Direcţii de activitate:

 • Acordă asistenţă metodologică bibliotecilor din reţea;
 • Asigură organizatoric şi informaţional realizarea obiectivelor în cadrul reţelei; sinteza, analiza şi valorificarea experienţei inovaţionale specifică activităţii bibliotecare din reţea; promovează bunele practici pe blogul CBD, în publicaţii de specialitate: Revista ABRM, ABRM Info, Confluenţe bibliologice, BiblioUniversitas, Limba Română;
 • Recepţionează, analizează, sintetizează şi diseminează informaţia statistică privind activitatea bibliotecară;
 • Recepţionează, analizează, sintetizează şi diseminează informaţia statistică privind activitatea bibliotecară din reţea; dări de seamă anuale (Tabele Centralizatoare în format Google Drive) ale bibliotecilor şcolare din sistemul Ministerului Educaţiei din RM, inclusiv din 15 raioane de Nord şi mun. Bălţi; cumulează statisticile din raioanele de Sud şi Centru, prezintă datele centralizate Ministerului Educaţiei – Activitatea bibliotecilor din Învățământ; plasează sintezele statistice pe site, blogul CBD;
 • Asigură organizatoric şi documentar formarea profesională continuă a personalului profesional de bibliotecă din reţea; pregăteşte/difuzează suportul metodico-didactic; evaluează feedbackul acţiunilor de instruire;
 • Organizează şedinţe, seminare, ateliere, traininguri, conferinţe de diseminare în comun cu ME, OLDSI, ABRM;
 • Elaborează şi distribuie publicaţii de conţinut metodologic, bibliografic, informaţional, statistic privind activitatea bibliotecilor din reţea; editează Sinteza anuală Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Raport statistic; Bibliografia Bibliotecarii din învăţământ, zona de Nord în presă şi online;
 • Realizează studii şi cercetări specifice activităţii biblioteconomice din reţea, acestea fiind integrate în programele naţionale, elaborate în cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova; monitorizează studiul-anchetă „Directorul şi biblioteca şcolii”;
 • Organizează/participă la activităţi ştiinţifice şi culturale, organizate la nivel naţional şi internaţional;
 • Organizează acţiuni de îndrumare practică în reţea, organizează Colecţia de specialitate cu acces Internet, asistenţa bibliotecarilor în programele Word, Excel, PowerPoint, creare conturi, bloguri, pagini, profiluri pe reţele sociale etc;
 • Asigură implementarea standardelor naţionale şi internaţionale, funcţionalitatea cadrului de reglementare, îmbunătăţirea proceselor tehnologice specifice activităţii bibliotecilor din reţea; perfectează/monitorizează Nomenclatorul proceselor tehnologice, Ghidul bibliotecarului şcolar, de colegiu şi şcoli profesionale;
 • Coordonează şi cooperează activitatea cu centrele biblioteconomice naţionale şi teritoriale; cu Ministerul Educaţiei şi Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţămîntului din R. Moldova (OLSDI) în vederea colectării datelor statistice de către specialiştii responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare, organizării acţiunilor de instruire, şedinţelor profesionale.