UTILIZATORI SPECIFICI
Permis de Intrare cu barcod (studenţi, cadre didactice, personal administrativ şi auxiliar), valabil pentru toată perioada de studii şi lucru la USARB 20 lei
Permis de Intrare cu barcod (elevi, cadre didactice), valabil pentru toată perioada de studii şi lucru la ale Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi 20 lei
Duplicat Permis de Intrare cu barcod în baza cererii:
  ⦁  În urma primei pierderi
  ⦁  În urma pierderii a doua
25 lei
30 lei
  UTILIZATORI NESPECIFICI
Permis de Intrare cu barcod pentru utilizatorii externi cu drepturi incomplete (cadre didactice – audienţi ale cursurilor de formare profesională, elevii liceelor, colegiilor din municipiu, profesorilor din şcolile urbei, alţi specialişti, studenţilor Universităţilor de Stat din Moldova, studenţilor Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Extensiune Bălţi) 40 lei
Permis de Intrare cu barcod provizoriu cu drepturi incomplete pentru utilizatorii externi:
  ⦁  1 zi
  ⦁  1 lună
 
10 lei
15 lei
Reînregistrarea anuală pentru utulizatorii externi 40 lei
Cercetări bibliografice la cerere efectuate de bibliotecari în cataloagele bibliotecii, Internet, biblioteci/instituţii informaţionale, baze de date, etc.
⦁  1 – 10
⦁  10 – 20
⦁  21 – 50
⦁  51 – 100
⦁ mai mult de o sută
 
5 lei
15 lei
25 lei
50 lei
100 lei
Cercetări în baze de date full text:
⦁  1 – 10 pagini
⦁  10 – 20 pagini
⦁  mai mult de 20 pagini
 
10 lei
25 lei
50 lei
PENTRU TOATE CATEGORIILE DE UTILIZATORI
Deteriorarea barcodei documentelor din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB 25 lei / barcodă
Imprimarea pe hîrtie a informaţiilor din Internet, baze de date 0,50 lei / pagină
Imprimarea pe hîrtie a informaţiilor din baza de date „Legislaţia Republicii Moldova 0,50 lei / pagină
Redactarea listelor bibliografice teze de licenţă, master, doctorat 1 leu / notă bibliografică
Scanare informaţii / imagini din patrimoniul Bibliotecii 2 lei / pagină
Fotocopiere 0,50 lei / pagină
Selectarea, copierea, înregistrarea creaţiilor muzicale pe CD, DVD cu şi fără selectarea surselor 1 leu / pentru 1 minută
Selectarea / copierea informaţiilor din Internet, baze de date pe CD, DVD 1 leu / pentru 1 minută
Înregistrarea cursurilor de studiere a limbilor străine pe CD, DVD 1 leu / pentru 1 minută
Xerocopiere 0,50 lei / pagină