2017, 4 decembrie - Lecţia Instrumente de regăsire a informaţiilor pentru studii şi cercetare. Discuţii de consolidare a cunoştinţelor

FOTO

lectia instrumenteÎn cadrul proiectului Proiectului Library Network Support services (LNSS) Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, Programul Erasmus+ Capacity Building in the Field of Higher education (CBHE) Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015 – 2018), modulul Cultura Informaţiei şi abilităţi de cercetare, la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a fost promovată lecţia Instrumente de regăsire a informaţiilor pentru studii şi cercetare. Discuţii de consolidare a cunoştinţelor: definirea nevoilor de informare, motoare de căutare, directorii on-line, portaluri ştiinţifice) şi Baze de date cu acoperire multidisciplinară (criterii de căutare/sortare/arhivare, baze de date EBSCO, SpringerLink, gestionarea rezultatelor, consolidarea cunoştinţelor: teste, sarcini, exploatarea bazelor de date, formator Mihaela STAVER, bibliotecar principal; serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate pentru masteranzii de la specialitatea Supervizare în Asistenţă socială, Managementul administraţiei publice.

În mesajul de salut, Prorectorul pentru activitate ştiinţifică, inovaţie şi transfer tehnologic conf. univ., dr. Igor COJOCARU, a urat succes participanţilor la curs. În continuare Lina MIHALUŢA, director adjunct BŞ USARB, a vorbit despre obiectivele generale şi specifice, pachetele de lucru, curricula modulului Cultura Informaţiei şi abilităţile de cercetare din cadrul Proiectului ERASMUS + Capacity Building in the Field of Higher education (CBHE).