• Asistenţă bibliografică şi documentară
  • Cercetări bibliografice la cerere
  • Zilele Catedrelor / Zilele Informării
  • Lunarul studenţilor de la ciclul I de instruire, a masteranzilor şi doctoranzilor
  • Salonul editorial UNIVERSITARIA (Contribuţii ştiinţifico-didactice ale profesorilor şi colaboratorilor USARB)
  • Expoziţii informative / tematice tradiţionale şi on-line
  • Reviste bibliografice informative / tematice tradiţionale şi online
  • E-buletine informative. Buletine cu genericul Donaţie
  • Bibliografii şi e-bibliografii la cerere
  • DSI - diseminare selectivă a informaţiei
  • SDC - servire diferenţiată a conducerii
  • Atribuirea indicelui CZU pentru lucrările de master, articole ştiinţifice
  • Intermedierea obţinerii CIP-ului pentru editare de la Camera Naţională a Cărţii