2018, 14-23 februarie - Lunarul Licenţiatului

FOTO

lunar 2Începând cu data de 14 februarie 2018 până în 23 februarie 2018 circa 132 de studenţi din anii terminali, studii de licenţă şi masterat de la Facultatea de Litere, împreună cu cadrele didactice: Oxana Chira, Valentina Enciu, Elena Sirota, Adela Novac, Angela Coşciug, Viorica Condrat, Ana Pomelnicova, Ludmila Răciulă, Daniela Baciu, Viorica Cebotaroş, Victoria Mascaliuc, au participat la Lunarul studenţilor de la ciclul I de instruire, Masteranzilor şi Doctoranzilor, organizat anual de către Biblioteca Ştiinţifică USARB.

Colaborarea şi parteneriatul stabilit de Biblioteca şi Facultăţile Universităţii ş-au găsit expresie în realizarea Proiectului Internaţional Programul Erasmus + Proiectul Servicii de suport pentru reţeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor Bibliotecariii au împărtăşit experienţele proprii şi au diseminat bunele practici achiziţionate.

Studenţii şi profesorii au fost informaţi despre Achiziţiile recente din domeniul ştiinţelor filologice din colecţia BŞ USARB (circa 164 documente) prezentate de Marina Magher, Gabriela Cazacu şi despre Lucrările cadrelor didactice publicate în 2017 expuse la Salonul editorial Universitaria prezentate de către Elena Scurtu;

lunarul 18

Mihaela Staver şi Tatiana Pogrebneac i-au familiarizat cu Instrumentele de regăsire a informaţiei: motoare de căutare, portaluri, directoare, reţele sociale. Managementul datelor de cercetare: OpenAIRE, Open Acces (DOAJ, OAJI, DOAB, blogul OA, IBN, Zenodo repository); Repozitoriul Instituţional ORA (Open Research Archive) USARB;

Olga Dascal şi Valentina Topalo au prezentat Bazele de date cu acoperire multidisciplinară şi servicii specifice marilor distribuitori la care Universitatea este abonată: EBSCO, SpringerLink, Web of Science etc., referindu-se în mod special la beneficiile paginii Web a BȘ USARB pentru munca de cercetare;

Despre condiţiile de acces a serviciului de referinţe la distanţă Întreabă bibliotecarul a vorbit Natalia Culicov;

Lilia Ababii, Angela Hăbăşescu şi Taisia Aculova au promovat training-uri privind accesarea Catalogului partajat a 7 biblioteci universitare din RM – LibUnivCatalog pe platforma ExLibris Primo;

Modalitatea de organizare a referinţelor şi citărilor într-o lucrare ştiinţifică a fost prezentată de către Marina Magher şi Elena Ţurcan, orientând publicul către softurile Mendeley, EndNote, Zotero, care permit gestionarea referinţelor şi citărilor, fiind asistenţi de nădejde în munca de cercetare, totodată au relatat despre Etica utilizării informaţiei şi metodele de evitare a plagiatului.