1. Administrarea publică
 2. Allgemenie Deutsche Zeitung
 3. Alunelul
 4. Bibliografia Naţională a Moldovei
 5. Business class
 6. Capital Market
 7. Contabilitate şi audit
 8. Contemporanul. Ideea Europeană
 9. Contrafort
 10. Convorbiri literare
 11. Dacia literară
 12. Didactica Pro…
 13. Dreptul (rev. ro)
 14. Dreptul muncii
 15. Economica
 16. Făclia
 17. Florile dalbe
 18. Gazeta matematică
 19. Grădiniţa modernă
 20. Învăţătorul modern
 21. Legea şi viata
 22. Literatura şi arta
 23. Magazin istoric
 24. Moldova suverană
 25. Monitorul fiscal
 26. Monitorul Oficial al RM (ro)
 27. Natura
 28. Noi
 29. Psihologie
 30. Realităţi culturale
 31. Revista de psihologie (ro)
 32. Revistă română de Dreptul muncii (ro)
 33. Sud-Est Cultural
 34. Tehnica şi tehnologie
 35. Universul pedagogic
 36. Universul pedagogic pro
 37. Банки и финансы: PROFIT
 38. Библиотековедение
 39. Бухгалтерские и налоговые консультации
 40. В мире науки
 41. Деньги и кредит
 42. Дефектология
 43. Дошкольное воспитание
 44. Иностранная литература
 45. Иностранные языки в школе
 46. Искусство и образование
 47. Кадры и заработная плата
 48. Квант
 49. Классный руководитель
 50. Литература в школе
 51. Музыка в школе
 52. Музыкальная жизнь
 53. Наука и жизнь
 54. Научные и технические библиотеки
 55. Начальная школа
 56. Психологический журнал
 57. Радиоконструктор
 58. Радиолюбитель
 59. Социально-гуманитарные знания
 60. Электронная обработка материалов