Materiale promoţionale

Cuprind seturi de materiale promoţionale menite să popularizeze serviciile multiaspectuale ale Bibliotecii USARB.

ORA

Ciobanu, Silvia. Cele mai citite cărţi şi articole din ORA USARB / Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; Silvia Ciobanu, coaut.: Valentina Topalo, Snejana Zadainova, Aliona Purici. – Bălţi, 2023. – 2.
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6238

Repozitoriul Instituţional ORA USARB – arhivă electronică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, cu acces deschis, ce conţine articole, cărţi (monografii, studii, materiale ale conferinţelor, publicaţii didactice şi metodice, lucrări de referinţă), materiale multimedia, publicaţii seriale ş.a., semnate de cadrele didactice şi bibliotecarii USARB.

mat promot oa bd

Dascal, Olga. Baze de date cu acces deschis pentru studii şi cercetare, promovate de Biblioteca Ştiinţifică USARB : [Ghid informativ] / Olga Dascal ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2021.
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5180 

Ghid informativ prezintă un suport informaţional pentru utilizatori despre bazele de date oferite de BŞ cu conţinut academic multidisciplinar, care conţin articole din publicaţii periodice (rezumate şi/sau full-text), cărţi, referinţe, rapoarte, cercetări, studii de caz, imagini, etc.

mat promot oa videospoturi

Dascal, Olga. Videospoturi educaţionale în susţinerea instruirii şi cercetării : [Ghid informativ] / Olga Dascal ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2021.
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5181

Este un ghid informativ ce vine în sprijinul elevilor, studenților și profesorilor, având la bază cele mai frecvente întrebări referitoare la utilizarea serviciilor şi produselor oferite de BŞ USARB.

coprta cărţii Biblioteca Ştiinţifică cartea de vizită Biblioteca Ştiinţifică = Scientific Library : cartea de vizită 1945-2015 / alcăt.: S. Ciobanu (design/machetare/tehnored.), V. Topalo, E. Stratan ; red. resp. Elena Harconiţa ; trad. în lb. engleză: V. Topalo ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi. – Bălți, 2015. – 32 p. : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engleză. – ISBN 978-9975-50-159-0.;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bib_usarb/sci_libr.pdf

Cartea de vizită a Bibliotecii Ştiinţifice USARB, instrument necesar pentru toţi utilizatorii ei prezenţi şi viitori, cu informaţii succinte despre evoluţia în timp a Bibliotecii Ştiinţifice USARB, organigrama actuală şi serviciile oferite. Informaţiile textuale (în limbile română şi engleză) sînt ilustrate cu imagini fotografice.

ghid Biblioteca Ştiintifica a Universitatii de Stat Alecu Russo Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo = Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova : Ghid = Guide / red. : E. Harconiţa, V. Topalo, L. Alexanchin ; design/tehnored. : S. Ciobanu. – Ed. a 2-a. – Bălţi, 2013. – Pliant color. – Tit. şi text paral. în lb. rom. şi engl ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/ghid/pliant2.pdf
http://www.calameo.com/books/0011333499702de77eab1

Ghidul ilustrat al Bibliotecii Ştiinţifice, ed. bilingvă română - engleză, prezintă informaţii succinte privind structura şi activităţile instituţiei, cu ilustraţii reprezentative ale serviciilor, acţiunilor ştiinţifice şi culturale revelatoare.

coperta ghid Biblioteca Stiintifica Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo = Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova : Ghid=Guide / red. : E. Harconiţa, V. Topalo, L. Alexanchin ; design/tehnored. : S. Ciobanu. – Bălţi, 2007. – Pliant color. – Tit. şi text paral. în lb. rom. şi engl. ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/ghid/pliant.pdf

Ghidul ilustrat al Bibliotecii Ştiinţifice, autori: E. Harconiţa, V. Topalo, L. Alexanchin, S. Ciobanu, ed. bilingvă română - engleză, prezintă informaţii exhaustive privind structura şi activităţile instituţiei, cu ilustraţii reprezentative ale serviciilor, acţiunilor ştiinţifice şi culturale revelatoare.

coperta  Ghidul utilizatorului Harconiţa, Elena. Ghidul utilizatorului / E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan ; design : S. Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo. – Ed. a 2-a rev. şi compl. – Bălţi : Bibl. Şt., 2010. – 60 p. – (Col. Cultura Informaţională) ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/harconita/ghid_utilizator.pdf

Ghidul utilizatorului, realizat în colecţia Cultura informaţiei, iniţiată de Bibliotecă în anul 2007, este la a 2-a ediţie şi oferă informaţii ample despre structura şi activitatea Bibliotecii Ştiinţifice ca centru informaţional indispensabil procesului educaţional şi de cercetare.

mat promot ghid 2007 Ghidul utilizatorului / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt.; red. - coord. : E. Harconiţa ; colegiul de red. : D. Caduc, E. Stratan, S. Ciobanu (coperta/design). – Bălţi, 2007. – 48 p. – (Colecţia Cultura Informaţională). – ISBN 978-9975-50-007-4 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/ghid_util.pdf

Realizat în colecţia Cultura informaţională, iniţiată de Bibliotecă în anul 2007, ghidul prezintă structura şi activitatea Bibliotecii Ştiinţifice universitare cuprinzînd un scurt istoric, informaţii utile vizînd colecţiile de documente, infrastructura informaţională, serviciile oferite utilizatorilor, extrase din Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile utilizatorilor, reguli privind accesul utilizatorilor la Bibliotecă, împrumutul de documente, accesarea calculatoarelor de către beneficiari, strategii de căutare în cataloagele tradiţionale şi electronic, baze de date, Internet, reguli privind prezentarea bibliografiei pentru teze de an, licenţă, master, doctor, mostre de descriere bibliografică, citări, program de funcţionare etc.

Harta literară a scriitorilor-profesori bălţeni Harta literară a scriitorilor-profesori bălţeni / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : V. Topalo, E. Harconiţa ; machetare : M. Lefter ; fot. : A. Semionica. – Bălţi : [S. n.], 2004. – Pliant.

Realizată într-o manieră originală şi elegantă, Harta literară a scriitorilor - profesori bălţeni (autori Valentina Topalo, Elena Harconiţa) conţine informaţii biobibliograice dedicate scriitorilor bălţeni: decanului Facultăţii Filologie - M. Şleahtiţchi, şefului catedrei Literatură Română şi Universală - N. Leahu, titularilor catedrei: A. Moraru, L. Ţurcanu, Gh. Calamanciuc, M. Curtescu, A. Ciubotaru, jurnalistului, corespondent al săptămînalului Literatura şi Arta - Iu. Popa. Lucrarea este înzestrată cu un bogat material ilustrativ alcătuit din publicaţiile autorilor, aspecte de la lansările de carte realizate în incinta Bibliotecii, cu precădere în sala de lectură Ştiinţe Filologice. Editarea acestei hărţi conturează relaţiile durabile constituite de-a lungul anilor între Facultatea Filologie a Universităţii şi Biblioteca Ştiinţiică.

afiş Acces deschis Acces Deschis: Redifinirea Impactului =International Open Acces Week: Redefdining Impact, 21- 27 octombrie, 2013, Bălţi, Moldova [Afiş] : Set de materiale promoţionale / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; coord. : Elena Harconiţa ; desing: Silvia Ciobanu ; coord. : Elena Harconiţa. – Bălţi, 2013.
afiş Promovarea Bibliotecii Ştiinţifice Promovarea Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi [Afiş] : Set de materiale promoţionale / elab., design: Silvia Ciobanu.  – Bălţi, 2013.
afiş Lansări de carte Lansări de carte [Afiş]: Set de materiale promoţionale / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; design: S.Ciobanu. – Bălţi, 2013.