15-12-2018

musafiri bcuBiblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi i-a avut ca oaspeţi pe Camelia BOCA, şef Serviciu Relaţii cu Publicul şi Împrumut interbibliotecar, preşedinte al Secţiunii Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar al ABR şi Lorica LUCHIAN, Biblioteca Centrală Universitară ,,Mihai Eminescu”, Iași.

Musafirii au fost însoțiți şi ghidaţi prin spaţiile Bibliotecii de Lina Mihaluţa, director adjunct Impresiile membrilor delegaţiei au fost inserate în Cartea pentru oaspeţi.

Foto