2018, 6 februarie - Şedință de lucru privind implementarea Proiectului LNSS

sedinta lucru LNS1Şedință de lucru privind implementarea Proiectului LNSS „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” programului Erasmus+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015-2018), a avut loc în data de 6 februarie 2018 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administare Publică. 

sedinta lucru LNS2Echipa de Proiect a Bibliotecii Ştiinţifice USARB: Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Igor Afatin, Valentina Topalo s-a inclus în discuţii privind realizările anului 2017 şi perspectivele anului 2018. Au fost trecute în revistă obiectivele generale şi specifice ale Proiectului, fiind luată decizia de a redacta până la 28 februarie 2018:

  1. Raportul intermediar privind implementarea Proiectului LNSS pentru anul 2017 .
  2. Programul de acţiuni a Zilei Naționale de Conștientizare privind Bibliotecile în anul 2018.
  3. Traducerea în limba engleză a Curricumului şi conţinutului Modulelor pilotate.
  4. Elaborarea şi publicarea materialelor promoţionale pentru NLAD şi pentru Conferinţa finală care va avea loc în luna februarie la AAP, Chişinău.

Întrunirea profesională a echipelor de Proiect din instituţiile implicate a fost benefică pentru actualizarea realizărilor şi sarcinilor imediate în vederea obţinerii efectelor importante atât pentru comunitatea profesională cât şi cea academică.