Servicii prestate de Biblioteca Științifică a USARB
conform NOMENCLATORULUI lucrărilor și/sau serviciilor prestate contra plată de către
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți,
instituție din subordinea Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Aprobat prin Ordinul Rectorului USARB, nr 02-100 din 05.07.2023

UTILIZATORI SPECIFICI
Permis de Intrare cu barcod (studenţi, cadre didactice, personal administrativ şi auxiliar), valabil pentru toată perioada de studii şi lucru la USARB 35 lei
Duplicat Permis de Intrare cu barcod în baza cererii:
 • În urma primei pierderi
 • În urma pierderii a doua

 

55 lei
75 lei

UTILIZATORI NESPECIFICI
Permis de Intrare cu barcod pentru utilizatorii externi cu drepturi incomplete (cadre didactice – audienţi ale cursurilor de formare profesională, elevii liceelor, colegiilor din municipiu, profesorilor din şcolile urbei, alţi specialişti, studenţilor Universităţilor de Stat din Moldova, studenţilor Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Extensiune Bălţi) 65 lei
Permis de Intrare cu barcod provizoriu cu drepturi incomplete pentru utilizatorii externi:
 • 1 zi
 • 1 lună
 
25 lei
40 lei
Reînregistrarea anuală pentru utulizatorii externi 65 lei
Cercetări bibliografice la cerere efectuate de bibliotecari în cataloagele bibliotecii, Internet, biblioteci/instituţii informaţionale, baze de date, etc.
 • 1 – 10
 • 10 – 20
 • 21 – 50
 • 51 – 100
 • mai mult de o sută
 
15 lei
25 lei
35 lei
60 lei
115 lei
Cercetări în baze de date full text:
 • 1 – 10 pagini
 • 10 – 20 pagini
 • mai mult de 20 pagini
 
25 lei
45 lei
65 lei
PENTRU TOATE CATEGORIILE DE UTILIZATORI
Deteriorarea barcodei documentelor din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB 55 lei / barcodă
Imprimarea pe hârtie a informaţiilor din Internet, baze de date 1,50 lei / pagină
Imprimarea pe hârtie a informaţiilor din baza de date „Legislaţia Republicii Moldova" 1,50 lei / pagină
Redactarea listelor bibliografice teze de licenţă, master, doctorat 5 lei / notă bibliografică
Scanare informaţii / imagini din patrimoniul Bibliotecii 5 lei / pagină
Selectarea, copierea, înregistrarea creaţiilor muzicale pe CD, DVD cu şi fără selectarea surselor 5 lei /  minută
Selectarea / copierea informaţiilor din Internet, baze de date pe Flash Drive 5 lei /  minută
Înregistrarea cursurilor de studiere a limbilor străine pe Flash Drive 5 lei /  minută
Xerocopiere 1,50 lei / pagină