2017, 6 octombrie - Participare la Masa rotundă „Indicatorii de impact ai proiectului LNSS”

FOTO

masa rotunda 1

Reprezentanții Bibliotecii Ştiinţifice a USARB, membrii echipei de proiect LNSS, Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Igor Afatin, Valentina Topalo, au participat în data de 6 octombrie, la masa rotundă „Indicatorii de impact ai proiectului LNSS” : Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor, implementat în cadrul Programului ERASMUS+ „Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015 – 2018)”, desfăşurat în incinta Bibliotecii Științifice a Academiei de Administrare Publică.

Şedinţa de lucru a fost deschisă de Prim-prorectorul Academiei de Administrare Publică, dl Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar, care a menționat importanța  și avantajele implementării proiectului LNSS, ce va permite modernizarea bibliotecilor acestor instituții de învățământ superior din republică în scopul prestării serviciilor infodocumentare pentru un învăţământ de calitate.

masa rotunda 2

Dna Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, șefa Bibliotecii Științifice a Academiei de Administrare Publică, a accentuat că asemenea întruniri sunt organizate periodic în vederea analizei evoluției proiectului și a proiectării strategiei continue de implementare în instituţiile partenere.

Dna Elena HARCONIȚA, directorul Bibliotecii Științifice USARB, a menționat aprecierile experților europeni privitor la activitatea echipelor de proiect din Republica Moldova, care, pe parcursul a doi ani de activitate, au reuşit să obțină rezultate apreciabile în îndeplinirea obiectivelor generale şi speciale ale proiectului.

masa rotunda 3

În conformitate cu agenda propusă au fost trecute în revistă realizările la nivel instituţional şi naţional, fiind evidenţiat impactul pe termen scurt şi pe termen lung. Au  fost analizate realizările şi produsele în conformitate cu Matricea Cadrului Logic de implementare.

De asemenea, membrii echipelor partenere de proiect a BŞ USARB şi BŞ AAPRM au discutat despre implementarea modulelor de instruire elaborate în cadrul Proiectului LNSS, posibilitatea integrării în planul de învăţământ, aprobarea de către organele ierarhice superioare.