08-11-2017

Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, la Conferinţa de Dezvoltare profesională a bibliotecarilor, a relatat despre participarea la ciclul de reuniuni profesionale, prilejuite de consemnarea a 185 de ani de la fondarea Bibliotecii Naționale „Consolidarea și dezvoltarea bibliotecilor – axa implementării noului cadru strategic și de reglementare”, (1-2 noiembrie 2017) cu comunicarea Priorităţile Bibliotecilor universitare În conformitate cu noul cadru legal, strategic şi de reglementare.

În cadrul Conferinţei Internaţionale “Dezvoltarea cooperării bibliotecilor europene în spaţiul virtual”, moderator, Elena PINTILEI, directorul general al BNRM, cu mesaje de salut au venit reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării,  Programului Național Novateca, musafiri din străinătate. 

Comunicările în plen au fost prezentate de către reprezentanţi ai bibliotecilor naţionale europene din Suedia, Letonia, Ukraina, Lituania, România, Estonia şi Republica Moldova: Mediul virtual și serviciile modernizate oferite de Biblioteca Națională a Republicii Moldova - Elena PINTILEI, director general BNRM; Library Power – strengthened by the law - Inga LUNDEN, Suedia; The National Library of Latvia communication strategy in social media - Dzintra MUKANE, executive director, National Library of Latvia; Библиотеки в трансляции национального нарратива: вызовы информационной эпохи -Yuliia POLOVYNCHAK, director, National Law Library (V. I. Vernadsky National Library of Ukraine); Modern National library spaces and activities model - Renaldas GUDAUSKAS, prof. dr., General director, National Libarary of Lithuania; Biblioteca Națională a României - Contribuții la patrimoniul cultural european în mediul virtual - Marinela COVACI, șefa Serviciului Sisteme Integrate de Bibliotecă, Biblioteca Națională a României; Libraries in virtual space - it's all about trust  - Janne ANDRESOO, General director, National Library of Estonia.

Au urmat activităţi în cadrul a 2 ateliere: Modelul Biblioteconomic Național din perspectiva Viziunii Globale a Bibliotecii Locație (moderatori: dr. hab. Nelly ȚURCAN, dr. Igor COJOCARU, Vera OSOIANU, dr. Elena UNGUREANU, Programul Național Novateca) şi Proiectele Anului Biblioteconomic 2018: strategii, direcții prioritare de activitate (moderatori: Ludmila CORGHENCI, Șef Centru BNRM, Lilia TCACI, Director adjunct al Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangăˮ, Programul Național Novateca).

În ziua a 2- a, 2 noiembrie, în cadrul FORUMULUI MANAGERILOR DIN SISTEMUL NAȚIONAL DE BIBLIOTECI Anul Bibliologic 2018 – anul reașezării activității bibliotecare în conformitate cu noul cadru legal, strategic și de reglementare au fost prezentate comunicările: Prioritățile Consiliului Biblioteconomic Național 2018 - Eugenia BEJAN, secretar CBN; Demersul formativ al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova: de la offline la online - Mariana HARJEVSCHI, președinte ABRM.

 Despre Implementarea noului cadru legal, strategic și de reglementare: responsabilități de nivel național, departamental și teritorial au relatat: Ludmila CORGHENCI, BNRM; Inga LUNDEN, senior adviser, Sweden; Lilia TCACI, BNC „Ion Creangă”; Nadejda PĂDURE, Biblioteca Publică Raională Strășeni (Biblioteci Publice);  Elena HARCONIȚA, Biblioteca Științifică USARB (Biblioteci Universitare); Ecaterina SCHERLET, Biblioteca Științifică „Ion Creangă” (Biblioteci Şcolare); Tatiana AMBROCI, Biblioteca Centrului de Excelență în Construcții, Chișinău (Biblioteci de Colegiu şi Centre de Excelenţă).

Evenimentul s-a încheiat cu Festivitatea de omagiere a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova la 185 de ani de la fondare.

Participanţii la reuniune au primit un suport documentar  care a inclus: studiul „Priorități strategice ale bibliotecilor publice: repere pentru programarea activității în anul 2018” ; 4 titluri de publicații aniversare, editate sub egida Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova: „Biblioteca Națională a Republicii Moldova – meridianul zero al Sistemului Național de Biblioteci (1991-2016)” (monografie); „Biblioteconomie și Științe ale Informării în Republica Moldova: Documente în sprijinul activității bibliotecilor (2015-2017), Vol. 1”; „Lectura Central: în ajutorul promovării cărții și a lecturii”; „Bibliotecile publice teritoriale din Republica Moldova: indicatori statistici și de performanță (relaționali)”; proiectul apelului Forumului Managerilor „Reașezarea activității bibliotecare în conformitate cu noul cadru legal, strategic și de reglementare” (urmând ca pe parcursul a 10 zile să fie propuse completări, modificări); materiale promoționale, oferite de Programul Național „Novateca”.

Foto