• Stabilirea statutului revistelor ştiinţifice (cotate ISI, indexate în baze de date);
  • Identificarea revistelor cu impact pentru publicarea articolelor din domeniile de profil;
  • Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de utilizare a bazelor de date scientometrice în vederea stabilirii indicelui Hirsch al autorilor-profesori;
  • Consultaţii privind evaluarea publicaţiilor ştiinţifice, calcularea şi interpretarea indicatorilor bibliometrici pentru reviste, articole, autori, instituţii şi facultăţi.

bibliotecarii de subiect:

  • Elena Ţurcan, (0231 52 431) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Olga Dascal, (0231 52 441) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.