Cataloage

Înglobează lucrările care valorifică activitatea de cercetare a bibliotecarilor din bibliotecile de învăţământ superior şi special.

coperta cărţii Catalogul lucrărilor editate de bibliotecarii universităţii bălţene Harconiţa, Elena. Catalogul lucrărilor editate de bibliotecarii universităţii bălţene / ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” Bălţi ; Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; design/tehnored. : S. Ciobanu. – Ed. a 2-a rev. şi compl., ind. : Adella Cucu, V. Ganea. – Bălţi, 2015. – 192 p. – Aut. sînt indicaţi pe vs. f. de tit. . – ISBN 978-9975-50-150-7.
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2886

Catalogul se află la a 2-a ediţie, revizuit şi completat, a apărut cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Bibliotecii (Prima ediţie - 2010 în colecţia Biblioteca Ştiinţifică - 65). Lucrarea conţine noi titluri şi este structurată în 6 capitole: Lucrări monografice; Lucrări bibliografice; Lucrări didactice; Publicaţii în serie; Materiale promoţionale; Resurse electronice. Astfel, este păstrată o structură similară celei iniţiale şi preluat deplin conceptul de bază. Catalogul introduce în circuitul public produsul ştiinţific realizat de bibliotecarii BŞ USARB până în anul 2015 şi însumează peste 600 de înregistrări bibliografice, respectând standardul interstatal 7.1-2003 Descrierea bibliografică a documentelor. Conţine o succintă adnotare şi coperţile digitizate. Catalogul este însoţit de indexuri de nume, titluri, colecţii.

coperta cărţii Steaua de joi. Poemele mamei Steaua de joi. Poemele mamei : catalog de artă plastică şi arta cusutului : [a Ecaterinei şi Ludmila Costin] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi ; alcăt.: Silvia Ciobanu ; ed. îngrijită de Elena Harconiţa. – Bălţi : Biblioteca Ştiinţifică a Univ. de Stat „Alecu Russo”, 2015. – 36 ; 8 p. Pag. var. – Carte-valet (inversă).;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4225

Catalogul inserează un şir de lucrări reprezentative executate în acuarelă, pastel, ulei, grafică semnate de regretata şi talentata Ecaterina Costin. Fermecată de lumină, culori şi vise a încercat să redea frumuseţea lumii înconjurătoare și să vadă adevărul. A plecat prematur din mijlocul nostru, dar ne-a lăsat valori deosebite materializate în pastel și acuarelă cu tehnici diferite, predominând stilul clasic. Catalogul propune şi lucrări ce ţin de arta cusutului executate de mama Ecaterinei, dna Ludmila Costin, adevărate mesaje de arta manuală scrise nopţi în şir cu vârful acului pe pânză, deplângând fiica care ar fi putut crea şi bucura încă multe generaţii de iubitori ai frumosului.

cat bibl 2010 Harconiţa, Elena. Catalogul lucrărilor editate de bibliotecarii universităţii bălţene / Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector: G. Mostovic ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; ind. : A. Nagherneac ; design/tehnored. : S. Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” Bălţi. – Bălţi, 2010. – 118 p. – (Biblioteca Ştiinţifică - 65). – ISBN 978-9975-50-032-6 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/342

Lucrarea a apărut în colecţia inaugurată cu prilejul a 65-a aniversări de la fondarea Bibliotecii şi ţine să valorifice patrimoniul ştiinţific, realizat de către bibliotecarii universitari bălţeni. Catalogul include lucrările editate de Bibliotecă, structurată în capitolele: Lucrări monografice, Lucrări bibliografice, Lucrări didactice, Publicaţii în serie, Materiale promoţionale. Cele 269 de înregistrări bibliografice respectă standardul interstatal 7.1-2003 Descrierea bibliografică a documentelor, conţin o succintă adnotare, coperţi digitizate. Catalogul este însoţit de indexuri de nume, de titluri, de colecţii.

coperta cărţii Catalogul lucrărilor editate de biblioteci universitare Catalogul lucrărilor editate de biblioteci universitare şi specializate din Republica Moldova / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; lector : Galina Mostovic ; ind. realizate de : Ana Nagherneac ; desing/cop./machetare : Silvia Ciobanu ; tehnored. : Natalia Culicov. – Bălţi, 2011. – 334 p. – ( ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-066-1 ;

Lucrarea este prilejuită de aniversarea a 20-a de la constituirea ABRM având scopul de a scoate în evidenţă şi a valorifica activitatea bibliografică şi de cercetare documentară a bibliotecilor universitare şi specializate, ABRM, Şcoala de Biblioteconomie. Catalogul cuprinde publicaţiile apărute sub auspiciile acestor instituţii în perioada anilor 50 ai sec. 20 – până în anul 2011 inclusiv.

coperta cărţii Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice, universitare şi specializate din Republica Moldova / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; lucrare întocm. de : Dora Caduc, Elena Stratan, Lina Mihaluţa ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; ind. realizate de : Anişoara Nagherneac ; lector : Galina Mostovic ; design/tehnored. : Silvia Ciobanu, Artiom Cebotari. – Bălţi, 2008. – 235 p. – ISBN 978-9975-931-21-2;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/654

Responsabilitatea de a întocmi un Catalog care ar cuprinde tot ce au editat bibliotecile academice, universitare şi specializate şi-a asumat-o Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, care a elaborat conceptul Catalogului, fiind inspirată de Repertoriul lucrărilor elaborate de bibliotecile publice din România, editat sub auspiciile ABIR în anul 2006.

coperta cărţii Concursul Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei Harconiţa, Elena. Concursul Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării / Elena Harconiţa, Ludmila Răileanu ; red. bibliogr. : Varvara Ganea, Lina Mihaluţa ; design/cop./machetare: Silvia Ciobanu ; tehnored. : Natalia Culicov ; Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. –76 p. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-931-21-2 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1373

Prezenta lucrare a apărut în colecţia aniversară ABRM – 20 de ani de activitate. Include lista lucrărilor premiate în cadrul Concursului Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării”, anii 2004 - 2010. Este structurată pe secţiuni conform Regulamentului Concursului „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţele informării” (2008) : Biblioteconomie şi ştiinţele Informării; Bibliologie; Lucrări Bibliografice; Lucrări în alte domenii.

coperta cărţii Concursul „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei 2004 – 2007 Concursul „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării” 2004 – 2007 / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibi. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Irina Zalîgaev ; design / tehnored. : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2008. – 39 p. - ISBN : 978-9975-931-21-2 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2888

Acest catalog pregătit şi elaborat către Congresul VI al Bibliotecarilor din RM, include lista lucrărilor premiate în cadrul Concursului Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării”, anii 2004 - 2007. Biblioteca Ştiinţifică universitară a fost prezentă în fiecare an la acest concurs cu lucrări bibliografice şi biblioteconomice elaborate de bibliotecarii bălţeni la secţiunile Bibliografii, Biobibliografii, Lucrări didactice, Materiale promoţionale etc. fiind apreciate cu premii importante.