2018, 14 mai - Monitorizarea Proiectului MISISQ Tempus project 543929-LT-JPGR Modern Information Services for Improvement Study Quality

FOTO

misiq monitorizare3Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii a participat la Conferinţa de Monitorizare a Proiectului TEMPUS – Modern Information Service for Improvement Study Quality - Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor (2013-2016) cu comunicarea MISISQ -DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB , relatând despre realizările bibliotecarilor bălţeni după finalizarea proiectului, inclusiv despre Modulul 4 Cultura Informatiei şi abilităţile de cercetare din Proiectul LNSS, Programul Erasmus+, în care au fost promovate produsele informaţionale create în MISISQ: http://primo.libuniv.md/, Repozitoriul Instituţional ORA USARB, experienţa de promovare în planurile de învăţământ USARB a culturii informaţiei.

Conferinţa a avut loc la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie din Moldova “Nicolae Testemițanu”, în CI Infomedica.

Claudia Melinte - Coordonator al Biroului Național Erasmus + din Moldova, a vorbit despre Supravegherea pe teren: o procedură regulată de gestionare a proiectelor.

Liubovi Karnaeva – coordonatorul Proiectului, director Biblioteca Medicală Științifică, a prezentat comunicarea Proiectul MISISQ: Realizări, probleme, soluții.

misiq monitorizare 1Cele 7 Universități partenere din Moldova, au prezentat rapoarte privind realizările post proiect MISISQ la: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu" din Moldova, Liubovi Karnaeva - director Biblioteca Medicală Științifică; Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți; Universitatea de Stat din Moldova, Ecaterina Zasmenco - director a Bibliotecii Centrale Universitare; Academia de Studii Economice din Moldova, Silvia Ghinculov - directorul Bibliotecii Științifice; Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Ludmila Costin - director Biblioteca Republicană de Științe Agricole; Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Ecaterina Scherlet - director Biblioteca Universității Științifice; Universitatea Tehnică din Moldova, Zinaida Stratan - director Biblioteca Universității Științifice. Viorica Lupu, director adjunct al Bibliotecii Republicane de Științe Agricole a vorbit despre Repozitoriile instituţionale create de cele 7 biblioteci universitare.

Claidia Melinte a felicitat bibliotecile universitare cu reuşita Proiectului, cu practicile bune despre care au raportat partenerii Consoţiului şi le-a îndemnat să aplice în continuare la Programul Erasmus + , Proiecte în vederea consolidării capacităţilor instituţionale.