1. Agroexpert : Всё для умного сельского хозяйства
 2. Alunelul : Revistă pentru copii
 3. Capital Market : Publicaţie săptămânală bilingvă a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 4. Contabilitate şi audit : Revista contabililor profesionişti
 5. Didactica Pro… : Revista de Teorie și Practică Educațională
 6. Dreptul : Săptămânal juridic
 7. Dreptul muncii = Трудовое право : Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept
 8. Făclia : Săptămânal de informaţie, opinie şi cultură pedagogică
 9. Florile dalbe : Săptămânal educativ-cognitiv şi literar-artistic pentru copii şi adolescenţi
 10. Ghiduşii : Revistă educativă pentru copii isteți
 11. Grădiniţa modernă : Revista educaţiei timpurii şi preşcolare din RM
 12. Învăţătorul modern : Revista Ştiinţifico-Metodică
 13. Literatura şi arta : Săptămânal al scriitorilor din Republica Moldova
 14. Moldova : Revistă social-culturală
 15. Moldova suverană : Cotidian naţional independent
 16. Monitorul fiscal. FISC.md : Poziţie oficială a Serviciului Fiscal de Stat
 17. Monitorul Oficial al RM (ro) : Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 18. Natura : Publicaţie de ecologie, turism şi cultură
 19. Noi : Revistă lunară pentru copii şi adolescenţi, instructiv-cognitivă, literar-artistică
 20. Psihologie : Revista ştiinţifico-practică
 21. Realităţi culturale : Revistă de etnografie, folclor şi cultură contemporană
 22. Revista Naţională de Drept : Revistă : Ştiinţe juridice
 23. Roua stelară : Revistă literară pentru tineret
 24. Săptămâna : Revistă social-politică
 25. Sud-Est cultural : Revistă trimestrială de artă, cultură şi civilizaţie
 26. Universul pedagogic pro ... : Săptămânal al pedagogilor
 27. Vocea poporului : ziar naţional
 28. Ziarul de gardă : Săptămânal
 29. Бухгалтерские и налоговые консультации : Экономическая и юридическая литература