16-06-2023

În data de 15 iunie 2023, a avut loc întrunirea profesională pentru bibliotecarii din învăţământul preuniversitar din Nordul Republicii Moldova, organizată de Biblioteca Ştiinţifică a USARB - Centru Biblioteconomic Departamental, de comun acord cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova.

La eveniment au participat 71 bibliotecari (şcolari, de colegiu şi şcoli profesionale) şi specialişti-responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţământul profesional tehnic, din raioanele de Nord: Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Râşcani, Rezina, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi mun. Bălţi.

Şedinţa a fost moderată de către Lina MIHALUŢA, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice a USARB şi Mihaela STAVER, bibliotecară principală, Centrul de Cercetare şi activitate metodologică.

La deschiderea întrunirii, Lina MIHALUŢA a adresat un mesaj de bun venit celor prezenţi, menţionând importanţa atelierelor profesionale şi încurajând implicarea activă în discuții, crearea unui dialog deschis care va ajuta să se obțină din cele mai bune rezultate în cadrul întrunirii.

Invitata evenimentului a fost Diana SILIVESTRU, consultant principal, Direcția Arte, Industrii Creative și Educație Artistică, Ministerul Culturii, care a menţionat, în alocuţiunea sa, că Biblioteca Ştiinţifică a USARB are o cultură şi o vizibilitate aparte, oferind diverse instruiri bibliotecarilor din reţea.

Diana SILIVESTRU a prezentat bibliotecarilor statistici şi orientări de perspectivă privind evaluarea bibliotecilor din învăţământ (şcoli, gimnazii, licee), Zona Nord în anul 2022, răspunzând la o serie de întrebări cu privire la evaluare.

În continuarea şedinţei, Lina MIHALUŢA a trecut în revistă cele mai importante evenimente profesionale: Simpozionul „Anul Bibliologic” 2022 şi Conferința Zonală 2023, care a avut ca genericul „Bibliotecile în susținerea incluziunii digitale, sociale și culturale a membrilor comunității”.

Această întâlnire a avut drept scop de a reuni bibliotecarii școlari din zona de Nord pentru a discuta despre aspectele legate de practica lor profesională, pentru a învăța unii de la alții și pentru a se conecta într-un mediu de învățare și dezvoltare profesională.

Despre importanţa promovării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Obiectivul 4. Educaţie de calitate prin prisma activităţilor infodocumentare a relatat Valentina TOPALO, bibliotecară principală, coordonatoarea Centrului de Informare al Uniunii Europene din cadrul BŞ a USARB.

Tatiana PRIAN, directoare adjunctă, a prezentat tabloul statistic al Bibliotecilor Şcolare din Nordul Republicii Moldova în 2022,  cu cele mai recente explicaţii şi recomandări.

Elena CRISTIAN, şefă serviciu, Lina MIHALUŢA, BŞ a USARB au prezentat noul Regulament privind gestionarea colecţiilor de bibliotecă, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 196 din 03.10.2022.

Un alt subiect prezentat şi discutat în cadrul întrunirii a fost UNESCO – Cultura informaţiei în bibliotecile preuniversitare. Valentina TOPALO (prezentatoarea) a menţionat că noua carte de Informare şi Educaţie Media de la Unesco sau noul curriculum privind Cultura Informaţiei, absolut necesar în lumina noilor evoluții în domeniul digital, inclusiv inteligența artificială, include diverse module detaliate care acoperă gama de competențe necesare pentru a naviga în ecosistemul de comunicații de astăzi orientat spre dezvoltare durabilă şi educaţie culturală.

Educația informală a personalului de specialitate, din bibliotecile din învățământ, are o importanță semnificativă pentru dezvoltarea profesională continuă a acestora și pentru asigurarea unui mediu de învățare și cercetare de calitate în instituțiile din învățământ. Acest subiect a fost cercetat şi pus în discuţie de bibliotecarele Margarita IULIC, Valentina VACARCIUC în comunicarea Educaţia informală a personalului de specialitate din bibliotecile din învăţământ.

Mihaela STAVER, Centrul de Cercetare şi activitate metodologică, BŞ USARB, a vorbit despre importanţa Diagramei Venn (modulul Aplicaţii), care poate fi un instrument util în explicarea și înțelegerea diferitor concepte. Prin reprezentarea vizuală a relațiilor și a suprapunerilor între concepte, categorii, idei, elevii pot obține o mai bună înțelegere și pot vizualiza conexiunile dintre ele.

Olga DASCAL, bibliotecară, a expus publicului informaţie despre Resursele utile în ajutorul bibliotecarului din învăţământ, punând accent pe publicaţiile periodice profesionale autohtone şi străine, platformele electronice cu materiale didactice digitale destinate profesorilor, bibliotecile electronice cu conţinuturi digitale, ce pot fi descărcate pentru diversificarea resurselor oferite de bibliotecile din învăţământ.

În cadrul acestei întruniri, participanţii au avut oportunitatea de a explora resurse inovatoare și de a discuta despre provocările specifice cu care s-au confruntat în cadrul activității, adresând întrebări, oferind feedbackuri constructive.

Această întâlnire a avut drept scop reunirea bibliotecarilor școlari din zona de Nord, pentru a discuta despre aspectele legate de practica lor profesională, pentru a învăța unii de la alții și pentru a se conecta într-un mediu de învățare și dezvoltare profesională creativă.

Participanţilor li s-au oferit certificate şi e-Portofoliul cu materialele prezentate, expediate prin e-mail.

Program

Foto