1. Alunelul : Revistă pentru copii
 2. Capital Market : Publicaţie săptămânală bilingvă a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 3. Contabilitate şi audit : Revista contabililor profesionişti
 4. Didactica Pro… : Revista de Teorie și Practică Educațională
 5. Dreptul : Săptămânal juridic
 6. Dreptul muncii = Трудовое право : Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept
 7. Făclia : Săptămânal de informaţie, opinie şi cultură pedagogică
 8. Florile dalbe : Săptămânal educativ-cognitiv şi literar-artistic pentru copii şi adolescenţi
 9. Grădiniţa modernă : Revista educaţiei timpurii şi preşcolare din RM 
 10. Învăţătorul modern : Revista Ştiinţifico-Metodică
 11. Literatura şi arta : Săptămânal al scriitorilor din Republica Moldova
 12. Moldova suverană : Cotidian naţional independent
 13. Monitorul fiscal. FISC.md : Poziţie oficială a Serviciului Fiscal de Stat
 14. Monitorul Oficial al RM (ro) : Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 15. Natura : Publicaţie de ecologie, turism şi cultură
 16. Noi : Revistă lunară pentru copii şi adolescenţi, instructiv-cognitivă, literar-artistică
 17. Psihologie : Revista ştiinţifico-practică
 18. Realităţi culturale : Revistă de etnografie, folclor şi cultură contemporană
 19. Revista Naţională de Drept : Revistă : Ştiinţe juridice
 20. Universul pedagogic pro ... : Săptămânal al pedagogilor
 21. Universul pedagogic : Revistă de profil în domeniile pedagogie şi psihologie
 22. Бухгалтерские и налоговые консультации : Экономическая и юридическая литература
 23. Кадры и заработная плата : Практический журнал по кадровой работе