Oficiul ORGANIZAREA ŞI CONSERVAREA COLECŢIILOR

Parter, tel.: 0 (231) 52417; intern 417
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Activităţi prioritare:

oficiu cons

 • Asigură activitatea de organizare, cercetare, gestionare, conservare şi punerea în valoare a patrimoniul documentar deţinut, colaborează şi întreţine relaţii de producere cu cadrele didactice universitare, deţinătorii de colecţii;
 • Întreţine sistemul de colecţii: Fond principal, Colecţii speciale,  Colecţii uzuale, Colecţii particulare, Colecţii naţionale şi internaţionale integrate în structura bibliotecii, Fond de schimb. Asigurarea securităţii, integrităţii şi recondiţionării colecţiilor integrale ale BȘ USARB;
 • Valorificarea/ promovarea Colecției de Documente Rare, publicații destinate conservării şi cercetării, documente cu valoare bibliofilă, artistică, istorică, ştiinţifică şi tehnică.
 • Conservarea/ păstrarea colecției Depozit Obligatoriu UNIVERSITARIA, patrimoniul științific și intelectual al USARB;
 • Protejarea/asigurarea accesului la resursele documentare din colecţiile particulare fiind considerate factori de indentificare al unei personalităţi sau colecţionar de partimoniu: Colecţia „Ioan Nicorici”, Colecţia „Radu Moţoc”, Colecţia „Mircea Druc”, Colecţia „Iulius Popa”, Colecţia „Mircea Ioniţă”, Colecţia „Ioan Călin Dimitriu”, Colecţia „Dr. Leonid Gheorghian”, Colecţia „Pavel Proca”, Colecţia „Dan George Dimitrescu”, Colecţia „Daniela Gîfu”, Colecţia „Nicolae Varnay”, Colecţia „Mircea Filip”;
 • oficiu conservareFacilitatea accesului la sursele de informare şi documentare prin integrarea colecţiilor structurilor naţionale şi internaţionale; Centrul documentare şi informare al ONU, EUI; Biblioteca Depozită Regională a Băncii Mondiale; Punctul de Informare Documentare NATO; Colecţia Institutul Cultural Român; Centrul de Informare al României în Bălţi; Colecţia DAAD (Universitatea din Landshut, Germania, în cadrul Proiectului USARB Parteneriatul cu Moldova în cooperare cu Serviciul German de Schimb Academic şi Compania Draexlmaier); Colecţia  Wilhelmi; Colecţia AGEPI; Colecţia Institutului Goethe – Bucureşti; Colecţia Journal Donation Project (JDP); Colecţia Lituania;
 • Organizează procesele de casare a documentelor, verificarea disponibilităţii şi integrităţii colecţiei prin confruntarea fişei topografice cu existentul la raft, reamplasarea, deselecția documentelor;
 • Organizarea şi ţinerea la zi a catalogului topografic al Bibliotecii Ştiinţifice USARB

Resurse:

 • Fond principal: 516 493 u. m.; 8 500 metri liniari; spaţiu: 612 m2
 • Colecţii speciale: 29 276 u. m.; Carte Rară, Cărţi cu autograf şi dedicaţii, Colecţia „Ioan Nicorici”, Colecţia Autoreferate, Colecţia Depozit Obligatoriu UNIVERSITARIA, Colecţia teze de licenţă/master/doctor.
 • Fond de schimb: 23 014 u.m.

Colecţia Carte rară

rare

 • Colecţia Carte rară păstrează, tezaurizează pentru generaţiile viitoare documente reprezentative pentru fiecare epocă a evoluţiei culturale, spirituale umane.
 • Colecţia cuprinde peste 7 800 documente, din secolele XVIII - XXI în 15 limbi, opere eminente prin autori, măiestrie grafică şi valoare bibliofilă, carte veche românească tipărită în centre tipografice din țară și de peste hotare, cărți în limbi străine, ediții princeps și antume, cărți cu o prezentare poligrafică și artistică deosebită, cărți cu autograf și dedicații, cu ex-libris, curiozități tipografice, colecții personale, publicații periodice etc.
 • Valoarea colecţiei este conferită de numărul relativ mare de legături originale române, franceze, germane, ruse, italiene, spaniole, latine etc., interesante prin conţinut sau provenienţă, de însemnări şi ex-librisuri, autografe, care ne furnizează informaţii despre posesorii anteriori, precum şi interesante note de lectură şi comentarii asupra unor evenimente istorice;
 • Colecţia de carte religioasă „Ioan Nicorici” a provenit din donaţia locuitorului mun. Bălţi, Ioan Vasile Nicorici, care a aparţinut regretatului preot şi cărturar Gheorghe Armaşu, din satul Petreni, raionul Drochia. Conţine: 694 titluri de cărţi în 750 de exemplare; 8 titluri / 50 volume de periodice în limbile română, rusă, slavonă, germană, latină, greacă, franceză. Tematica publicaţiilor este variată, dar predomină lucrările din domeniul teologiei şi istoriei, sfârșitul secolului al XVIII-lea începutul secolului al XX-lea, cuprinzând documente religioase din categoriile: Cărţi Biblice, Cărţi liturgice, Cărţi cu conţinut dogmatic, Cărţi istorice, Cărţi cu conţinut moralizator;
 • Cea mai vechi carte din colecţie datează din secolul al XVIII-lea: Sfînta şi Dumnezeiasca Evanghelie care acum întîi sau Tipărit întru acelaşi chip în zilele prea înălţatului Domn Io Grigorie Ioan Voevod cu osîrdia şi cu toată cheltuiala pria Sfinţitului Mitropolit al Moldovei Kvri Gavril. - Iaşi, 1761. - 396 p.: il.

Depozit Obligatoriu UNIVERSITARIA

dou

 • Depozitul Obligatoriu UNIVERSITARIA reprezintă o colecţie constituită din documentele editate de cadrele didactice, studenţii şi bibliotecarii Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Principalul scop în constituirea acestei colecţii este de a valorifica şi promova patrimoniul ştiinţific universitar, de a facilita accesul utilizatorilor actuali/potenţiali la colecţie, de a prezenta rolul bibliotecii în constituirea şi conservarea patrimoniului intelectual creat.
 • DOU include peste 3 500 documente: note de curs, prelegeri, programe, curricula, studii, culegeri de comunicări în cadrul conferinţelor ş.a., elaborate de către membrii comunităţii universitare.
 • DOU reprezintă mărturii a tot ce a fost creat în cadrul instituţiei, relevă amploarea realizărilor ştiinţifice ale colaboratorilor, reflectă potenţialul ştiinţifico-didactic universitar.
 • Colecţia Teze de licenţă/ master/ doctor, cuprinde 13 900 de lucrări de sinteză executate în baza cunoştinţilor şi capacităţilor acumulate de studenţi, masteranzi, profesori în perioada studiilor a cunoştinţelor teoretice şi practice obţinute la disciplinile de specialitate a activităţilor de cercetare ştiinţifică în cadrul cercurilor ştiinţifice.
 • Colecţia Autoreferate, asigurară accesul la autoreferate care prezintă o expunere scurtă asupra unei lucrări proprii în vederea susținerii tezei de doctorat/ doctor habilitat din ţară şi din străinătate din diverse domenii de studiu şi cercetare. Colecţia cuprinde o varietate de lucrări, peste 5 900 autoreferate în limbile română, rusă, engleză, franceză, germană, etc..

Atelierul legare, recondiţionare a cărţilor

Parter, tel.: 0 (231) 52410, intern 410

Atelierul Legare, recondiţionare a cărţilor este dotat cu echipament tehnic şi materiale de lucru. Activitatea Atelierului se axează pe restaurarea documentelor deteriorate din colecţiile uzuale, repararea / legarea / broşarea cărţilor curente destinate consultării în sălile de lectură / împrumut la domiciliu, precum şi lucrări de legare a publicaţiilor în serie (reviste, ziare), dosare, registre, confecţionări de mape, cutii, etc.