2016, 22 august - 2 septembrie - LNSS Curriculum Training

limerick 1

De la 22 august până la 2 septembrie 2016 la Institutul Tehnologic din Limerick,  Irlanda, a avut loc trainingul „LNSS Curriculum Training”, organizat în cadrul proiectului „Library Network Support Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries [LNSS]”.

La training au participat reprezentanţi a 9 instituţii de învăţământ superior, membrii consorţiului LNSS, bibliotecari şi profesori din Armenia, Belarus şi Moldova. Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost reprezentată de Elena Harconiţa, Directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB şi Valentina Topalo, şef serviciu BŞ USARB. Trainingul a fost promovat de formatori internaţionali cu experienţă în biblioteconomie.

Jerald Cavanagh, Director al bibliotecii Institutului Tehnologic din Limerick şi Padraig Kirby, Director-adjunct al bibliotecii Institutului Tehnologic din Limerick, Irlanda, Gerard Cullen, manager de proiect, Pyramid Group, Germania, Angela Repanovici, doctor, prof. univ de la Universitatea din Transilvania, România şi Manolis Koukourakis, Director al Bibliotecii Universității din Creta, Grecia; Monika Bukowska, asistent IT, biblioteca Institutului Tehnologic din Limerick, Quynh Nguyen, Pyramid Grup, Germania.

Reprezentanţii celor trei ţări au pregătit şi au prezentat punctele forte şi punctele slabe ale bibliotecilor universitare din cele trei ţări, şi au dezvoltat versiuni preliminare a 8 module de instruire prevăzute pentru bibliotecari. În cadrul trainingului au fost atinse Modulele curriculare LNSS:

  • Engleză pentru scopuri specifice Modulul 1: Implementarea English for Specific Purposes / engleză pentru scopuri specifice (Biblioteci şi terminologie de bibliotecă)
  • Engleză pentru scopuri specifice Modulul 2: Introducere în marketing pentru bibliotecari / Abilități de marketing pentru bibliotecari
  • Engleză pentru scopuri specifice Modulul 3:  Managementul esenţial şi formarea aptitudinilor pentru bibliotecari şi personalul bibliotecii
  • Engleză pentru scopuri specifice Modulul 4: Informaţii de alfabetizare și aptitudini de cercetare pentru a ajuta utilizatorii să găsească și să utilizeze informații în mod eficient și etic.
  • Engleză pentru scopuri specifice Modulul 5: Servicii inovative online de bibliotecă pentru bibliotecarii secolului 21
  • Engleză pentru scopuri specifice Modulul 6: Biblioteca electronică
  • Engleză pentru scopuri specifice Modulul 7: Acces la Biblioteci şi în societatea pentru utilizatorii cu nevoi speciale / dizabilităţi
  • Engleză pentru scopuri specifice Module 8: Politica de dezvoltare a colecțiilor bibliotecii

limerick 3Trainingului a cuprins ore teoretice şi practice, lucrul în grup. Fiecare bibliotecă a elaborat şi prezentat: Proiectul Strategiei de marketing: National Awareness day (Ziua naţională de sensibilizare a opiniei publice privind rolul bibliotecii în societate); Analiza SWOT a bibliotecii universitare; Analiza SWOT a Zilei Naţionale de sensibilizare a opiniei publice privind rolul bibliotecii în societate; Proiectul Curriculumului unui modul de instruire a bibliotecarilor, Biblioteca Ştiinţifică USARB – responsabilă de Modulul 8 Politica de dezvoltare a colecţiilor bibliotecii.

În plus, participanţii la trainingul de formare au luat cunoştinţă cu experienţa şi bunele practici, au avut un schimb de cunoştinţe, puncte de vedere vizitând Biblioteca de la Universitatea din Limerick, Institutul de Tehnologie din Limerick şi Şcoala de Artă şi Design Limerick.