2018, 23 februarie - Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI

FOTO

coll bib 2018

În data de 23 februarie 2018, la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a luat start cea de-a 6-a ediţie a Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI. În cuvântul de deschidere, Elena HARCONIŢA, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB, a relatat despre managementul aplicat de Faina TLEHUCI, prezentând o retrospectivă din rapoartele anuale ale secolului trecut.

Mesaj de salut din partea Rectoratului a rostit Dr. Natalia GAŞIŢOI, Prim – prorector pentru activitatea didactică USARB, Preşedintele Consiliului Ştiinţific al BŞ USARB, care a menţionat importanţa Bibliotecii universitare, atitudinea respectuoasă a autorităţilor faţă de colaboratorii – bibliotecari, aprecierea efortului oamenilor care contribuie la buna desfăşurare a procesului de instruire şi activitate ştiinţifică.

coll bib 2018 2

Participanţii au avut prilejul să audieze vocea regretatului Rector, Academician Nicolae FILIP, care într-o cuvântare din anul 2000 a vorbit elogios despre Directoarea Faina Tlehuci şi preţuirea dintotdeauna a Bibliotecii în spaţiul institutului apoi universităţii bălţene.

În continuare, directoarea Elena Harconiţa a vorbit despre oportunităţile participării Bibliotecii universitare Programul Erasmus + Proiectul Servicii de suport pentru reţeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, menţionănd realizările şi experienţele obţinute împreună cu echipa de proiect, iar unele comunicări din cadrul Colloquia au fost redactate anume în baza celor 8 Module ale proiectului.

Din cele 13 comunicări anunţate în Colloquia, în secţiunea Colecţiile Bibliotecii - grija si mândria unui adevărat bibliotecar, au fost prezentate şase comunicări: Ex-Libris şi SupraLibros – simboluri ale creaţiei artistice, ornamente ale cărţilor noastre (Elena CRISTIAN, şef serviciu, Svetlana CECAN, bibliotecar); Гармония „серебрянных всплесков” : творения И. С. Тургенева и критика его творчества в изданиях из Редкого фонда Научной библиотеки USARB (Marina ŞULMAN, bibliotecar); Documente bibliofile în colecţia de carte „NICOLAE VARNAY” (Margarita IULIC, bibliotecar, Valentina VACARCIUC, bibliotecar); Artă şi educaţie artistică la un deceniu de apariţie (Elena Ţurcan, bibliotecar); despre parteneriatul educaţional dintre Facultate şi Bibliotecă a vorbit Angela HĂBĂŞESCU, împreună cu Valentina VACARCIUC, bibliotecar, continuând cu un studiu bibliometric privind colecţiile la domeniul de Asistenţă socială. Despre disponibilitatea, varietatea şi circulaţia publicaţiilor periodice din domeniul Economiei, a relatat Aliona PURICI, bibliotecar.

colloquia partII a2018

În secţiunea Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite au evoluat Valentina TOPALO cu rezultatele studiului Accesul Deschis la informaţie în USARB: contribuţii educaţionale şi ştiinţifice; Mihaela STAVER, bibliotecar principal, a evidenţiat diversitatea tipologică a Repozitoriilor Instituţionale, accentuând etapele de constituire a RI în Republica Moldova; Bibliotecarele Olga DASCAL şi Snejana ZADAINOVA au prezenztat oportunităţile oferite de baza de date scientometrică Web of Science, accentuând prezenţa cercetătorilor USARB în această prestigioasă şi bogată bază de date.

Despre instrumentele utilizate de bibliotecar în descrierea bibliografică, clasarea resurselor informaţionale în structura clasei 8 şi despre modalităţile de securitate a resurselor electronice vor vorbi într-o ulterioară şedinţă bibliotecarele Varvara GANEA, Lilia UCRAINEŢ şi directorul adjunct pentru Informatizare şi activităţi în reţea, Igor AFATIN.

Directoarea, Elena HARCONIŢA, a mulţumit colegilor care au partcipat activ la Colloquia Bibliotecarilor, a menţionat că toate lucrările prezentate au avut o înaltă ţinută academică, ceea ce demonstrează profunzimea studiilor, cunoştinţele şi responsabilitatea autorilor. Faina TLEHUCI, cu certitudine, ar fi apreciat prestanţa şi dăruirea cu care se afirma, de fiecare dată, bibliotecarii USARB.

În sală au fost organizate expoziţiile: 

  • Activitatea editorială a BŞ USARB în 2017
  • Cărţi cu Ex-Libris şi SupraLibros din colecţia BŞ USARB
  • Documente bibliofile în colecţia de carte „NICOLAE VARNAY”
  • Издания произведений И. С. Тургенева в Редком фонде Научной Библиотеки