10-12-2018

atelier formare cristianÎn perioada 4 - 7 decembrie 2018, Elena Cristian, şef serviciu Dezvoltarea şi prelucrarea resurselor informaţionale la BŞ USARB, a participat la atelierul „Tehnologii și metode inovaționale în restaurarea documentelor vechi”, în Proiectul „Early 19th-Century Bessarabian Charters and Historical Documents”, din cadrul programului Guvernului SUA, Fondul Ambasadorilor pentru Conservare, implementat de către Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova ,,Alexe Rău” în parteneriat cu Biblioteca Naţională a RM. Atelierul a fost organizat de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova în colaborare cu Ambasada SUA în Republica Moldova, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova ,,Alexe Rău”. În calitate de formatori au fost Dan Paterson, Senior Book Conservator şi Susan Peckham, Senior Paper Conservator, Direcția de Prezervare, Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii, or. Washington D.C., SUA http://www.loc.gov/preservation/conservators/

Atelierul a început cu mesajul de salut a Doamnei, Elena Pintelei, directorul general al BNRM, care a vorbit despre importanţa procesului de restaurare a documentelor vechi, a menţionat că şi directivele IFLA se îngrijesc de elaborarea măsurilor care asigură longevitatea unui suport fizic sau a conţinutului colecţiilor, accentuând rolul şi importanţa BNRM în păstrarea, conservarea, prezervarea şi restaurarea documentelor vechi. 

La atelier au participat bibliotecari, conservatori, restauratori și copertatori din BNRM dar și din instituțiile partenere ale Programului Național ,,Memoria Moldovei": Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, Serviciul de Stat de Arhivă, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ,,N. Testemiţanu”, Biblioteca Republicană Ştiinţifcă Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat ,,A. Russo” din Bălţi, Biblioteca Ştiinţifică Centrală ,,Andrei Lupan”, Biblioteca Naţională pentru Copii ,,Ion Creangă”, Biblioteca Universităţii de Stat din Tiraspol, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Muzeul Naţional de Artă al RM, Muzeul Naţional de Literatură ,,Mihail Kogăliceanu”, Muzeul Pedagogic Republican”. Prezentările PPT şi prelegerile s-au desfăşurat în Centrul de Formare Profesională Continuă a BNRM, demonstraţiile şi lucrările practice au avut loc în Centrul Pro European de Servicii şi Comunicare şi Centrul Tehnic de Conservare şi Restaurare a BNRM.

Scopul atelierului a fost de a contribui la sporirea gradului de cunoaștere a metodelor inovaţionale în restaurarea documentelor vechi prin: îngrijire, tratamente de stabilizare, îndepărtarea mucegaiului, pregătirea expoziţiilor.

Participanții au apreciat pozitiv programul care a inclus atât sesiuni teoretice, cât și sesiuni practice, precum și modul accesibil de expunere al temelor. Acest fapt a contribuit la o mai bună înțelegere a subiectelor abordate, La sesiunile practice participanții au confecţionat şi restaurat mai multe obiecte: mape, boxe, lecternul (pupitru) cu dimensiuni standard, îndepărtarea clemelor, capselor, leagănele pentru cărţile vechi, suport de sprijin a obiectelor pentru expoziţii, utilizarea benzilor şi a filmului de protecţie, etc. O atenţie deosebită a fost acordată procesului de curăţare a mucegaiului non-toxic de pe cărţile afectate.

În ultima zi a atelierului fiecare participant a prezentat obiectele confecţionate fiind ajutaţi şi ghidaţi de traineri. De asemenea, participanții au beneficiat de un set de materiale promoționale și au intrat în posesia Certificatelor de participare la atelier. Mulţumim organizatorilor pentru că ne-au oferit prilejul de a acumula noi cunoștințe în dezvoltarea competenţelor de restaurare a documentelor vechi şi posibilitatea de a le împărtăşi ulterior colegilor.

FOTO