27-10-2023

zig zag mariaÎn Sala de conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, la 27octombrie 2023 a avut loc întâlnirea cu MARIA ȘLEAHTIȚCHI, critic literar, poetă, eseistă și dramaturg, doctor habilitat în filologie, cercetător știinţific, Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Membru al Uniunii Scriitorilor din România și al PEN – Centrului Internaţional, filiala Chişinău, decorată cu Medalia „Mihai Eminescu” a Republicii Moldova, Ordinul „Gloria muncii” al Republicii Moldova, Premiul Național, decernat de Guvernul R. Moldova pentru contribuţii substanţiale cu impact considerabil la dezvoltarea societății, ştiinţei, tehnologiilor, culturii, artei şi sportului, la promovarea principiilor morale/umanitare, precum și la consolidarea valorilor, patrimoniului şi imaginii Republicii Moldova.

Evenimentul a fost organizat de administrația și elevii Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți în parteneriat cu Biblioteca Științifică .

Întrunirea a fost deschisă de către directorul Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul USARB, Anatol Moraru, care a salutat prezența MARIEI ȘLEAHTIȚCHI.

Ședința Clubului Zig-Zag Café a fost moderat de Ecaterina Nichiforeac şi Amina Arap, elevele grupei 404, iar gazda evenimentului – Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți – a fost reprezentată de Valentina Topalo, bibliotecară principală, coordonatorea Centrului de Documentare a ONU și a Centrului de Informare a Uniunii Europene, și de Svetlana Cecan, bibliotecară la Secţia Devoltarea resurselor informaţionale Organizarea şi conservarea colecţiilor, au punctat detalii despre viața și activitatea scriitoarei şi cercetătoarei ştiinţifice MARIA ȘLEAHTIȚCHI.

Experiența acumulată a fost reprezentată în documente, cărţi, reviste, demonstrată fiind şi contribuţia în susţinerea Accesului Deschis şi Ştiinţei Deschise în Republica Moldova. Cei prezenţi au fost îndemnaţi să cunoască expoziţia de pe pagina Bibliotecii Ştiinţifice.

Elevii Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, grupele 404 și 104, dirijați de către profesoara de limbă franceză, Lucia Covalciuc şi Valentina Topalo, Centrul Manifestări Culturale, au recitat din creația poetei MARIA ȘLEAHTIȚCHI.

Diana Voloşanovschi și Tatiana Sîrbuleţ, grupa 104, au interpretat piesa compozitorului Eugen Doga „Gingaşa şi tandra mea fiară”, precum şi „Umbra” din repetoriul lui Nicu Alifantis.

În contextul evenimentului, poeta MARIA ȘLEAHTIȚCHI a apreciat mult atât selecția textelor, cât și emoția transmisă de elevi prin textele recitate, urmate de întrebări şi răspunsuri sincere, toți cei prezenți având posibilitatea să afle mai multe despre activitatea scriitoarei MARIA ȘLEAHTIȚCHI.

Despre dimensiunile creaţiei, stilul inconfundabil al MARIEI ȘLEAHTIȚCHI a vorbit criticul literar, scriitorul Anatol Moraru.

La finele evenimentului, MARIA ȘLEAHTIȚCHI a mulţumit publicului pentru lectura operei sale, pentru implicarea în activitate. Dumneaei a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice una din cărţile sale în care a înserat un autograf.

Foto