2018, 14 iunie - Şedința de monitorizare a proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor”

FOTO

monitorizare 02Echipa de proiect a Bibliotecii Ştiinţifice USARB : Elena Harconiţa, Director, Lina Mihaluţa, Director adjunct, Igor Afatin, Director adjunct, Valentina Topalo, bibliotecar principal de la Biblioteca Ştiinţifică USARB au participat la şedința de monitorizare a proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor”, care s-a desfășurat la 14 iunie la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică din Chişinău.

Rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat în deschiderea şedinţei importanţa participării în proiecte internaţionale, plusvaloarea şi beneficiile pe care le aduc instituţiilor din Republica Moldova.

Reprezentanții Oficiului Național al Programului Erasmus+, Claudia Melinte, coordonatoarea instituției și Cristina Gherman, s-au informat şi documentat despre realizarea obiectivelor Proiectului, problemele, dificultăţile întâmpinate în implementare de Biblioteca Ştiinţifică USARB și BȘ a Academiei de Administrație Publică (AAP).

În cadrul ședinței de monitorizare a proiectului, reprezentanții fiecărei biblioteci au făcut prezentări pe subiectul implementării proiectului:

  • Rodica Sobieski-Camerzan, director BȘ AAP, în comunicarea „LNSS: Obiective şi realizări” a prezentat realizările Proiectului din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice AAP. A trecut în revistă scopul, obiectivele, impactul și relevanţa proiectului, mobilitățile și impactul activităților de instruire, elaborarea Curriculumului Modulului pilot 3. Management esențial și abilități transferabile pentru bibliotecari, Modulul 5 Servicii inovatoare de bibliotecă online pentru bibliotecarii secolului XXI, precum și desfășurarea Zilei Naționale de Sensibilizare privind Bibliotecile;
  • monitorizare 3Elena Harconița, director BȘ USARB, în comunicarea „Reuşite profesionale şi dificultăţi în implementare Proiectului LNSS”, a contorizat activităţile de Proiect, mobilitățile, activităţile instituţionale, predarea Curriculumului Modulului pilot 8. Politica de dezvoltare a colecţiilor bibliotecii, a Curriculumului Modulului pilot 4. Cultura Informaţiei şi abilităţi de cercetare precum şi componenta proiectului Ziua Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile, vizibilitatea Proiectului: site-ul USARB, pagina Proiectului pe site-ul BŞ USARB, pe site-ul Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării, rețelele sociale, comunicări în cadrul colocviilor, simpozioanelor, lucrărilor pulicate în literatura de specialitate şi nu numai, materiale promoționale.

Ședința a continuat cu Sesiunea de întrebări și răspunsuri, discuții, schimb de opinii pe marginea implementării proiectului la BȘ AAP și BȘ USARB. Reprezentanții Erasmus+ și membrii echipei de implementare a proiectului au discutat succesele dar și întrebările apărute pe perioada a 2 ani de activitate: produsul final al Proiectului; utilizarea resurselor disponibile; achiziţionarea de echipament tehnic; recomandări privind continuitatea Proiectului la nivel naţional; aplicarea la noi proiecte Erasmus+; realizarea unor întâlniri cu Coordonatorul de Proiect din Armenia privind conferinţa finală din toamna anului 2018, soluționarea unor situații financiare.

În final, reprezentanții oficiali ai Erasmus+ Cladia Melinte și Cristina Gherman au apreciat munca, succesele echipelor de proiect, accentuând comunicarea eficientă și relațiile bune ale partenerilor de Proiect, ceea ce asigură o bună finalizare a Proiectului şi o colaborare pe viitor în alte proiecte ERASMUS+.

Proiectul „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” va finaliza în noiembrie 2018.