SAGE Research Methods Cases

sage logoBaza de date conţine informaţii cu full-texte, abstracte din diverse domenii de studii: afaceri şi management, comunicare și media, consiliere și psihoterapie, criminologie și justiție penală, economie, educaţie, inginerie, geografie, sănătate, istorie, marketing, matematică, asistență medicală, științe politice și relații internaționale, psihologie, muncă socială, sociologie, tehnologie, etc. Metodele de cercetare SAGE conțin seturi de date și video destinate cercetătorilor şi studenților. Sursa include dicționare și enciclopedii, capitole din cărți, cărți academice complete, reviste ştiinţifice şi articole din ele. 

Cambridge Journals Online

cambridge journals logoCambridge Journals Online oferă acces la o colecție multidisciplinară de 390 de cărţi şi reviste științifice și acoperă o gamă largă de discipline din domeniul științelor exacte, umanistice și sociale: antropologie, arheologie, arte, astronomie, chimie, informatică, educație, inginerie, științe generale, geografie, istorie, lingvistică, drept, științe ale naturii, literatură, politică și relații internaționale, psihologie, religie, sociologie, statistică și probabilitate.

 Taylor & Francis Online Journal Library

taylor&francis logoTaylor & Francis Online Journal Library reunește conținuturi online de la trei lideri editoriali:Taylor & Francis, Routledge şi Psychology Press. Oferă acces la peste 2 600 de reviste care acoperă o gamă largă de domenii – de la științele sociale și umaniste până la știință și tehnologie.

 IPR BOOKS

iprbooksbtn logoSistemul electronic pentru biblioteci IPR BOOKS – un important furnizor de conținut digital pentru instituții de învățământ superior și biblioteci universitare. Aici pot fi consultate mai bine de 139 823 publicații electronice licențiate (manuale și ghiduri de studiu, monografii, cărți de referință), editate în ultimii 5-10 ani la peste 700 de edituri. Baza de date conţine informaţii din toate domeniile majore de cunoaștere: științe naturale, tehnice, sociale și umane, inclusiv economice, lista lor fiind în continuă creștere şi este relevantă domeniilor de interes studiate şi cercetate în USARB.
Conținutul IPR BOOKS este actualizat în fiecare lună cu e-publicaţii noi care nu au fost încă tipărite.
Platformă este destinată oamenilor de știință interesați de istorie și paleografie.

 Research4Life

research4life logoPlatformă ştiinţifică ce oferă reviste și cărți electronice din domeniul sănătății, agriculturii, mediului, științelor conexe și științelor sociale. 

 HINARI

hinari logoHealth InternetWork Access to Research Initiative oferă acces la cele mai importante reviste și cărți editate de edituri prestigioase în domeniul științelor sociale biomedicale și conexe. Acest portal este disponibil în limbile arabă, engleză, franceză, rusă, portugheză și spaniolă.

 OARE

oare logoOnline Access to Research in the Environment – portal, care oferă acces la 12 baze de date şi colecţii de reviste electronice, 14 surse de referinţă şi 11 colecţii în acces deschis privind mediul, fiind coordonat de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP).

 AGORA

agora logoAccess to Global Research in Agriculture – portal coordonat de FAO/Cornell University, USA ce oferă acces la informații din domeniul agriculturii și științelor conexe.

 ARDI

ardi logoAccess to Research for Development and Innovation - portal ce oferă acces la cercetare pentru dezvoltare și inovare; ARDI a fost lansat de către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale în 2009 și sprijină cercetătorii din țările în curs de dezvoltare în crearea și dezvoltarea noilor soluții la provocările tehnice cu care se confruntă la nivel local și global. ARDI include peste 7 740 de reviste, 34 000 de cărți, 12 resurse de referință, 45 de editori.

 GOALI

goali logoGlobal Online Access to Legal Information oferă acces la cercetarea juridică în țările în curs de dezvoltare. Baza de date conţine reviste, publicații și baze de date academice din domeniul juridic. 

 EBSCO

ebsco logoConsorţiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova) - un proiect comun al Institutului pentru o Societate Deschisă, Budapesta - Open Society Institute (OSI) şi Compania editorială EBSCO Publishing (SUA). EBSCO este la moment unul dintre cei mai mari furnizori de reviste în format tradiţional şi electronic.

 • eBook Collection (EBSCOhost)
 • Business Source Elite
 • ERIC
 • Academic Search Elite
 • MasterFILE Elite
 • MasterFILE Reference eBook Collection
 • eBook Open Access (OA) Collection (EBSCOhost)
 • Newspaper Source
 • Regional Business News
 • Research Starters – Education
 • Research Startes – Business
 • Research Startes – Sociology

 SpringerLink

Unul din liderii mondiali care oferă cărţi şi reviste practic din toate domeniile de cercetare. Această bază de date este o resursă sigură de informaţii pentru cercetători, cadre didactice şi studenţi.

springer logoBaza de date conţine informaţii cu full-texte din diverse domenii: arhitectură şi design, astronomie, ştiinţe biomedicale, business şi management, chimie, pedologie, geografie, inginerie, mediul ambiant, drept, matematică, filosofie, fizică, psihologie, ştiinţe sociale, statistică etc. Baza de date se actualizează zilnic.

EIFL

În susţinerea educaţiei şi activităţii de cercetare în calitate de membru al Consorţiului REM Biblioteca oferă utilizatorilor acces gratuit la pachetul de baze de date EIFL. Aceste colecţii digitale au un conţinut academic multidisciplinar, specializat pe un anumit subiect sau enciclopedic, şi cuprind articole din publicaţii periodice (rezumate şi/sau full-text), cărţi, referinţe, rapoarte, cercetări, studii de caz, imagini şi hărţi.

European Respiratory Journal

erj

European Respiratory Journal este o revistă medicală revizuită lunar de către medici, care își propune să publice o serie de materiale ştiinţifice pentru a promova cunoștințele și cercetarea în domeniul sănătății respiratorii de cea mai înaltă calitate.

Bookshare

bookshareO bibliotecă online cu cărți electronice, care oferă acces gratuit pentru persoanele cu dizabilități ce nu le permit utilizarea materialelor tipărite tradiționale, inclusiv orbire, deficiențe de vedere, dizabilități de învățare și dizabilități fizice, cum ar fi boala Parkinson și paralizia.

The Company of Biologists (Compania Biologilor)

biologEste o organizație de publicare non-profit dedicată sprijinirii și inspirării comunității biologice din întreaga lume, oferă acces la trei reviste: Development, Journal of Cell Science și Journal of Experimental Biology.

IWA Publishing

iwaBaza de date este un set de publicaţii a Asociației Internaționale a Apei ce răspândește cunoștințe despre cea mai valoroasă resursă a noastră – apa, contribuind astfel la îmbunătățirea sănătății și bunăstării globale.
Programul IWA Publishing include17 reviste din domeniu științei și tehnologiei apei, cercetarea hidrologică și cercetarea apei; cărți electronice, ce includ informaţii de înaltă calitate pentru cercetători, precum și manuale de lucru de referință pentru profesioniști.

Mathematical Sciences Publishers

msp logoCompanie de publicare non-profit, care publică mai multe serii de reviste şi carte. Oferă acces on-line la 17 reviste, The Open Book Series de înaltă calitate în acces deschis ale Editurii Științelor Matematice, MSP Journals specializată în matematică și științe conexe. Accesul este valabil până în decembrie 2022.

EDWARD ELGAR Publishing

edward elgar publishing logo Colecţia Edward Elgar Publishing conţine 10 reviste din domeniul drept, economie, precum şi studii de management şi leadership: Journal of Human Rights and the Environment, Queen Mary Journal of Intellectual Property, Asia Pacific Journal of Environmental Law, Cambridge International Law Journal, Interactive Entertainment Law Review, Review of Keynesian Economics, European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention, Journal of Qualitative Research in Tourism, Leadership and the Humanities.
Colecţia E-book Edward Elgar Publishing oferă acces la cca 91 mii de titluri. Colecţia de cărţi acoperă multe domenii interdisciplinare  de studii de dezvoltare, inclusiv finanţe, economie, studii de inovare, dezvoltarea infrastructurii, a sănătăţii, guvernanţă corporativă, publică şi politica socială, migraţia, metode de cercetare, de proprietate intelectuală, reforma juridică etc. Colecţia cuprinde monografii academice, manuale şi cărţi de referinţă.

 IOP Science

iop science

Pachetul standard IOP Science include 52 de reviste de mare impact publicate de editura IOP Publishing. Platforma IOPscience facilitează descoperirea conținutului relevant şi acoperă subiectele: fizică biologică şi medicală, chimie, inginerie, mediu, matematică, fizică, etc.

 Royal Society Journals

royal sp logoThe Royal Society Journals Collection cuprinde 9 titluri de publicaţii periodice cu mare impact în ştiinţele fizicii și biologice, inclusiv Philosophical Transactions A and B, şi Proceedings A and B. Abonații beneficiază, de asemenea, de acces la arhivă digitală Royal Society, care datează din 1665. Subiectele acoperite: ştiinţe biologice, ştiinţe fizice, matematice și inginereşti, subiecte transdisciplinare.

 DUKE UNIVERSITY PRESS JOURNALS

duke logoE-Duke University Press oferă acces online la 57 de titluri de reviste în ştiinţele umaniste şi sociale. Revistele acoperă subiectele: studii de istorie, studii africane, antropologie, artă, studii asiatice, critică şi teorie, studii culturale, economie, educaţie, mediu, etnografie, studii europene, ficţiune & poezie, mass-media, studii literare, politica de sănătate, de gen, istorie, studii regionale internaţionale, studii despre Orientul Mijlociu, teoria muzicii, pedagogie, filozofie, politică, studii religioase, studii ştiinţifice, sociologie şi teoria socială, teatru şi studii de performanţă.

 OpenEdition

openedition logoOpenEdition este dezvoltat de Centrul pentru Publicarea Electronică Deschisă (Cléo - UMS 3287), centru operat de  CNRS, Universitatea din Aix-Marseille, EHESS şi Universitatea din Avignon şi Pays de Vaucluse, Franţa.
OpenEdition oferă comunității ştiințifice patru platforme internaţionale de publicare şi informare în ştiințele umaniste și sociale în limbile franceză, engleză, portugheză, germană, italiană, spaniolă.

 OpenEdition Journals

openedition journals logo

OpenEdition Journals este o platformă pentru reviste în științele umaniste și sociale.
Fondată în 1999 sub numele Revues.org, aceasta găzduiește astăzi peste 450 de publicații online sau 150.000 de articole, dintre care 95% sunt în acces deschis.

 OpenEdition Books

openedition books logo PlatformA OpenEdition Books dedicată cărţilor găzduieşte astăzi peste 4 809 de cărţi în acces deschis din arte, educaţie, geografie, ecologie, mediul ambiant, arheologie, ştiinţele comunicării şi biblioteconomie.

 Hypotheses

hypotesis logoHypotheses este o platformă pentru blogurile de cercetare. Găzduiește câteva mii de bloguri care acoperă toate domeniile ştiinţelor umaniste și sociale. Textele sunt în acces deschis. Acestea pot fi de interes publicului larg. În fiecare zi, se actualizează cu noi postări.

 Calenda

calenda logo Calenda este un calendar în domeniul științelor umaniste și sociale. Calendarul evenimentelor academice informează utilizatorii, profesorii și cercetătorii despre știrile din cercetare. Calenda oferă feed-uri pe categorii, 37312 de tipuri de evenimente în limbile franceză, engleză, portugheză, germană, italiană, spaniolă.

 ASTM standards Abstracts

astm compas logoASTM International a fost organizat în 1898 în SUA fiind una dintre cele mai mari organizații internaționale de dezvoltare a standardelor. La nivel global funcţionează peste 12.000 de standarde ASTM, îmbunătăţind viața a milioane de oameni în fiecare zi. Combinate cu serviciile inovatoare de afaceri, standardele ASTM îmbunătățesc performanța și ajută toată lumea să aibă încredere în lucrurile pe care le cumpără și le utilizează - de la jucărie până la avion. Foloseşte expertiza a peste 30.000 de membri din 140 de ţări pentru a crea un consens și a îmbunătăți performanța în industria prelucrătoare și materiale, produse și procese, sisteme și servicii.

DOAJ

doaj logo

Directoriul revistelor cu Acces Deschis (14 309 de reviste academice din 133 de ţări şi publicate în 50 de limbi). DOAJ înlesneşte accesul liber la publicaţii periodice din diverse domenii academice. La dispoziţia cititorilor sunt puse publicaţii ce acoperă toate domeniile de cercetare academică.

Baza de date a ONU

bd onu logo

Cuprinde aproximativ toate tipurile de documente ONU, date, publicităţii, incepând cu mijlocul anilor 1990. Categoriile de documente incluse suînt: Rezoluţii incepând cu anul 1946 (Consiliu de Securitate, Adunarea Generală, Consiliul Economic şi Social, Consiliul de Încredere), Documente selectate ale Consiliului de Securitate şi ale Adunării Generale începînd cu anul 1985, Propuneri de rezoluţii, Inregistrări ale întâlnirilor (PVs şi SPs), Rapoarte, Documente administrative (ST/AI-, ST/C/-, St/SGB/-), Sentinţe ale Tribunalului Administrativ.

Oficiul de Publicaţii al Uniunii Europene (OPOCE)

oficiu publicatii eu

Acces online gratuit la peste 300 000 de resurse de la editori de prestigiu. Bazele de date răspund nevoilor informaționale ale utilizatorilor. Cărţile, revistele pot fi descărcate pentru salvare, imprimate sau citite pe ecran. Căutare după cuvinte cheie, subiect, autor sau limbă prin OPAC. Resurse disponibile în mai multe limbi, multilingv, inclusiv – limba română!

Documentele UE

documentele ue logo

Link-uri către documente (de la texte juridice până la documente istorice), sondaje şi studii recente, biblioteci şi centre de documentare. Explicaţii pe marginea terminologiei UE, glosare şi orientări privind redactarea şi publicarea textelor despre UE.

Comisia Europeană

comisia europeana logo

Baza de date conţine acte elaborate de instituţiile europene, procese-verbale ale reuniunilor instituţiilor şi organismelor europene, comunicate şi articole de presă, discursuri ale liderilor europeni. Oferă acces la fişa descriptivă a documentului şi la documentul propriu-zis (cu excepţia textelor care intră sub incidenţa dreptului de autor).

OPEN KNOWLEDGE REPOSITORY World Bank

okr logo

Repozitoriul OPEN KNOWLEDGE REPOSITORY oferă peste 30 000 de publicaţii în 11 colecţii şi 232 de subcolecţii: Annual Reports & Independent Evaluations, Books, Journals, Serial Publications, Working Papers, Economic and Sector Work (ESW) Studies, Knowledge Notes, Multilingual Content.

E-LIS

e-lis logo

Înfiinţată în anul 2003, arhiva internaţională deschisă pentru domeniul biblioteconomie şi ştiinţele informării (LIS). Conţine ccapeste 22 mii de lucrări arhivate/difuzate în contextul Accesului Deschis (OA).