii: Eugenia Foca, asist. univ., drd., Viorica Cebotaroş, conf. univ., dr., Lilia Răciulă, conf. univ., dr. şi Lilia Nacai, asist. univ., drd.

Activităţile consacrate Săptămânei Internaţionale a Educaţiei Artistice au scos în evidenţă forţa nesecată a artei (muzica, literatura, teatru, sculptura, pictura, arta populară) pentru dialog, coeziune socială și pace. Educația artistică este una dintre activităţile-cheile pentru deblocarea potențialului culturii și diversității culturale în formarea noilor itinerare către pace și dezvoltare durabilă.

Foto

Book titled 'Salonul muzical 2023 Biblioteca Ştiinţifică a USARB'