2017, 12 octombrie - Secţunea Biblioteconomie şi Ştiinţele Informării în cadrul Conferinței științifico-practice cu participare internațională „Tradiție și inovare în cercetarea științifică”

FOTO

conferinta colloquia 1La 12 octombrie, în sala de Conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice USARB, şi-a desfăşurat lucrările secţiunea: BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢELE INFORMĂRII în cadrul Conferinței științifico-practice cu participare internațională Colloquia Professorum „Tradiție și inovare în cercetarea științifică”, ediția a VII-a, dedicată celor 72 de ani de la fondarea Universităţii şi a Bibliotecii.

conferinta colloquia 2Au participat reprezentanți ai mediului profesional din țară și de peste hotare, de la Universitatea Transilvania, Braşov, România, Angela Repanovici, prof. dr. inginer, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Ludmila Corghenci, sef Centru de Formare Continuă în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării, Biblioteca Ştiinţifică AAPM, Rodica Sobieski-Camerzan, director. Moderator: Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii.

conferinta colloquia 3În cadrul Conferinței au fost prezentate 15 studii și lucrări științifice privind importanta scientometriei în analiza cercetării domeniului ştiinţei informării, contextul prevederilor legale şi strategice a cercetării biblioteconomice, bunele practici ale bibliotecii universitare în cadrul proiectelor internaţionale, Management esențial și abilități transferabile pentru bibliotecari - Proiectul LNSS în Armenia, Moldova şi Belarus,  servicii electronice pe platforma JOOMLA, rezultatele studiului privind Repozitoriul Instituţional ORA USARB, platforma științifică Research4Life, instruirea şi cercetarea muzicală în USARB din perspectiva serviciilor infodocumentare,  Autoreferatele în colecţiile USARB, Сытинские издания сочинений Льва Николаевича Толстого как явление русской культуры 19 века.