Biblioteca Ştiinţifică USARB dispune de 4 săli de împrumut specializate pe domenii după cum urmează:

  • Sala de împrumut nr. 1 – Documente ştiinţifice şi beletristică oferă spre consultare şi împrumut documente pe diverse domenii: dicţionare enciclopedice, explicative, tematice, bilingve; opere şi critici literare în limbile română, rusă, ucraineană, alte limbi;
  • Sala de împrumut nr. 2 – Documente didactice şi metodice propune spre împrumut manuale, compendii, metodici de studiere pe diverse domenii de ştiinţă în limbile română, rusă, ucraineană;
  • Sala de împrumut nr. 3 – Documente muzicale deţine o colecţie de documente muzicale, inclusiv discuri de vinil, CD-uri, DVD-uri, audio casete;
  • Sala de împrumut nr. 4 – Documente în limbi străine deţine pentru împrumut documente tipărite în 57 de limbi ale lumii: manuale, tratate, monografii, enciclopedii, dicţionare din toate domeniile de ştiinţă şi beletristică.