19 mai, 2021 - LNSS, Centrul de Informare al Uniunii Europene (CIUE) la Târgul proiectelor ERASMUS+ în USARB Foto .În cadrul. celei  de-a VI-a ediții a Târgului Proiectelor Erasmus+ a fost organizată sesiunea de prezentare a rezultatelor proiectelor implementate cu participarea USARB, desfăşurat în cadrul ZILEI EUROPEI la 19 mai 2021. Membrii echipei de implementare a proiectului LNSS în Bibliotecă Ştiinţifică, Lina Mihaluţa, director adjunct, Valentina Topalo, Ludmila Răileanu, Silv
22 aprilie, 2021- Masa rotundă „Tehnologii digitale în biblioteca” Foto Treizeci şi trei de bibliotecari din Sistemul Naţional de Biblioteci din Republica Moldova au participat în data de 22 aprilie, la masa rotundă cu genericul „Tehnologii digitale în biblioteca”, organizată de Biblioteca Ştiinţifică, în cadrul Programului ERASMUS+ Servicii suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bib
23 aprilie - Ziua Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile, Ziua Bibliotecarului în Republica Moldova. Program
12 martie 2021 - Bibliotecarii universitari bălţeni la atelierul de printare 3D Foto  Bibliotecarii universitari bălţeni: Lina Mihaluţa, Valentina Topalo, Mihaela Staver, Silvia Ciobanu, Tatiana Prian au participat, în data de 12 martie 2021, la atelierul de printare 3D „Serviciu de sprijin pentru imprimare 3D pentru cetățenii inovativi′′, organizat în cadrul ERASMUS+ Parteneriate strategice pentru învățământul superior de către Prof. univ., dr. ing., dr. marketing Angela Repanovici,
9-10 decembrie, 2020 - Conferința Internaţională de informare și Cultura Informaţiei în Balcanii de Vest 2020 şi Summitul internațional al cărții 2020 Lina Mihaluţa, director adjunct, Valentina Topalo, bibliotecar principal, Biblioteca Ştiinţifică a USARB în perioada 9-10 decembrie, au participat la lucrările conferinţei internaţionale on-line (platforma Zoom) cu genericul „Conferința de informare și Cultura Informaţiei în Balcanii de Vest 2020, şi Summitul internațional al cărții 2020", găzd
2020, 5 octombrie - Biblioteca Ştiinţifică USARB la Târgul Proiectelor Erasmus+, ediţia a V-a Rezultatele proiectelor Erasmus+, implementate cu participarea USARB au fost prezentate în cadrul Târgului Proiectelor Erasmus+, ediția a V-a, care a avut loc în data de 5 octombrie 2020. La eveniment au participat şi reprezentanți ai Bibliotecii Ştiinţifice USARB: Lina Mihaluţa, director adjunct, împreună cu Valentina Topalo, Silvia Ciobanu, Ludmila Răileanu.
2019, 16-17 decembrie - Vizita instituțională de monitorizare a impactului proiectelor din cadrul programelor Tempus și Erasmus+ Foto Biblioteca Ştiinţifică USARB a participat, în perioada 16-17 decembrie 2019, la şedinţa instituțională de monitorizare cu participarea experților internaționali. Scopul vizitei rezidă în evaluarea impactului general al participării BŞ USARB în proiectele Tempus / Erasmus+ asupra instituției în sine, asupra personalului, a studenților și a altor părți interesate.
Impactul şi sustenabilitatea Proiectului Erasmus+ LNSS
2019, 24 aprilie - Activităţi în Ziua Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile FOTO În contextul consemnării zilei de 23 aprilie - Ziua Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile, Ziua Bibliotecarului în Republica Moldova, în scopul sensibilizării comunităţii academice, societăţii, sporirii gradului de informare privind serviciile inovative prestate de bibliotecă pentru utilizatori, au fost organizate mai multe evenimente conform programului. Începând cu 2001, Biblioteca Ştiin
2019, 23 aprilie - Felicitări bibliotecarilor USARB FOTO    Program În data de 23 aprilie 2019 bibliotecarii USARB au consacrat şedinţa din Clubul BiblioSpiritus mai multor evenimente sărbătorite: Ziua Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile, manifestare iniţiată în cadrul Proiectului LNSS, ajunsă la ediţia a 3-a prin care sunt promovate colecţiile, serviciile şi produsele bibliotecare. Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, a relatat despr
2019, 19 - 20 aprilie - LNSS şi NAD la Târgul proiectelor ERASMUS+ în USARB FOTO În zilele 19-20 aprilie 2019, Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost deplin integrată în evenimentul Zilele porţilor deschise la USARB. În cadrul manifestării s-a desfăşurat Târgul proiectelor ERASMUS+ în USARB, ediția a II-a. Bibliotecarii, în ajun de Ziua Naţională de Sensibilizare privind bibliotecile 23 aprilie, au prezentat informaţii şi mai multe materiale promoţionale despre Proiectul Library Netwo
BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB ANUL 2019: ANUL PROMOVĂRII IMAGINII BIBLIOTECII ÎN COMUNITATE ZIUA MONDIALĂ A CĂRŢII ŞI A DREPTULUI DE AUTOR ZIUA NAȚIONALĂ DE SENSIBILIZARE PRIVIND BIBLIOTECILE ZIUA BIBLIOTECARULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA PROGRAM-INVITAŢIE 
2019, 5 aprilie - Ședință de monitorizare a proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor FOTO   PROGRAM .În data de 5 aprilie 2019, la Biblioteca Ştiinţifică USARB a avut loc Ședința de monitorizare a proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltare
AVIZ Vineri, 05 aprilie 2019, ora 11:00  Şedința de monitorizare a Proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor, Programul Erasmus+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015 – 2018).   Locaţie: Biblioteca Științifică USARB, Mediateca AGENDA    
2019, 19-29 martie - Cursurile de formare profesională de scurtă durată la BŞ USARB FOTO Mentenanţa Proiectului LNSS este asigurată prin promovarea Cursurilori de formare profesională Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării în volum de 75 de ore, Tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova în volum de 75 de ore în parteneriat cu USM, Secţia de Formare Continuă pentru bibliotecarii şcolari şi cei din bibliotecile publice din Nordul R.Moldova, 15 r
2019, 21martie  -  Bibliotecarii în acţiune pentru educaţia mediatică FOTO .În perioada 18-20 martie 2019 Mihaela Staver, bibliotecar principal USARB, a fost parte a unui grup de 16 bibliotecari din biblioteci publice și universitare, selectaţi în baza unui concurs, la instruirea organizată de IREX Europa, pentru formarea de formatori în Educația Mediatică.  Aceste cunoştinţe s-au dovedit a fi foarte utile pentru cei 20 de bibliotecari, cărora M.Staver le-a  transmis c
2019, 4-6 martie - Săptămâna Educaţiei Deschise la Biblioteca Științifică USARB în anul 2019 FOTO Anual, începând cu 2015, Biblioteca Ştiinţifică USARB se alătură eforturilor interna-ţionale de promovare a educaţiei deschise prin desfăşurarea unui Program, înregistrat în Calendarul Săptămânii Educației Deschise pe website-ul openeducationweek.org. În cadrul Clubului ONU NORD, Uniunii Europene al BŞ USARB, Centrului de Informare a României, în spiritul mentenanţei cunoştinţelor din Proiect
2019, 27 februarie - Lunarul studenţilor de la ciclu de licenţă, masteranzilor, doctoranzilor FOTO Achiziţii recente pe domenii de profil, facilităţile Catalogului Partajat PRIMO ExLibris şi a Repozitoriului Instituţional ORA (Open Research Archive) USARB, servicii electronice, navigarea prin bazele de date EBSCO, SpringerLink, IPR Books, e-Library.ru, Research4Life, EU Bookshop, noile instrumente de regăsire a informaţiei, softuri de management a referinţelor etc. Acestea sunt unele subi
2019, 22 februarie - Colloquia Bibliothecariorum În Memoriam Faina Tlehuci FOTO    Program La 22 februarie curent, în Biblioteca Ştiinţifică USARB a avut loc Colloquia Bibliothecariorum In Memoriam Faina Tlehuci, ediţia a VII-a. În cadrul manifestării au fost prezentate mai multe comunicări cu subiecte abordate în cadrul Proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliot
2018, 21 decembrie  -  Durabilitatea Proiectului LNSS FOTO În perioada 01 octombrie – 21 decembrie 2018, bibliotecarii USARB au promovat Cursul Bazele Culturii informaţiei în volum de 200 ore pentru studenţii anului I (1 030 studenţi), 26 grupe academice în conformitate cu Planul–cadru pentru studii superioare, aprobat prin Ordinul ME nr. 1045 din 29 octombrie 2015 și hotărârea Senatului USARB din 22 iunie 2016, proces-verbal nr. 17 de la toate cele 4 Facultăţi USARB. Responsabi
2018, 12 decembrie  - Experienţe şi parteneriate în cadrul Vizitei de documentare în Statul Carolina de Nord, SUA FOTO Mihaela Staver, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea a BŞ USARB, în perioada 31octombrie - 10 noiembrie 2018, a efectuat o vizită de documentare în bibliotecile universitare din Carolina de Nord, SUA, precum şi în Biblioteca Congresului, în calitate de participant în programul Open World (Lumea Deschisă), împreună cu câţiva colegi
2019, 28 octombrie - Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la Informaţie FOTO  Program În cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis la Informaţie, ediția XI-a, derulată în perioada 22-28 octombrie, bibliotecarii USARB, asigurând durabilitatea Proiectului LNSS, au oferit o gama largă de activităţi şi servicii de acces deschis ce au susținut tema „Proiectarea fundamentelor echitabile pentru cunoștințe dechise".
2018, 4 octombrie - Şedinţa de management şi Conferința finală a proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” (LNSS) FOTO     Program Bibliotecarii USARB, în perioada 3-5 octombrie 2018, au participat la Şedinţa de management şi Conferinţa finală a Proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea biblioteci
2018, 23-25 august - Minsk, Belarus. Cursurile de limbă engleză pentru bibliotecari (ESP) FOTO În perioada 21-27 august 2018, la Biblioteca Fundamentală a Universității de Stat din Belarus, în cadrul Programului Erasmus+ , Proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor [LNSS]”, au fost organizate Cursurile de limbă engleză pentru bibliotecari (ESP). L
 2018, 20 iunie - Şedința de tip cluster organizată de Oficiul Național Erasmus+ FOTO Elena Harconiţa, director Biblioteca Ştiinţifică USARB şi Lina Mihaluţa, director adjunct, au participat în data de 20 iunie la o ședință de tip cluster organizată de Oficiul Național Erasmus+. Ședința a fost dedicată bibliotecilor din cadrul universităților din Republica Moldova. Participanții la eveniment au împărtășit experiența de participare în proiectele Erasmus+, dar și în alte proiecte inter
2018, 14 iunie - Şedința de monitorizare a proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” FOTO Echipa de proiect a Bibliotecii Ştiinţifice USARB : Elena Harconiţa, Director, Lina Mihaluţa, Director adjunct, Igor Afatin, Director adjunct, Valentina Topalo, bibliotecar principal de la Biblioteca Ştiinţifică USARB au participat la şedința de monitoriza
2018, 14 mai - Monitorizarea Proiectului MISISQ Tempus project 543929-LT-JPGR Modern Information Services for Improvement Study Quality FOTO Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii a participat la Conferinţa de Monitorizare a Proiectului TEMPUS – Modern Information Service for Improvement Study Quality - Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor (2013-2016) cu comunicarea MISISQ -DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB , relatând despre realizările bi
23 APRILIE - ZIUA NAŢIONALĂ DE SENSIBILIZARE PRIVIND BIBLIOTECILE. BŞ USARB. RAPORT 2018 / ZIUA NAŢIONALĂ DE SENSIBILIZARE PRIVIND BIBLIOTECILE. BŞ USARB. AGENDA. RAPORT. ANALIZA SWOT
2018, 27 aprilie  - Comunicat privind Întrunirea profesională a bibliotecarilor din Nordul Republicii Moldova FOTO La 27 aprilie 2018 a avut loc Întrunirea profesională a bibliotecarilor din învăţământ din Nordul Republicii Moldova, organizată de Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic Departamental de comun acord cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţământului din 15 raioane de Nord
2018, 23 aprilie - Bibliotecarii USARB la Ziua Națională de Sensibilizare privind bibliotecile FOTO Pe 23 aprilie 2018, de Ziua Națională de Sensibilizare privind bibliotecile, bibliotecarii USARB au participat la Academia de Administrare Publică, împreună cu reprezentanții corpului didactic al Academiei de Administrare Publică (AAP), Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI), precum și experţii internaţionali din Român
2018, 20-21 aprilie - Bibliotecarii USARB la Simpozionul naţional din Suceava dedicat Zilei Bibliotecarului şi Centenarului Marii Uniri FOTO În zilele de 20 și 21 aprilie 2018, un grup de bibliotecari de la Biblioteca Ştiinţifică USARB, au participat la ediția a II-a a Simpozionului național cu participare internațională „Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale în spațiul românesc", prilejuit de sărbătorirea Zilei Internaționale a Cărții și a drepturilor de autor și a Zil
23..APRILIE..– ZIUA NAŢIONALĂ DE SENSIBILIZARE PRIVIND BIBLIOTECILE. Program
2018, 28 martie - Participarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB la Simpozionul ANUL BIBLIOLOGIC 2017 FOTO Un grup de bibliotecari universitari de la Balţi, Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa şi Elena Ţurcan, au participat în data de 28 martie 2018, alături de circa 160 de participanţi, la Simpozionul științific Anul Bibliologic 2017, ediția a XXVII-a, cu genericul ,,Bibliotecile în perspectiva dezvoltării durabile: dimensiuni biblioteconomice și umane”, desfăşurat la Biblioteca Națională a Republic
2018, 20 martie - Training la Biblioteca Ştiinţifică USARB FOTO Studenţii de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe sociale, specialitatea Asistenţă socială şi-au consolidat capacitățile în cadrul Trainingului desfăşurat în data de 20 martie la Biblioteca Ştiinţifică USARB. Trainingul a fost organizat în cadrul Programului Erasmus+ Proiectul Servicii de suport pentru reţeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reform
2018, 5-9 martie - Săptămâna Educaţiei Deschise la Biblioteca Ştiinţifică USARB FOTO În BŞ USARB s-a dat startul la cea de-a treia ediţie a Săptămânii Educaţiei Deschise, care are drept scop creşterea gradului de conştientizare cu privire la mişcare şi impactul acesteia asupra predării şi învăţării la nivel mondial.
2018, 14-23 februarie - Lunarul Licenţiatului FOTO Începând cu data de 14 februarie 2018 până în 23 februarie 2018 circa 132 de studenţi din anii terminali, studii de licenţă şi masterat de la Facultatea de Litere, împreună cu cadrele didactice: Oxana Chira, Valentina Enciu, Elena Sirota, Adela Novac, Angela Coşciug, Viorica Condrat, Ana Pomelnicova, Ludmila Răciulă, Daniela Baciu, Viorica Cebotaroş, Victoria Mascaliuc, au participat la Lunarul studenţilor de la ciclul I de instruire, Masteran
2018, 23 februarie - Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI FOTO În data de 23 februarie 2018, la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a luat start cea de-a 6-a ediţie a Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI. În cuvântul de deschidere, Elena HARCONIŢA, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB, a relatat despre managementul aplicat de Faina TLEHUCI, prezentând o retrospectivă din rapoartele anuale ale secolu
2018, 6 februarie - Şedință de lucru privind implementarea Proiectului LNSS Şedință de lucru privind implementarea Proiectului LNSS „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” programului Erasmus+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015-2018), a avut loc în data de 6 februarie 2018 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administ
2017, 8 decembrie - Lecţia LibUnivCatalog - Catalog partajat a 7 biblioteci universitare din R. Moldova pe platforma ExLibris Primo FOTO În data de 8 decembrie, 2017, la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi pentru studenţii de la Masterat a fost promovată Lecţia LibUnivCatalog - Catalog partajat a 7 biblioteci universitare din R. Moldova pe platforma ExLibris Primo : strategii de căutare, crearea contului, căutare, filtrare, rezervare, exportul informaţiilor,
2017, 7 decembrie - Lecţia Managementul referinţelor bibliografice. Software de gestiune a referinţelor bibliografice FOTO În cadrul Modulul 4 Cultura Informaţiei şi abilităţi de cercetare all Proiectului Library Network Support services (LNSS), Programul Erasmus+, desfăşurat la Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost promovată Lecţia Managementul referinţelor bibliografice. Software de gestiune a referinţelor bibliografice  pentru masteranzii  de la specialitatea Supervizare în Asi
2017, 4 decembrie - Lecţia Instrumente de regăsire a informaţiilor pentru studii şi cercetare. Discuţii de consolidare a cunoştinţelor FOTO În cadrul proiectului Proiectului Library Network Support services (LNSS) Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, Programul Erasmus+ Capacity Building in the Field of Higher education (CBHE) Consolidarea capacităților în
2017, 20 noiembrie - Trainingul Modulul 4 Cultura Informaţiei şi abilităţi de cercetare în cadrul Proiectului Library Network Support services (LNSS), Programul Erasmus+, a fost desfăşurat la Biblioteca Ştiinţifică USARB FOTO La 20 noiembrie, 2017, la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a fost desfăşurat Trainingul Modulul 4 Cultura Informaţiei şi abilităţi de cercetare (Program) în cadrul Proiectului internaţional Servicii de suport pentru rețeaua de b
2017, 10 noiembrie - Comunicat privind Conferința anuală ABRM Transformăm Bibliotecile – Transformăm Comunitățile desfăşurată la Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi. FOTO .În cadrul Conferinţei naţionale anuale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) Transformăm Bibliotecile – Transformăm Comunitățile, din 10 noiembrie 2017, care s-a desfăşurat la  Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,  Elena Harconița, directorul 
2017, 8 noiembrie - Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB a participat la ciclul de reuniuni profesionale, prilejuite de consemnarea a 185 de ani de la fondarea Bibliotecii Naționale FOTO Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, a participat la ciclul de reuniuni profesionale, prilejuite de consemnarea a 185 de ani de la fondarea Bibliotecii Naționale „Consolidarea și dezvoltarea bibliotecilor – axa implementării noului cadru strategic și de reglementare
Calendar 2018 : SERVICII DE SUPORT PENTRU REŢEAUA DE BIBLIOTECI: MODERNIZAREA BIBLIOTECILOR ÎN ARMENIA, MOLDOVA ŞI BELARUS PRIN DEZVOLTAREA PERSONALULUI BIBLIOTECAR ŞI REFORMAREA BIBLIOTECILOR [SSRB] = (LIBRARY NETWORK SUPPORT SERVICES) [LNSS] / Biblioteca Ştiintifica USARB. – Bălţi : [S.n.], 2017. – 13 p. Calendarul este dedicat Proiectului Servicii de Suport Pentru Reţeaua de Biblioteci: Modernizarea Bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar ş
2017, 12 octombrie - Secţunea Biblioteconomie şi Ştiinţele Informării în cadrul Conferinței științifico-practice cu participare internațională „Tradiție și inovare în cercetarea științifică” FOTO La 12 octombrie, în sala de Conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice USARB, şi-a desfăşurat lucrările secţiunea: BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢELE INFORMĂRII în cadrul Conferinței științifico-practice cu participare internațională Colloquia Professorum „Tradiție și inovare în cercetarea științifică”, ediția a
2017, 24-30 septembrie - Bibliotecarii USARB la Trainingul Managementului calității, Creta FOTO În perioada 24-30 septembrie 2017, membrii echipei de proiect a BŞ USARB, Elena Harconiţa, director, Lina Mihaluţa, director adjunct, Valentina Topalo, şef serviciu, au participat la trainingul internațional, desfășurat la Universitatea din Creta, Grecia în cadrul proiectului internațional, „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus p
2017, 6 octombrie - Participare la Masa rotundă „Indicatorii de impact ai proiectului LNSS” FOTO Reprezentanții Bibliotecii Ştiinţifice a USARB, membrii echipei de proiect LNSS, Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Igor Afatin, Valentina Topalo, au participat în data de 6 octombrie, la masa rotundă „Indicatorii de impact ai proiectului LNSS” : Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și
2017, 6-8 septembrie - Diseminarea participării la Conferinţa Națională a Asociației Bibliotecarilor din Brașov, România FOTO Silvia Ciobanu, şef serviciu Marketing. Activitate editorială a participat la Conferinţa Națională a Asociației Bibliotecarilor din România, Brașov (6-8 septembrie 2017) despre care a relatat bibliotecarilor USARB începând cu programul evenimentului, comunicarea ,,Cultura Informației în proiectul internațional LNSS”, trecând la site-ul Conferinței Naționale a Asociației
2017, 4 septembrie - Monica Babuc, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, în vizită la Biblioteca Științifică USARB FOTO La 4 septembrie 2017, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a inaugurat oficial Anul Universitar 2017-2018 în sala mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Bălți.După festivitate, Ion Gagim, Rectorul USARB, Monica Babuc, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Academicianul Ion Tighineanu, vicepreședintele Academiei de Științe a Moldovei,
2017, 23 iunie - Ședință de monitorizare a Proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor, Programul Erasmus + Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015 – 2018) FOTO Pe 23 iunie 2017 la Biblioteca Ştiinţifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a avut loc Ședința de monitorizare a Proiectului Servicii de supor
2017, 5-6 iunie - Trainingul Limba Engleză pentru scopuri specifice (ESP) în cadrul Proiectului LNSS Library Network Support Services (LNSS): modernizing libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming library services, Programul Erasmus+ FOTO 30 de bibliotecari ai Bibliotecii Ştiinţifice USARB au participat, în zilele de 5-6 iunie 2017, la trainingul Limba Engleză pentru scopuri specifice (ESP) în cadrul Proiectului LNSS Library Network Support Servic
23...aprilie.. ZIUA BIBLIOTECARULUI în Republica Moldova http://lex.justice.md SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ DE SENSIBILIZARE PRIVIND BIBLIOTECILE. PROGRAM Library Network Support ServicesLibrary National Awareness Week Inauguration Flash MobScientific Library USARB. Library National Awareness Day 2017 Library National Awareness Day in USARB 2017[Resursă electronică] : [Raport] / Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizat: Elena Harconiţa, Aculina Mihaluţa, Valent
2017, 7 aprilie - Coordonatorul CIUE Valentina Topalo a participat la evenimentul din Râşcani În data de 7 aprilie, Valentina Topalo, coordonatorul Centrului de Informare al Uniunii Europene al Bibliotecii Științifice USARB, a participat la inaugurarea Centrului de Informare al Uniunii Europene la Biblioteca Publică din Râșcani, cu susţinerea Delegației Uniunii Europene în Moldova și Proiectului Național Novateca.
2017, 29 martie - Participarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB la Simpozionul ANUL BIBLIOLOGIC 2016 În cadrul Simpozionului Anul Bibliologic 2016: „Biblioteca Națională a Republicii Moldova – platformă de incluziune profesională pentru comunitatea bibliotecară”, ediția a 26-a din 29 martie 2017, organizat de Ministerul Culturii și Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Programul Național „Novateca” și Institutul de Dezvoltare
2017, 17 martie - Comunicat privind întrunirea profesională a bibliotecarilor din învăţământ din Nordul Republicii Moldova În data de 17 martie 2017, la Biblioteca Ştiinţifică USARB a avut loc Atelierul Profesional al bibliotecarilor din învăţământ din Nord, la care au participat 60 de bibliotecari şcolari, de colegiu şi şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din OLSDI, zona de Nord a Republicii Moldova, raioanele Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ,
2017, 28 februarie - 4 martie, Dresden, Germania. Conferinţa de diseminare a Proiectelor Internaţionale Erasmus+ şi Parteneriatul Moldovei cu Norvegia şi România Elena Harconiţa, director BŞ USARB şi Valentina Topalo, şef serviciu Activităţi Infobibliotecare, CD ONU, CIUE, au relatat despre participarea la întîilnirea în cadrul proiectului ERASMUS + Capacity Building in the Field of Higher Education (CBHE), Project Management Committee (PMC) Meeting : Library Network Support Serv
2017, 24 februarie - Conferința Symposia Investigatio Bibliotheca, Ediţia a IX-a, 2017 La 24 februarie 2017 la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteconomic s-a desfăşurat ediția a IX-a a Conferinței Symposia Investigatio Bibliotheca cu genericul „BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: Laborator Upd@te v 3.0”. Conferinţa a desfăşurat lucrări pe ateliere. Valentina TOPALO a participat cu comunicarea, „Impactul şi durabilitatea proiectelor internaţionale implement
2017, 10 februarie - Trainingul Modulul-Pilot nr. 8 ,,Politica de Dezvoltarea a Colecţiilor de bibliotecă” în cadrul Programului Erasmus + Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior La 10 februarie 2017, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice USARB, a avut loc Trainingul Modulul - Pilot nr. 8 ,,Politica de Dezvoltarea a Colecţiilor de bibliotecă” în cadrul Programului Erasmus+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior „Servicii de suport pentru rețeaua de bi
2017, 31 ianuarie - Adunare de producere privind raportul de activitate a BȘ USARB, 2016 Cu un minut de reculegere în memoria regizorului, fostului Ministru al Culturii, Ion Ungureanu a început adunarea de producere din 31 ianuarie la Biblioteca Științifică USARB. Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii, a vorbit despre realizările Bibliotecii Științifice pe parcursul anului 2016 în raportul de activitate Competența și rolul Bibliotecii Științifice USARB în susținerea procesului de învățămân
2016, 16 decembrie - Biblioteca Ştiinţifică în cadrul Proiectului LNSS - Erasmus + În data de 16 decembrie 2016, Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, a participat la ședința de monitorizare a proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor, implementat în cadrul programului Erasmus+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământ
 2016, 22 august - 2 septembrie - LNSS Curriculum Training De la 22 august până la 2 septembrie 2016 la Institutul Tehnologic din Limerick,  Irlanda, a avut loc trainingul „LNSS Curriculum Training”, organizat în cadrul proiectului „Library Network Support Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries [LNSS]”.
2016, 4-5 aprilie - Trainingul ESP (English for Specific Purposes) - Engleză pentru scopuri specifice FOTO În data de 4-5 aprilie 2016, la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, participantă în Proiectul ERASMUS+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior - Capacity Building in the Field of Higher education (CBNE) - Biblioteca din rețea - Servicii de suport: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus, a avut loc Trainingul
2016, 23 martie - Şedinţa de diseminare privind implementarea Proiectelor naţionale şi internaționale la Biblioteca Științifică USARB FOTO Pe data de 23 martie, la şedinţa de diseminare, Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii, a relatat despre Lansarea Proiectului ERASMUS+ Consolidarea capacităților în domeniul învățămîntului superior -  Capacity Building in the Field of Higher education (CBNE) - Biblioteca din rețea - Servicii de suport: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldov
2016, 7-10 martie - Lansarea Proiectului ERASMUS+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior - Capacity Building in the Field of Higher education (CBNE) - Biblioteca din rețea - Servicii de suport: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus FOTO În perioada 7-10 martie 2016, Elena Harconiţa, directorul BŞ USARB şi Lina Mihaluţa, director adjunct, au participat în Braşov, România, la inaugurarea Proiectului ERASMUS+ Consolidarea capacităților în domeniul în